ManşetÜniversite-MAKÜMAKÜ Rektör Adayı Özcan Özgel, hedeflerini anlattı

12 ay ago

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi’nde (MAKÜ) Rektörlük seçim takvimi işlemeye devam ediyor. MAKÜ Rektör Adaylarından Prof. Dr. Özcan Özgel, 18 Nisan 2019 Perşembe günü  İstasyon Park’ta düzenlediği kahvaltılı basın toplantısında hedeflerini, projelerini anlattı.

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi’nin kısaltımış adı MAKÜ’nün baş harflerinden esinlenerek; “mutlu, aydınlık, kaliteli, üniversite” konu başlıklarıyla Özgel, MAKÜ’ye neden Rektör olmak istediğini gazetecilere aktardı.

2001 yılından bu yana Burdur Veteriner Fakültesi’nde görev yapan Prof. Dr. Özcan Özgel, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“MUTLU (Akademik-İdari Personel ve Öğrencileri ile Mutlu Üniversite)

AYDINLIK (Bilgiye Değer Veren, Bilgiyle Aydınlanan ve Aydınlatan Üniversite)

KALİTELİ (Toplam Kalite Yönetimi ile Dünya Standartlarında Bir Üniversite)

ÜNİVERSİTE (Şehri ve Yöneticileriyle Barışık ve Kaynaşmış olan Üniversite)

MUTLU

– İnsana dokunduğumuzun bilinciyle Akademik ve İdari kadroda bulunan personelimiz ve öğrencilerimizin bütün ihtiyaçlarını, beklentilerini içtenlikle, samimiyetle imkanlar dahilinde en kısa sürede karşılayacağız… Bu da hizmet verdiğimiz herkesin MAKÜ’ye karşı aidiyet duygusunu geliştirecektir.

– İnsan değer bulduğu yerde değer üretir!!!

– İşimizi en iyi şekilde yapmak, ülke kaynaklarını kendi çıkarlarımızdan üstün tutarak en verimli şekilde kullanmak, Üniversite’mizi Burdur’umuzla kaynaştırmak en önemli amacımız olacaktır.”

AYDINLIK

– Ülkemizin gündemini bilim ve bilimsel başarılar belirlemelidir. Bilimsel gelişmenin güvencesi olması gereken MAKÜ, bu gündemin yönlendiricisi olmalıdır. Bu amaçla bilim ve toplumsal sorumluluk alanında katkı sağlayacak her bilim insanı mutlaka ödüllendirilmeli ve teşvik edilmelidir.

– Üniversitemizin dünya ve ülke sıralamasında hak ettiği konuma ulaşması için değerli akademisyenlerimiz ve öğrencilerimiz ile değer kaybeden değil, değer katan ve kazanan bir üniversite olmamız en büyük amacımız olmalıdır.

– Fikir çalıştaylarıyla inovatif fikirlerin bir araya getirilmesi ve hayat bulması vazgeçilmezimizdir.

– Sayın Cumhurbaşkanımız’ın “Bilim üreten, araştırma-geliştirme odaklı çalışan, her alanda kendi modellerini geliştiren bir üniversite iklimi oluşturmadan, sadece tabelayla, sadece kadroyla hiçbir sonuç elde edemeyiz. Kendi bireysel çekişmelerinin, ideolojik saplantılarının ve kariyer hırslarının esiri kadrolarla dolu üniversitelerin böyle hayırlı çıktılar üretmesi mümkün değildir” sözleri konunun ne kadar önemli olduğunu bir kere daha ortaya koymaktadır.

Bilindiği üzere Teke yöresi Ülkemiz hayvancılığında öncü bölgelerdendir. Özellikle süt sığırcılığı ve keçi yetiştiriciliği alanında Burdur’umuz ciddi pazar payına sahiptir. Bu anlamda Yeni YÖK konseptine uygun olarak Yükseköğretim Kurulu ve Kalkınma Bakanlığı tarafından Üniversitemiz, Tarım ve Hayvancılık alanında ihtisaslaşma programına dahil edilmiş ve bu durum 18 Ekim 2016 tarihinde bizzat Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından duyurulmuştur. Dolayısıyla bizim de odaklanacağımız projelerden öncelikli olanı Hayvancılık projesidir. Bu açıdan doğrudan süt sığırcılığı ve keçi yetiştiriciliğine odaklanan, kısa ve orta vadede ayakları yere basarak üretim yapan, aynı zamanda üreticiyi kooperatif sistemiyle destekleyen, Burdur’umuz ile birlikte markalaşan ve kendi kendine yetebilen bir Üniversite projesi hayali taşıyoruz.

