Atatürk Üniversitesi Öğretim Üyeleri alacak Atatürk Üniversitesi Öğretim Üyeleri alacak

KYK YAZIN YATIYOR MU?

KYK'dan burs veya kredi alan öğrenciler mezun olana kadar burs ve kredi almaya devam ederler. Ancak mezun olan öğrenciler 3 aylık yaz tatili süresince burs ya da kredi imkanından yararlanamaz.

SIKÇA SORULAN SORULAR

1. Burs/kredi başvuruları hangi tarihte başlamaktadır, başvuru süreci ve değerlendirme nasıl yapılmaktadır? Burs/kredi başvuruları her yıl yazılı ve görsel basın yoluyla kamuoyuna duyurulan tarihler arasında e-Devlet üzerinden alınmaktadır. e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin PTT şubelerine giderek mutlaka e-Devlet şifresi almaları veya diğer e-Devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekmektedir. Başvuru sırasında öğrenciden ekonomik, sosyal ve eğitim durumuna ilişkin bilgiler talep edilmekte ve bu bilgiler kamu kurumlarından alınan veriler ile karşılaştırılarak teyit edilmektedir. Yapılan değerlendirme sonucunda bütçe durumuna göre belirlenen sayıda durumu mevzuata uygun öğrenciye burs, diğer tüm öğrencilere ise kredi verilmektedir. 2. Burs/kredi başvuruları ayrı ayrı mı yapılmaktadır? Burs/kredi başvuruları internet ortamında aynı başvuru sayfası üzerinden birlikte alınmaktadır. 3. Yurt dışında yükseköğrenim görmekte olan öğrenciler burs/kredi başvurusu yapabilir mi? Yurt dışında öğrenim görmekte olan öğrenciler burs/kredi başvurusunda bulunabilmektedir. YÖKSİS'te öğrencilik bilgisi bulunmayan öğrenciler, öğrencilik teyidi için başvuru işleminden sonra yurtdışı temsilciliklerinde bulunan Eğitim Müşaviri / Eğitim Ataşeliği veya Konsolosluklarda "Özel Öğrenci Dosyası" açtırıp "Özel Öğrenci Tanıma Fişi"ni başvuru sayfasında belirtilen yöntemle Bakanlığımıza ulaştırmaları gerekmektedir. 12. maddede bahsedilen öncelikli öğrencilere burs, durumu uygun olan diğer öğrencilere kredi verilmektedir. 4. Burs/kredi başvurusu yaptıktan sonra ne yapılması gerekmektedir? Değerlendirme sonucunda burs veya kredi tahsisi yapılan öğrencilerin yapacakları iş ve işlemler sonuç açıklama sayfasında ayrıntılı olarak yer almaktadır. Burs veya kredi almaya hak kazanan öğrencilerin belirtilen tarihler arasında e-Devlet üzerinden burs/kredi onay işlemi ekranında yer alan "taahhütname onayı" işlemini yapmaları gerekmektedir. Taahhütname onayı yapmayan öğrenciye ödeme yapılmamaktadır. Yurt dışında yükseköğrenim gören öğrenciler için taahhütname onayının ardından sonuç açıklama sayfasında bahsedilen kefaletname işleminin gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Kefaletname işlemi tamamlanmayan öğrencilere ödeme yapılmamaktadır. 5. Burs/kredi başvurusunu iptal etmek için veya güncellemek için ne yapılması gerekmektedir? Başvuru süresi içerisinde yapılan başvuru e-Devlet üzerinden güncellenebilir veya iptal edilebilir.Öğrenciye burs/kredi tahsisi yapılsa dahi e-Devlet üzerinden burs/kredi taahhütnamesi süresi içerisinde onaylanmadığı sürece ödeme yapılmamaktadır. 6. İkinci öğretim öğrencileri burs/kredi alabilir mi? Bakanlığımıza burs/kredi almak üzere müracaatta bulunan ikinci öğretim öğrencileri de yapılan değerlendirme neticesinde durumlarının burs/kredi almasına uygun olması halinde burs/kredi alabilmektedir. 7. Hem burs hem de kredi aynı anda alınabilir mi? Mevzuata göre burs alan öğrenciye kredi; kredi alan öğrenciye ise burs ödemesi yapılamaz. 