Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi’nde (MAKÜ) 21. Yüzyıl Becerileri Temelinde Gençlerin Yaşam Becerilerini ve Profesyonel Gelişimini Destekleme Projesi’nde sona gelindi.

Üniversite öğrencilerinin akademik ve sosyal gelişimlerinin yanı sıra psikolojik, zihinsel ve kariyer alanlarında da gelişimlerine önem veren MAKÜ, bu kapsamda onların gelişimi için birçok çalışma gerçekleştirdi. Bu amaçla 21. yüzyılda yaşanan değişimler ile öne çıkan becerilerin akademik programlarla bütünleştirilmesi için bir anlayış dönüşümü ve bu dönüşümün nasıl sağlanacağı sorusuna odaklanan projelere ve çalışmalara önem verildi.

MAKÜ bu anlayış ile önemli bir adım atarak, Rektör Prof. Dr. Adem Korkmaz başkanlığında Ağustos 2022’de 21. Yüzyıl Becerileri Temelinde Gençlerin Yaşam Becerilerini ve Profesyonel Gelişimini Destekleme Projesi’ne adım atmıştı. Projenin geliştirilmesinde gerçekleşen etkinlikler kapsamında öğrenci çalıştayı yapılarak ihtiyaç analizi ve paydaş katılımları, akademi sektör buluşmaları çalıştayı, MAKÜ öğrenci toplulukları çalıştayı gerçekleştirildi.

Projenin kurgusunda akademik çalışmaların yanı sıra, Kariyer Merkezi, MAKÜ Sosyal Uygulaması, Uluslararası İlişkiler Ofisi, Teknoloji Transfer Ofisi, Burdur Gelişim Merkezi, Uygulama ve Araştırma Merkezleri ve öğrenci toplulukları ile tüm birimlerde düzenlenen akademik, sosyal ve kültürel alanlardaki etkinlikleri kapsayacak bütüncül bir yapı oluşturulması amaçlandı. Bu kapsamda bu proje ile üniversitemiz öğrencilerinin akademik, kariyer, kişisel ve sosyal gelişim alanlarında bütünsel bir yaklaşıma dayalı 21. Yüzyıl becerilerine sahip daha yetkin bireyler olarak yetişmeleri hedeflendi.

Bu hedefler çerçevesinde 21. Yüzyıl Becerileri Temelinde Gençlerin Yaşam Becerilerini ve Profesyonel Gelişimini Destekleme Projesi’ne Şubat 2023 döneminde pilot uygulama olarak başlanması için çalışmalar aralıksız devam ediyor.