Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Moleküler Biyoloji Bölümü öğrencileri bitirme tezlerini poster haline getirerek sundular.

Bu yıl ilk kez gerçekleştirilen Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Öğrenci Günleri etkinliği kapsamında dördüncü sınıf öğrencilerinin bitirme tezlerinden oluşan poster çalışmalarında öğrenciler hem ferdi olarak hem de üçerli grup halinde çalışmalarını tanıttı.

Öğretim üyelerinin danışmanlığında hazırlanan ve yaklaşık 30 öğrencinin bitirme tezi poster sunumlarından oluşan sergi Fen Edebiyat Fakültesinde sergileniyor.