8. Öncelikli olarak burs verilecek öğrenciler kimlerdir? • Şehidin bekar çocukları, çocuğu yok ise bekar kardeşleri • Gazinin kendisi veya bekar çocukları • Sağlık kurulu raporu ile yüzde kırk ve üzerinde engeli olduğu tespit edilenler • Anne ve babasının her ikisi de vefat eden bekar kişi • Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde barınarak lise ve dengi öğrenimini tamamlayan veya 3/7/2005 tarihli ve 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu ile koruma altına alınanlar • Lise ve dengi öğrenimlerini Darüşşafaka Lisesinde tamamlayanlar • Bakanlık tarafından belirlenen kıstasları taşıyan milli sporcular • Her öğretim yılında Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca yapılan öğrenci seçme ve yerleştirme sınavlarından alan yeterlilik sınavında ham puan bazında ilk yüze girenler 9. Kredinin bursa dönüşmesi için ne yapılması gerekmektedir? Kredi almakta iken durumunda sonradan değişiklik olanlardan; (öncelikli burs verilecek öğrenciler) kapsamına giren öğrencilerin burs almasına engel bir durumu olmaması halinde kredileri bu başvurularının ve durumlarının tespit edilmesi kaydıyla öncelikli öğrenci durumunda meydana gelen değişikliği izleyen ödeme döneminden itibaren bursa dönüştürülmektedir. Bu durumda bulunan öğrencilerin e-Devlet üzerinden dilekçe ile müracaat etmesi gerekmektedir. 10. Milli sporcu bursundan faydalanabilir miyim? Bakanlığımızca belirlenen kıstasları taşıyan amatör milli sporcu olan yükseköğrenim öğrencileri, mevzuatımıza göre burs alabilir. Öğrencilerin başvuru esnasında amatör milli sporcu önceliğini beyan etmesi ve mevzuattaki şartları taşıması zorunludur. 11. Cahit ARF başarı bursu (ilk yüz bursu) nedir? Bakanlığımızca, ÖSYM tarafından yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavının (YKS) ikinci oturumu olan AYT'de (Alan Yeterlilik Testi) sayısal, sözel, eşit ağırlık ve dil puanında ham puan üzerinden ilk yüze giren ÖSYM tarafından teyit edilen yükseköğrenim öğrencilerine burs ödemesi yapılmaktadır. Öğrencilerin başvuru esnasında ilk yüze giren öğrenci olduklarına dair önceliklerini beyan etmesi gerekmektedir. 12. Öncelikli öğrencilerin öncelik durumları nasıl teyit edilmektedir? • Şehit/gazi çocuğu (şehit bekar ise bekar kardeşi/gazi bekar ise kendisi yararlanabilir): İlgili kurum/kuruluştan Bakanlığımız tarafından teyit edilmektedir. • Sağlık kurulu raporu ile %40 ve üzerinde engelli olduğunu belgelendirenler: Ulusal Engelli Veri Bankası uygulamasının 18 yaş üstü alanında raporlarının kayıtlı olması gerekir. • Lise ve dengi öğrenimlerini Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı yetiştirme yurtlarında barınarak tamamlayanlar: İlgili kurum/kuruluştan Bakanlığımız tarafından teyit edilmektedir. • Darüşşafaka Lisesinden mezun olanlar: İlgili kurum/kuruluştan Bakanlığımız tarafından teyit edilmektedir. • Amatör milli sporcular: Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğünden, amatör futbolcular Futbol Federasyonundan teyit edilmektedir. • Anne ve babası vefat edenler: Bakanlığımız tarafından Merkezi Nüfus İdaresi Sisteminden (MERNİS) teyit edilmektedir. • İlk yüz öğrencileri: ÖSYM Başkanlığından teyit edilmektedir. 13. Öncelikli öğrenciler öncelik belgelerini ne zaman ve nereye teslim etmelidir? Öncelik durumları ilgili kurum/kuruluşlardan elektronik ortamda sorgulanmaktadır, herhangi bir belge gönderilmesine gerek yoktur. 