DSİ KPSS'siz işçi alımı en az ilkokul mezunu olanlar arasından yapılacak ve bu süreç, pek çok kişi için önemli bir istihdam fırsatı sunuyor. Devlet Su İşleri tarafından gerçekleştirilecek bu alım, ilkokul mezunu olan vatandaşlarımıza kapıları aralıyor.

DSİ KPSS'siz İşçi Alımı Yapıyor!

DSİ, yani Devlet Su İşleri tarafından yapılan bu işçi alımı, KPSS şartı aranmaksızın gerçekleştirilecek. Bu alımlar için en az ilkokul mezunu olma şartı aranacak ve başvurular ilkokul mezunları arasından değerlendirilecektir. İşte daimi işçi alımı süreci hakkında bilinmesi gereken detaylar:

Başvuru Şartları: DSİ KPSS'siz işçi alımı için belirlenen başvuru şartları arasında yer alan ilkokul mezuniyeti, adayların en az bu eğitim seviyesine sahip olmalarını gerektirir. Ayrıca Türk vatandaşı olmak, erkek adaylar için askerlik görevini yapmış veya muaf olmak, görevini yapmasına engel bir durumu olmamak gibi genel nitelikler de aranmaktadır.

DSİ 2. Bölge Müdürlüğü İşçi Alımı (Temizlikçi) İlanı

Meslek Ünvanı: Temizlik Görevlisi Alımı 1 kişi

Tahsili: İlköğretim Ortaöğretim düzeyinde mezun olmak.

Çalışma Şartları: Daimi

Başvuru Bilgileri: 08 Temmuz 2024 – 12 Temmuz 2024

Başvuruları Türkiye İş Kurumu üzerinden 00008396697 iş ilan numarası ile yapılacak.

Açıklamalar:

1- İlan edilen kadrolara başvurusu sonucu atanmaya hak kazanan adaylar, 4857 sayılı İş Kanunu hükümleri çerçevesinde sürekli işçi olarak istihdam edilecektir.

2- Her aday, ilan edilen kadrolardan yalnızca bir mesleğe başvuru yapacaktır.

2024 YKS Sonuçları Açıklanıyor! İşte Açıklanma Tarihi ve Detaylar 2024 YKS Sonuçları Açıklanıyor! İşte Açıklanma Tarihi ve Detaylar

3- Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.

4- Yerleştirme sonucu atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ile yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunmuş olup tercihlerine yerleşenlerin atama işlemleri yapılmayacaktır. Sehven yapılsa dahi atama işlemleri iptal edilecektir. Yerleştirildiği kadroların nitelik ve şartlarını taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar göreve başlatılmayacaktır.

5- Göreve başlayacak personelin görevini yapmasına engel sağlık sorununun olmaması(bedensel ve fiziksel) gerekmektedir. Başvuran adaylar bunu kabul etmiş sayılacaktır. Aksi durumda ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem yapılacaktır.

6- Yerleştirme işlemi yapılan ve ataması yapılanlardan, 30 gün içerisinde göreve başlamayanlar (doğum, hastalık vb. nedenlerle göreve başlayamayacak durumda olanlar hariç) ile atanma şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılarak göreve başlatılmayanların ya da göreve başlatılıp da sonradan atama şartlarını taşımadığı anlaşılanların yerine sözlü sınavda yedek olarak belirlenen listenin ilk sırasındaki kişiden başlamak suretiyle aranan şartları haiz olanlardan atama yapılabilecektir.

ŞARTLAR:

1- İlan edilen kadrolara başvurusu sonucu atanmaya hak kazanan adaylar, 4857 sayılı İş Kanunu hükümleri çerçevesinde daimi işçi olarak Temizlikçi kadrosunda Temizlikçi olarak istihdam edilecektir.

2- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. Maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartları taşımak.

3- Askerlik ile ilişiği olmamak. (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak)

4- İlan tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış 35 yaşını doldurmamış olmak.

5- Sınava girmeye hak kazanan adayın Eski Hükümlü belgesini veya Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralanan belgesi ibraz edebilecek olmak.

6- 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu ile ilgili mevzuatı uyarınca yapılan arşiv araştırması sonucuna göre atamaya engel hali bulunmamak.

7- 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’na göre Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak.

8- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamak.

9- Görevini devamlı yapmasına engel teşkil edecek sağlık problemi bulunmamak.

10- Sağlık Bakanlığından onay almış, Psikoteknik merkezlerince düzenlenmiş Psikoteknik raporu alabilecek durumda olmak.

11- İlan edilen kadrolara asıl aday olarak atamaya hak kazananların atamaya esas belgeleri kontrol edilecek, atama için öngörülen nitelikleri taşımayan adaylar ile yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunmuş olanların atama işlemleri yapılmayacaktır. Bu kişilerin atamaları yapılsa dahi atama işlemleri iptal edilecektir. Yerleştirildiği kadroların nitelik ve şartlarını taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen, ataması yapılanlardan belirlenen süre içerisinde göreve başlamayan veya feragat eden adaylar göreve başlatılmayacak, bu adayların yerinde yedek listenin ilk sırasındaki adaydan başlamak üzere şartları sağlayan adayların atamaları gerçekleştirilecektir.

12- İşe alınacak işçiler dört aylık deneme süresine tabi tutulacaktır. Deneme süresi içerisinde başarısız olanların iş akdi feshedilecektir. Deneme süresi içerisinde sözleşmesi feshedilenlerin yerine yedek listenin ilk sırasındaki adaydan başlanarak aranan şartlara haiz olanların ataması yapılacaktır.

13- İşkur internet sitesindeki ilana başvuran aday sayısının açık iş ilanının 4 katını aşması durumunda sınava katılacak asil ve yedek adayları belirlemek amacıyla 24.07.2024 Çarşamba günü saat 14:30 da Bölge Müdürlüğümüz Spor Salonunda ( DSİ 2. Bölge Müdürlüğü Sanayi Caddesi No:39 Bornova/ İZMİR ) noter kura çekilişi gerçekleşecektir. Kurada belirlenen adaylar daha sonra Bölge Müdürlüğümüz internet sitesinde ( bolge02.dsi.gov.tr ) ilan edilecek, adaylara yazılı tebligat yapılamayacak ve bu ilan tebligat yerine geçecektir.

14- İşçi alımında yapılacak sınav; sözlü yöntemi kullanılarak, mesleki bilgi ve becerilere ilişkin konulardan yapılacaktır.

15- Yapılacak sınav 100 puan üzerinden değerlendirilecek olup başarı puanı altmış (60) olarak belirlenmiştir. Altmış (60) puanın altındakiler dikkate alınmayacaktır.

16- Kurumumuza ataması yapılan personel 3 yıl süreyle nakil talebinde bulunamayacaktır.

Kaynak: Haber Merkezi