GündemManşetÜniversite-MAKÜMAKÜ MERKEZ LABORATUARI BURDUR VE BÖLGE HAYVANCILIĞINA HİZMET VERİYOR

5 sene ago

Türkiye’deki Üniversite Laboratuvarları içerisinde TSE (Türk Standartları Enstitüsü) Bayrağı Çekilen İlk Üniversite olan Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Bilimsel ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde binlerce süt analiz ediliyor.

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi’nin ülkemizdeki üniversite laboratuvarları içinde TSE tarafından verilen Deney Hizmeti Alınabilecek Laboratuvar Onayını alan ilk üniversite laboratuvarı olduğunu vurgulayan Bilimsel ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürü Yrd. Doç. Dr. Yasin Arslan; Merkezde yapılan tüm çalışmalarda kalite ve güvenilirliği ön planda tutarak yola çıktıklarını belirterek “Bu yolda uyulması gereken çeşitli standart yaklaşımların bilincinde olarak Türkiye’deki üniversite laboratuarları içerisinde ilk olarak Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından ‘Kuruluş ve Çalışma İzni’ aldık. Ardından Türkiye’deki üniversite laboratuarları içerisinde yine bir ilk olan TSE tarafından ‘Çalışma Yeterlilik İznini’ de alarak Üniversitemiz laboratuarına TSE Bayrağı çekilmesinin gururunu yaşadık. Bize her türlü desteği veren Sayın Rektörümüz Prof. Dr. Mustafa Saat-cı’nın bizlere sunduğu tecrübe, laboratuvarımızın hem Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı hem de TSE tarafından ‘Çalışma Yeterlilik İzin Belge-lerinin’ alınmasında bize en önemli rehber ol-muştur.” şeklinde konuştu.

Arslan, “Kısa bir zaman önce kurulan, bu za-man diliminde ilimiz ve bölgemiz hayvancılığına büyük katkı sağlayan laboratuarımızda binlerce analiz yapılıyor. Bunların içinde çiğ süt numune-lerindeki protein, yağ ve laktoz ile somatik hücre sayımı tayini yer alıyor” dedi.

Hem Burdur hem de çevre illerden gelen analiz taleplerine güvenli ve kaliteli sonuçlar ver-meye devam ettiklerini söyleyen Arslan, Labo-ratuvarın sadece süt örneklerini incelemediğini belirterek “Laboratuvarımızda canlı sağlığına olan etkileri yönüyle çeşitli ürünlerin analizlerini yapıyor. Bunlar içerisinde su, gıda, toprak, biyosidal ürünler, tıbbi amaçlı mamalar, dezenfektan ürünleri ve tarım ürünleri yer alıyor. Merkezi laboratuarımız sayesinde gıda sektörü, mermer sektörü, çeşitli kamu kuruluşları, çevre illerdeki damızlık sığır ye-tiştiricileri birliği ile güç birliği kuruluşlarından gelebilecek analiz taleplerine, gül yağı, kekik yağı gibi aromatik yağ üreticilerinden gelen analiz taleplerine TSE onayı ile cevap verebilecek bir laboratuvarız” vurgusunu yaptı.

Merkez Laboratuarında analiz yaptıran üreticilerin sütlerinin daha da değerleneceğine vurgu yapan Laboratuar Müdürü Yrd. Doç. Dr. Yasin Arslan, Laboratuvar olarak bölgenin diğer şehirlerinden gelecek olan sütlerin analizlerinin de MAKÜ’de yapılacağını ve böylece Üniversite’nin şehre de ekonomik katkı sağlayacağını belirtti.

Kodlama : SadeMedia Interactive