14. İlk defa burs/kredi alacak öğrencilerin taahhütnamelerini nasıl ve ne zaman düzenlemeleri gerekmektedir? Değerlendirme sonucunda burs veya kredi tahsisi yapılan öğrenciler e-Devlet üzerinden ilan edilmektedir. Burs veya kredi tahsis edilen 18 yaş ve üzerinde olan öğrenciler taahhütnamelerini https://www.turkiye.gov.tr/ internet adresi üzerinden Bakanlığımız linkine ulaşarak e-Devlet şifreleri ile; 18 yaşından küçük öğrenciler, taahhütnamelerini https://www.turkiye.gov.tr/ internet adresi üzerinden Bakanlığımız linkine ulaşarak anne veya babanın e-Devlet şifresi ile veli onayı verildikten sonra kendi e-Devlet şifreleri ile; 15 yaşından küçük ya da anne ve babası olmayan öğrenciler ise anne veya babaları şayet her ikisi de vefat ise kanuni vasileri ile birlikte kendilerine en yakın Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerinden herhangi birine belgeleri (kimlik, vasi kararı vb.) ile giderek taahhütnamelerini onaylatabilirler. Taahhütnamesini onaylamayan öğrencilere burs veya kredi ödenmeyecek olup ayrıca bildirim yapılmayacaktır. 15. Burs/kredi alacak öğrencilerin ödemeleri ne zaman yapılmaktadır? İlk defa burs/ kredi alacak öğrencilere, müracaat ettikleri öğretim yılı başı olan ekim ayından başlamak üzere normal öğrenim süresince ödeme yapılmaktadır. Bu öğrencilere, T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre her ayın 6 ve 10'uncu günleri arasında ödeme yapılmaktadır. 16. Bursun devam etmesi için aranılan "başarılı olma" durumu neye göre belirlenmektedir? Burs/öğrenim kredisi alan öğrencilerin başarı durumları YÖK Öğrenci Bilgi Sistemi (YÖKSİS) üzerinden sorgulanmaktadır. Yükseköğrenimini yurt dışında yapmakta olup (YÖKSİS'te öğrenim bilgisi bulunmayan) burs alan öğrencilerin başarı durumları ise Konsolosluklar ya da Eğitim Ataşeliklerince teyit edilmektedir. Hazırlık sınıfı öğrencilerinin hazırlık sınıfını geçerek bir üst sınıfa başlamaları; diğer sınıflarda okuyan öğrencilerin ise 4'lük sistem üzerinden 2 ve üzeri, 100'lük sistem üzerinden 53,33 ve üzeri not ortalaması ile bir üst sınıfa geçmeleri halinde bu öğrenciler başarılı olarak değerlendirilmektedir. Not ortalaması bu puanların altında kalan veya hazırlık sınıfını geçemeyen öğrencilerin bursu krediye dönüştürülmektedir. 17. Başarısızlık sebebiyle bursu krediye dönüşen öğrencilerin başarılı olma durumunda kredileri tekrar bursa dönüşebilir mi? Başarısızlıktan bursu krediye dönüşen öğrenciler tekrar başarılı olsalar dahi kredileri bursa dönüşmemektedir. 18. Öğrenimlerini normal öğrenim süresi içerisinde tamamlayamayan öğrencilerin burs/kredi alma hakkı devam eder mi? Yükseköğrenim gören öğrencilere normal öğrenim süresi kadar burs/kredi ödemesi yapılmaktadır. Öğrenim süresi uzayan öğrencilere burs/kredi ödemesi yapılmamaktadır. 19. Burs/kredi taahhütnamesinde bulunan kredi miktarı ile ödenen kredi miktarı aynı mıdır? Burs/kredi taahhütnamesini onaylayan öğrenciler, "aylık bazda ve izleyen yıllardaki artış oranları dikkate alınarak kendilerine ödenecek olan kredi tutarını belirtilen şartlarla ödeyeceğini, kredi ve burs tutarları ile yıllar bazında artırılan bu tutarların kendilerine banka aracılığıyla ödenmesini, taahhütname aşamasında belirtilen tutarın tahmini rakam olduğunu" kabul ve taahhüt etmektedir. 