Yürüttüğü projeler ile adından sıkça söz ettirmeye devam eden Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ)  Pandemi döneminde de çalışmalarına devam ediyor.  TÜBİTAK proje başarılarına bir yenisini daha ekleyen MAKÜ öğrencilerinin hazırladıkları 2209-A projeleri TÜBİTAK tarafından kabul edildi.

TÜBİTAK 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destek Programı 2020 yılı birinci dönem başvurularında MAKÜ öğrencileri tarafından hazırlanan 20 proje TÜBİTAK tarafından kabul edildi.

MAKÜ Eğitim Fakültesinden 6 proje, Mühendislik Mimarlık Fakültesinden 2 Proje, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden 5 proje, Sağlık Bilimleri Fakültesinden 2 proje, İlahiyat Fakültesinden 5 proje  ile TÜBİTAK’tan kabul gören öğrenciler MAKÜ’nün başarılarına bir yenisini daha eklediler.

TÜBİTAK 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destek Programı 2020 yılı birinci dönem başvurularında projeleri kabul edilen öğrenciler şöyle;

Eğitim Fakültesi

Hatice Kübra Arıkan: Öğrencilerin Matematiğe Bakış Açısını Güncelliyoruz: Matematik Tarihinin Hikayeleştirilmesi

Hafsa Büşra Talayman: Oyunlarla Matematik Öğretimi: Toplama ve Çıkarmaya Yönelik Muhakeme Stratejileri

Seda Şahin: Matematik Tarihinde Kullanılan Yöntemlerin Matematik Öğretimine Etkisi

Şerife Gündüz – Zeynep Pekgöz – İrem Fatma Zora: Öykülerimde Matematik

Aydın Çağ – Zeki Özer: Mutfakta Bilim Uygulamaları

Filiz Güngör: Teknoloji Destekli Etkinliklerle Okul Öncesinde Fen Eğitimi

Mühendislik Mimarlık Fakültesi

Cansu Söküt; Aloe Vera Jel İle Zenginleştirilmiş Probiyotik Yoğurt Üretimi

Derya Solak (Yürütücü) – Gamze Uyar: Burdur İli Bucak İlçesindeki Zeytinyağlarının Bazı Kalite Parametrelerinin Belirlenmesi

İktisadi ve idari bilimler Fakültesi

Sultan Ötkün; Üniversite Öğrencilerinin Flört Şiddetine Yönelik Tutumları:  Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi’nde Bir Uygulama,

Sultan Ümran Kaya; Öğrencilerinin İnternet Bağımlılığı Düzeylerinin Sosyalleşme Üzerine Etkisi: Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi’nde Bir Uygulama,

Hatice Arıkan; Hemşirelerin İş Stresi, İş Yükü, İş Kontrolü Ve Sosyal Destek Arasındaki Tıbbi Hata Eğilimlerinin İncelenmesi Üzerine Bir Araştırma,

Hatice Kısa; Burdur İli Merkezinde Anasınıfı Velilerinin Akılcı İlaç Kullanımına İlişkin Bilgi ve Tutumlarının İncelenmesi

Ömer Oral;  Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik Eğilimleri: Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi’nde Bir Uygulama.

Sağlık Bilimleri Fakültesi Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü

Binnaz Karakoç: Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Afet Triajı Hakkında Bilgi ve Bilinç Düzeylerinin Ölçülmesi

Yağmur Aydın: MAKÜ Sağlık Bilimleri Fakültesinde staja Çıkan Öğrencilerin Bulaşıcı Hastalıklarından Korunma Yolları Hakkındaki Tutumları ve Bilgi Düzeyleri

İlahiyat Fakültesi

Şerife Dikmen Aliyev : Günümüz Türkçesiyle Neşredilmiş Sırat-ı Müstakim Dergisinin II. Cildindeki Hadislerin Temel Hadis Kaynaklarından Tesbiti ve Tahrici

Büşra Turgut: Yükseköğrenim Düzeyindeki Suriyeli Sığınmacıların Türkiye’deki Uyumlarına Dini ve Kültürel Unsurların Etkisi: Burdur Mehmet Akif Ersoy Örneği

Hüseyin Çalık: Günümüz Türkçesiyle Neşredilmiş Sırat-ı Müstakim Dergisinin 8. Cildindeki Hadislerin Temel Hadis Kaynaklarından Tesbiti ve Tahrici

Nesibe Kozalı: Günümüz Türkçesiyle Neşredilmiş Sırat-ı Müstakim Dergisinin I. Cildindeki Hadislerin Temel Hadis Kaynaklarından Tesbiti ve Tahrici

Ayşenur Alar Ve Proje Ortağı Rumeysa Şevkan: Suriyeli Göçmenlerin Sosyo-Ekonomik Durumunun Dindarlık İle İlişkisi: Bursa ve Konya Örneklemi