İslam'da kurban ibadeti, zenginlerin fakirlerle dayanışma içinde olmalarını ve toplumsal adaletin sağlanmasını teşvik eder. Bu nedenle, kurbanlık hayvanın seçimi adil bir şekilde yapılmalı ve fakirlere de ulaşacak şekilde planlanmalıdır. Seçim yaparken hayvanın refahı ve yaşam kalitesi de göz önünde bulundurulmalıdır. İyi bir sağlık durumu ve yaşam koşulları olan hayvanlar tercih edilmelidir. İşte hangi hayvanlar kurban olmaz sorusunun cevabı…

KURBANLIK HAYVANLARIN NİTELİKLERİ NELERDİR?

Kurban bayramında kurbanlık hayvanlar, belirli nitelikleri taşımalıdır. Hayvan kurban ederken sağlıklı, organları tam ve besili olması önemlidir. Kesileceği yere gidemeyecek derecede hasta, zayıf veya sakat hayvanlar kurban edilemez. Kötürüm derecesinde hasta, topal, kör bir veya iki gözlü, boynuzları kırık, dili, kuyruğu, kulakları veya memelerinin yarısı kesilmiş hayvanlar kurban edilemezler. Ancak, doğuştan boynuzsuz olması, hafif topal veya hasta olması, bir kulağının delik veya yırtık olması, memelerinin yarıdan azının kesilmiş olması gibi kusurlar, kurban edilmesine engel değildir.

Şâfiî mezhebinde, uyuz olan hayvanlar veya dişlerinin bir kısmı dökülmüş olan hayvanlar da kurban edilemezler. Bu kusurlar kurbanlık hayvanın değerini düşürür ve kurban olmalarına engel teşkil eder. Bu nedenle, kurbanlık hayvanın sağlıklı olması ve belirli kusurlardan muzdarip olmaması önemlidir.

Kurban edilecek hayvanlar hangi nitelikleri taşımalıdır? Hangi hayvanlardan kurban olur?

HANGİ HAYVANLARDAN KURBAN OLUR?

İslam'a göre, kurban olarak kesilebilecek hayvanlar belirlenmiştir. Bunlar, sığır, koyun, keçi, deve gibi büyükbaş ve küçükbaş hayvanlardır. Kurban olarak kesilecek hayvanların belirli özelliklere sahip olması gereklidir. Örneğin, sağlıklı olmaları, belirli bir yaşta olmaları ve belirli bir bedene ulaşmış olmaları beklenir. Kurban kesimine uygun hayvanlar, İslam hukukunda "Nisap" olarak adlandırılan büyüklüğe ulaşmış olmalıdır.

Nihal Candan Cezaevine Dönecek mi? Kilo Alması Durumunda Tekrar Cezaevine Mi Girecek? Nihal Candan Cezaevine Dönecek mi? Kilo Alması Durumunda Tekrar Cezaevine Mi Girecek?

Kurban kesimi için kabul edilen hayvanlar, genelde ailelerin maddi durumlarına ve tercihlerine bağlı olarak seçilir. Fakat İslam dininde en yaygın olanları sığır, koyun ve keçidir. Bu hayvanlar, kurban ibadeti için geleneksel olarak tercih edilirler.

Kurban edilecek hayvanlar hangi nitelikleri taşımalıdır? Hangi hayvanlardan kurban olur?

Editör: Muhammet Fatih Başcı