GündemManşetÜniversite-MAKÜMAKÜ Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Ahmet Çiçek: NOBEL ÖDÜLÜ SAHİPLERİYLE BULUŞACAK

5 sene ago

 Ülkemizi temsilen Türkiye çapında çağrı-lan iki genç bilim adamından biri olan Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ahmet Çiçek, 1-5 Mart 2015 tarihleri arasında Tokyo’da düzenlenecek olan Nobel Ödülü Sahipleriyle 7. HOPE Toplantısı’na katıl-maya hak kazandı. Japonya Bilimi Geliştirme Topluluğu (Japan Society for the Promotion of Science, JSPS) tarafından düzenlenen top-lantıya 20 ülkeden 100 dolayında gelecek vadeden başarılı genç bilim insanı katılacak. Toplantıda genç bilim insanları, Nobel Ödülü sahibi seçkin bilim insanlarıyla tanışma ve kendilerini tanıtma imkânı bulacaklar. Türki-ye’nin ilk kez temsil edileceği 7. HOPE Toplan-tısı’nda TÜBİTAK tarafından seçilerek JSPS’e önerilen iki genç bilim insanı görevi yerine geti-recek.        

Doç. Dr. Ahmet Çiçek, TÜBİTAK BİDEB tarafından toplantıya; University of California Santa Cruz’da (UCSC) Prof. Ahmet Ali Yanık danışmanlığında yürüteceği “Fononik kristallerin mikroakışkan damlacık ve biyo-parçacık kontro-lünde kullanımı” başlıklı yurt dışı doktora sonrası araştırma projesi göz önünde bulundurularak aday gösterilmişti. Çalışmanın yürütüleceği UCSC, Times Higher Education 2014 yılı üni-versiteler sıralamasında “araştırma etkisi” ba-kımından 100 tam puanla Massachusetts Institute of Technology (MIT) ile birlikte 1. sırada yer aldı.

Konuyla ilgili açıklama yapan MAKÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Saatcı Japonya Bilimi Geliştirme Topluluğu (Japan Society for the Promotion of Science, JSPS) tarafından düzen-lenen 7. HOPE toplantısına Türkiye’den davet edilen iki kişiden birisi olan Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ahmet Çiçek’in MAKÜ’ye yaşattığı gururdan dolayı kendisini tebrik etti. Prof. Dr. Mustafa Saatcı ayrıca öğretim üyesinin bu başarısının MAKÜ’nün proje konusunda edinmiş olduğu kültürün ve hedefleri olan ‘Projeci Üniversite’ anlayışının bir göstergesi olduğunun da altını çizdi. MAKÜ internet sitesinde; “Üniversitemize bu gururu yaşatan ve toplantıda ülkemizi ve üniversitemizi başarıyla temsil edeceğine inan-dığımız öğretim üyemizi tebrik eder, başarıla-rının devamını dileriz” denildi.

      Doç. Dr. Ahmet Çiçek kimdir?   

1980 Antalya doğumlu Doç. Dr. Ahmet Çiçek ilk ve ortaokulu Antalya Finike’de, liseyi ise Adana’da okuduktan sonra Üniversite eği-mine Ankara Bilkent Üniversitesi Fen Fakülte-si’nde başladı. Yüksek lisans ve Doktora eğiti-mini Akdeniz Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitü-sünde Fizik alanında gerçekleştiren Doç. Dr. Ahmet Çiçek, MAKÜ Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümünde görev yapmaktadır.

Kodlama : SadeMedia Interactive