20. Kredi hangi durumlarda kesilmektedir? • Öğretim kurumundan ayrılma, çıkarma veya geçici olarak uzaklaştırma • Vazgeçme, izin alma, kayıt dondurma, ders kaydı yaptırmama • Sağlık sebebiyle öğretim kurumuna devam etmeme • Öğretim kurumunun kapatılması • Bakanlığımıza bağlı yurtlardan "yurttan süresiz çıkarma cezası" alınması • Öğrencinin kesin hükümle mahkûm olması • Öğrencinin hesabına yatırılan krediyi altı ay içerisinde çekmemesi • Öğrencinin gerçeğe aykırı bilgi ve belge sunması 21. Burs hangi durumlarda kesilmektedir? • Başarısız olma • Öğretim kurumundan ayrılma, çıkarma veya en az bir yarıyıl uzaklaştırma cezası alma • Vazgeçme, izin alma, kayıt dondurma, ders kaydı yaptırmama • Öğretim kurumunun kapatılması • Bakanlığımız yurtlarından "yurttan çıkarma cezası" alma • Öğrencinin kesin hükümle mahkûm olması • Öncelikli öğrenciler hariç, öğrencinin yurt içinde yükseköğrenim görmekteyken yurt dışında bir yükseköğretim programına kaydolması • Hesaba aktarılan bursun altı ay içerisinde çekilmemesi 22. Almakta olduğu burs/krediyi almak istemeyen (vazgeçen) öğrenciler nasıl bir işlem yapmalıdır? Öğrencilerin almakta oldukları burs/krediyi almak istememeleri halinde https://www.turkiye.gov.tr/kyk-kredi-burs-iptal-basvurusu linkinden burs/kredi vazgeçti (iptal) işlemi yapmaları gerekmektedir. 23. Normal öğrenim süresi içinde kredi almaktan vazgeçen öğrenciye tekrar kredi verilmesi için öğrencilerin nasıl bir işlem yapması gerekmektedir? Bakanlığımız e-Devlet hizmetleri https://www.turkiye.gov.tr/genclik-ve-spor-kredi-burs-odeme-acma-basvurusu linkinden talep ve dilekçelerin iletilmesi halinde öğrencilerin YÖKSİS bilgileri web-servis üzerinden alınarak durumları mevzuat çerçevesinde değerlendirilecek, haklarında gerekli işlem yapılacaktır. 24. Burs almaktan vazgeçen öğrencilere tekrar burs verilmesi için öğrencilerin nasıl bir işlem yapması gerekmektedir? Mevzuat gereği burs almaktan vazgeçen öğrencilerin bursu vazgeçtiği tarih itibarıyla kesilmekte ve almakta oldukları öğrenim türünde bir daha burs verilmemektedir. Ancak kredi talep etmeleri halinde Kredi Yönetmeliği hükümlerince kalan normal öğrenim süresi boyunca bu öğrencilere kredi ödemesi yapılabilmektedir. 25. Kredi almaktan vazgeçen öğrenciler borçlarını ne zaman ve ne şekilde ödemektedir? Kredi almaktan vazgeçen öğrenciler kredi borcunu, kredi almaya esas olan yükseköğretim programında öğrenimine devam etmesi halinde öğretim programının normal öğrenim süresinin bitiminden iki yıl sonra başlamak üzere kredi aldığı kadar sürede ve aylık taksitler halinde ödemektedir. 26. Burs/kredi almakta iken başka bir öğretim programına kayıt yaptıran (ÖSYM, yatay geçiş, merkezi yatay geçiş ile) öğrenciler burs/kredi işlemlerinin devamı için ne yapmalıdır? Bakanlığımız e-Devlet sayfasında https://www.turkiye.gov.tr/kyk-kredi-burs-nakil-basvurusu hizmetinden başvuru yapılması gerekmektedir. 27. Kredi nakil işlemi hangi durumlarda yapılabilir? Normal öğrenim süresi içerisinde; en geç takip eden öğretim yılında, aynı öğrenim türünde,geçiş yapılması halinde (ön lisans-ön lisans, lisans-lisans vb.) yalnızca bir kez yapılabilir. 28. Burs nakil işlemi hangi durumlarda yapılabilir? Normal öğrenim süresi içerisinde; dönem kaybı olmaksızın, aynı öğrenim türünde geçiş yapılması halinde (ön lisans-ön lisans, lisans-lisans vb.) yalnızca bir kez yapılabilir. 29. Yurt dışında yükseköğrenim gören öğrenciler, kredi/burs düzeltme iş/işlemleri için ne yapmalıdır? Yurt dışında yükseköğrenim gören öğrencilerin kredi/burs işlemleri için (hazırlık uzatma, nakil vs.) yurt dışı temsilciliklerinde bulunan Eğitim Müşaviri / Eğitim Ataşeliği veya Konsolosluklarda "Özel Öğrenci Dosyası" açtırıp "Özel Öğrenci Tanıma Fişi" düzenleterek ilgili belgeyi bir dilekçe ekinde Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü Söğütözü Mah. 2176. Sokak No: 25 Çankaya/ANKARA adresine göndermesi gerekmektedir. 