KALİTELİ

Yükseköğretim Kurulu bünyesinde faaliyet gösteren Yükseköğretim Kalite Kurulu; “Yükseköğretim kurumlarının eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idari hizmetlerinin kalite düzeylerine ilişkin ulusal ve uluslararası kalite standartlarına göre değerlendirmeler yapan, iç ve dış kalite güvencesi, akreditasyon süreçleri ve bağımsız dış değerlendirme kurumlarının yetkilendirilmesi süreçlerini yürüten Yükseköğretim Kalite Kurulu idari ve mali özerkliğe sahip, kamu tüzel kişiliğine haiz ve özel bütçeli bir kuruluştur.” Bu Kurul’un temel amaçları doğrultusunda Üniversitemiz bünyesinde bulunan fakülte ve bölümlerimizin, dünyada alanında önde gelen üniversitelerin ilgili bölümleriyle akreditasyonunu sağlayarak tüm dünyaca geçerli çift diploma imkânının sağlanması, yapmamız gereken en önemli işlerden biridir.

ÜNİVERSİTE

Şehriyle ve çevresiyle entegre olmuş bir üniversite

– Göller bölgesinin en güzide gölü olan, Türkiye’nin Maldiv’leri olarak adlandırılan Salda Gölü’nün Markalaşması ve markalaşırken bilimsel verilerle takibinin yapılarak korunmasının sağlanması,

– Yine aynı şekilde Anadolu’nun tarih miraslarından olan ve Burdur’umuzun gözbebeklerinden Sagalassos, Kibyra, Kremna, Sia antik kentlerinin markalaşma ve tanıtımlarının yapılması Üniversitemizin üzerine düşen önemli bir görevdir.

– Dıştan içe değil, içten(likle) yönetim… (Yönetim… MAKÜ içinden MAKÜ içtenliği ile) Samimiyetle….

Sayın Cumhurbaşkanımız’ın söylediği gibi “Başarı, hangi işi yaptığınızla değil, işinizi nasıl yaptığınızla ilgilidir. Fotoğrafçıysanız, en iyi fotoğrafları çekiyorsanız, bu milletin gönlünde yer edinirsiniz. Şairseniz, yürekleri fetheden şiirleri yazıyorsanız, isminiz tarihe ölümsüz harflerle yazılır. Akademisyenseniz, alanınızda en iyi birikime sahipseniz ve bunu insanlık için en doğru şekilde kullanıyorsanız, asla unutulmazsınız. Siyasetçiyseniz, ülkenize ve milletinize yaptığınız hizmetler oranında kalıcılık ve itibar elde edersiniz.”

Baki’nin dediği gibi, “Baki kalan bu kubbede hoş bir sada imiş meğer.”

Bizim de amacımız; Üniversitemizin tüm mensuplarının katkısıyla MAKÜ adını en iyi seviyeye çıkarmak, bu marka değeri gerek yurt içinde ve gerekse yurt dışında bilim, sanat ve eğitim alanlarındaki başarılarla duyurmaktır.”

Prof. Dr. Özcan ÖZGEL

Akademisyen. 1971 yılında Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğreniminin ardından Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi’nden 1994 yılında mezun oldu. Aynı yıl Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Anatomi Anabilim Dalına Araştırma Görevlisi olarak atandı. Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesinde Veteriner Anatomi alanında 2001 yılında doktora öğrenimini tamamlayarak aynı yıl Akdeniz Üniversitesi Burdur Veteriner Fakültesi’nde Öğretim Görevlisi olarak göreve başladı. 2003 yılında Yardımcı Doçent kadrosuna atandı. Burdur’da yeni kurulan Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi bünyesinde öğretim üyesi olarak çalışmaya başlayan Prof. Dr. Özcan ÖZGEL, 09.10.2006 tarihinde Doçent, 11.01.2012 tarihinde de Profesör unvanını aldı.

Prof. Dr. Özcan ÖZGEL’in Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan 22, Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan 19 adet makalesinin yanısıra Ulusal ve Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan toplam 28 adet bildirisi, 1 adet kitap çeviri editörlüğü, 6 adet kitap bölüm çevirisi bulunmakta olup alanı ile ilgili birçok projede araştırmacı ya da proje yürütücüsü olarak görev yaptı.

Alanıyla ilgili ulusal ve uluslar arası derneklere de üyelikleri bulunan Prof. Dr. Özcan ÖZGEL, halen Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Veteriner Fakültesi’nde Öğretim Üyesi olarak görev yapmaktadır.

Evli ve 2 çocuk babasıdır.

Kodlama : SadeMedia Interactive