30. Burs/kredi almakta iken kayıt donduran öğrenciler burs/kredi işlemleri için ne yapmalıdır? Bakanlığımız e-Devlet hizmetleri https://www.turkiye.gov.tr/genclik-ve-spor-gsb-talep-dilekce-islemleri linkinden talep ve dilekçelerini ileten öğrencilerin durumları mevzuat çerçevesinde değerlendirilerek haklarında gerekli işlem yapılmaktadır. 31. Kayıt dondurma süresi biten öğrenciler tekrar burs/kredi ödenmesi için ne yapmalıdır? Öğrencilerin https://www.turkiye.gov.tr/genclik-ve-spor-kredi-burs-odeme-acma-basvurusu linkine başvurmaları halinde YÖKSİS bilgileri web servis üzerinden kontrol edilerek burs/kredi mevzuatına göre haklarında gerekli işlemler yapılmaktadır. Almadıkları süre normal öğrenim sürelerine eklenmektedir. 32. YÖKSİS'te pasif öğrenci ve Hazırlık okumadığı görünen öğrenci tekrar kredi/burs ödemesinin açılması için ne yapmalıdır? Öğrencilerin https://www.turkiye.gov.tr/ adresi üzerinden Bakanlığımız e-Devlet hizmetleri "Kredi/Burs Ödeme Açma" linkine başvurmaları halinde YÖKSİS bilgileri web servis üzerinden kontrol edilerek burs/kredi mevzuatına göre haklarında gerekli işlemler yapılmaktadır. 33. Askeri okul öğrencileri kredi/burs düzeltme iş/işlemleri için ne yapmalıdır? Öğrenciler kredi/burs işlemleri için (hazırlık uzatma, vazgeçti iptal, nakil vs.)Bakanlığımız e-Devlet hizmetleri https://www.turkiye.gov.tr/genclik-ve-spor-gsb-talep-dilekce-islemleri linkinden başvuru yapabileceklerdir. Yüksek öğrenim kurumlarının girdiği YÖKSİS bilgileri, YÖKSİS üzerinden kontrol edilmekte olup öğrencilerin durumları mevzuat çerçevesinde değerlendirilerek uygun bulunmaları halinde gerekli işlemler yapılmaktadır. 34. Katkı kredisi verilmekte midir? 29.08.2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Bakanlar Kurulunun kararı "2012-2013 Eğitim-Öğretim Yılında öğrenimine devam eden veya yeni kayıt yaptıracak birinci öğretim ve açık öğretim öğrencilerinden, 4'üncü ve 11'inci maddelerdeki hükümler saklı kalmak kaydıyla öğrenci katkı payı alınmaz. Bu öğrencilerden alınması gereken öğrenci katkı payı tutarları, devlet tarafından karşılanır" hükmüne amirdir. Bu sebeple katkı kredisi verilmemektedir. 35. Burs/kredinin erken kesilme sebepleri nelerdir? Öğrencilerin burs/kredi almasına engel teşkil edecek bilgilerin (mezun, terk vb.) YÖKSİS bilgileri servis üzerinden kontrol edilerek veya öğretim kurumundan Genel Müdürlüğümüze bildirilmesi halinde öğrencilerin burs/kredileri kesilmekte ve bir daha ödenmemektedir. Yapılmayan kredi ödemeleri borç olarak kaydedilmemektedir. Burs/kredinin kesilme sebeplerinden herhangi birinin normal öğrenim süresi içerisinde gerçekleşmesi ve bu durumun Genel Müdürlüğümüzce tespit edilmesi halinde öğrencilerin burs/kredisi kesilmektedir. Son sınıf öğrencilerine burs/kredi ödemeleri haziran ayında sona erer. 36. Açık öğretim ve uzaktan eğitim öğrencileri burs/kredi alabilir mi? Yalnızca örgün öğretim öğrencilerine kredi/burs verilmektedir. 37. Kredi borçları nasıl hesaplanmaktadır? Kredi alan öğrencilerin borcu, kredilerinin verildiği tarihten öğretim kurumunun normal öğrenim süresi bitimine kadar geçen süre veya herhangi bir sebeple kredilerinin kesildiği tarihe kadar kredi olarak verilen miktar kadardır. 38. Kredi borcu tespit edildikten sonra nasıl/ne şekilde ödenmektedir? Kredi ve/veya katkı kredisi alan öğrenciler, kredi alma aşamasında düzenledikleri "Burs/Kredi Taahhütnamesi"nde borçlarını tebligat beklemeksizin normal öğrenim sürelerinin bitiminden itibaren iki yıl sonraki aydan başlayarak kredi aldıkları süre kadar sürede aylık taksitler halinde ödeyeceklerini taahhüt etmektedir. Borçlu, vadesi gelen borcunu ilgili bankanın ödeme kanallarını kullanarak ödeyebilir. 39. Kredi geri ödeme planı ile ilgili olarak borçluya bilgilendirme yapılır mı? Kredi ve/veya katkı kredisi alan borçlular, kredi alma aşamasında düzenledikleri "Burs/Kredi Taahhütnamesi"nde borçlarını tebligat beklemeksizin normal öğrenim sürelerinin bitiminden itibaren iki yıl sonraki aydan başlayarak kredi aldıkları süre kadar sürede aylık taksitler halinde ödeyeceklerini taahhüt etmektedirler. Borçlular e-Devlet üzerinden Bakanlık linkine ulaşarak borç durumlarını sorgulayabilirler. 40. Alınan kredinin geri ödeme planındaki taksit sayısı/tutarları borçlular tarafından belirlenebilmekte midir? Öğrenciler, 351 sayılı Kanun gereği kredi geri ödemelerini kredi aldıkları sürede aylık taksitler halinde ödemektedir. 41. Kredi borç ve taksitleri ile ilgili bilgiye nereden ulaşılabilir? Borç/taksit bilgileri, e-Devlet sayfasından Bakanlık linkine ulaşılarak kredi/katkı kredisi geri ödeme sorgulama ekranından veya 444 0 472 numaralı çağrı merkezinden öğrenilebilmektedir. 42. İşsiz/öğrenci olan kişilerin kredi borcu ertelenebilir mi? Borçlu; kredi borcunu, devam ettiği öğretim kurumunun normal öğrenim süresinin bitiminden iki yıl sonra başlamak üzere, bu krediyi aldığı süre kadar ve aylık taksitler halinde her dönemin son ayının veya aylık vadenin en geç son gününde ödemekle yükümlüdür.Ödeme süresinin son gününün hafta sonu veya resmi tatile rastlaması halinde, ödeme süresi bu günleri izleyen ilk iş gününe uzamış sayılır. Borç ödeme vadesi henüz gelmemiş olanlar ile borç taksitlerini aksatmadan ödeyenlerin erteleme talebi esnasında çalışmadığının Sosyal Güvenlik Kurumundan teyit edilmesi halinde, ilk yıl herhangi bir ilave olmadan, sonraki yıllarda ise her yıl için verilen miktara yüzde on ilave edilerek kredi borcu hesaplanır. Ancak ilgili yılda Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan Tüketici Fiyat Endeksinin (TÜFE) yüzde ondan az olması halinde bu oran uygulanır. Erteleme işlemi en fazla üç defa yapılabilir. Durumu yukarıdaki şartlara uyan borçlular, borçlarını erteletebilmeleri için borç başlangıç tarihinden bir ay önce https://www.turkiye.gov.tr/ adresi üzerinden borç erteleme talebinde bulunabilmektedir. 43. Vatani görevini yapanların öğrenim ve/veya katkı kredisi borcu ertelenebilir mi? Öğrenci/borçlu kredi ve katkı kredisi borçlarını, devam ettiği öğretim kurumunun normal öğrenim süresinin bitiminden iki yıl sonra başlamak üzere bu krediyi aldığı süre kadar zamanda ve aylık taksitler (2006 – 2007 öğretim yılından önce üçer aylık taksitler) halinde her dönemin son ayının veya aylık vadenin en geç son iş günü mesai bitimine kadar ödemek zorundadır. Borç ödeme vadesi henüz gelmemiş olanların, borç taksitlerini aksatmadan ödeyenlerin ödeme dönemleri askerlik dönemine rastlarsa borçları herhangi bir ilave yapılmaksızın askerlik döneminin sonuna kadar ertelenmektedir. Durumu yukarıdaki şartlara uyan borçlular, borçlarını erteletebilmeleri için https://www.turkiye.gov.tr/ adresi üzerinden e-Devlet şifresi ile borç erteleme talebinde bulunabilmektedir. 44. Kredi ve/veya katkı kredisi borcu ne zaman, nasıl ve nereye ödenebilir? a) Normal öğrenim süresini tamamlayan veya kredi almaktan vazgeçen öğrenciler borçlarını, normal öğrenim sürelerinin bitim tarihinden iki yıl sonraki aydan başlamak üzere, b) Herhangi bir sebeple kredisi kesilen veya öğrenim kurumundan atılan, okullarını terk eden öğrenciler borçlarını, kredilerinin kesildiği tarihten iki yıl sonraki aydan başlamak üzere kredi aldıkları süre kadar ve aylık taksitler halinde her dönemin son ayının veya aylık vadenin en geç son gününde ödemekle yükümlüdür. Öğrenciler ödemelerini T.C. kimlik numarası ile https://kyk.ziraatbank.com.tr/?tip=k linki üzerinden yapabileceği gibi T.C. Ziraat Bankası ATM'lerinden veya internet bankacılığından da yapabilmektedir. Öğrenciler taksitlerini vadesinden önce ödeyebilmektedir. Yapmış oldukları ödemeler taksitlerinden düşmektedir. Taksitlerini her ayın son iş gününden sonraki bir tarihte ödeyenler, zamanında ödememiş sayılmaktadır. 45. Borç taksit ödemeleri başladıktan sonra kalan borcun tamamının ödenmesi halinde herhangi bir indirim yapılabilir mi? Borç hakkında herhangi bir indirim yapılmamaktadır. 46. Öğrenim ve/veya katkı kredisi borçları hangi durumlarda silinmektedir? Öğrenimi sırasında veya öğrenimden sonra vefat edenlerin veya yüzde doksan ve üzeri engel sahibi oldukları tam teşekküllü bir hastanenin sağlık kurulu tarafından tespit edilenlerin kalan borçları terkin edilir. 47. Kredi borçlarına mahsuben sehven fazla yapılan ödeme nasıl geri alınabilir? Kredi borçlarına mahsuben yapılan fazla ödemenin iade edilebilmesi için kendisine ait IBAN numarası ve durumu anlatır dilekçenin Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü adresine veya e-Devlet üzerinden Genel Müdürlüğümüze gönderilmesi gerekmektedir. 48. Borç taksitleri zamanında ödenmediğinde nasıl bir işlem uygulanmaktadır? Süresinde ödenmeyen taksitlere vadesinden itibaren 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51'inci maddesine göre gecikme zammı hesaplanır. Taksitlerin, son taksitin vade tarihine kadar ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde, ödenmeyen taksit tutarları 6183 sayılı Kanun'a göre takip edilmek üzere ilgili vergi dairesine bildirilir. Taksitler için zamanaşımı süresinin belirlenmesinde son taksitin vade tarihi esas alınır. Vergi dairelerince bu alacaklarla ilgili olarak yapılan tahsilatlar, takip eden ayın sonuna kadar Gençlik ve Spor Bakanlığına aktarılır. 49. Borç taksitleri zamanında ödenmediğinde uygulanacak gecikme zammı ne kadardır? Süresi içinde ödenmeyen kredi borçlarına her yıl 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun'a göre tespit edilen oranlarda günlük gecikme zammı uygulanmaktadır. 50. Vergi dairesine ödeme yapan borçluların sistemden ilişiğinin kesilmesi ne zaman yapılmaktadır? Borçlarını 6183 saylı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre vergi dairelerine ödeyen borçluların Bakanlık sistemindeki borç durumu, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından borcun bittiğinin bildirilmesi halinde "ilişiği kesik" duruma getirilmektedir. 51.Burs/kredi almış ve/veya almakta olan öğrencilerin vefatı halinde ne yapılır? Kredi alırken veya aldıktan sonra vefat edenlerin MERNİS sorgulaması yapılarak borçları silinmektedir.

Kaynak: HABER MERKEZİ