EkonomiManşetKÖY-KOOP-ALMAN İŞ BİRLİĞİ

4 sene ago

Ülkemizde ve Burdur’da tarım sektörünü geliştirmek, daha iyi yerle getirmek amacıyla Almanya ile örnek bir çalışma yürütülüyor. Alman Kooperatifleri Konfederasyonu (DGRV) Türkiye’deki kooperatifleri destekleyen bir çalışma yürütüyor.

“Türkiye’de Tarımsal Kooperatiflerin Güçlendirilmesine Yönelik Türk – Alman Birliklerinin İşbirliği Projesi” adını taşıyan bu örnek çalışmaya dün Burdur ev sahipliği yaptı.

BUTSO Meclis Salonunda gerçekleşen toplantıya; Toplantıya Alman Kooperatifleri ve Raiffeisen Konfederasyonu Uluslar arası İlişkiler Genel Müdürü Andreas Kapres, GFA Danışmanlık Türkiye Sorumlusu Alevandra Burmann, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Teşkilatlanma Dairesi Şube Müdürü Mehmet Ali Korkmaz, DGRV Türkiye Temsilciliği Koordinatörü İfalat Gürkan, DGRV Türkiye Temsilciliği Danışmanlık Ekip Lideri Selahattin Kumlu, Köy-Koop Genel Başkanı ve Burdur Başkanı Yakup Yıldız, Belediye Başkanı Eczacı Ali Orkun Ercengiz, Ticaret ve Sanayi odası Başkanı Yusuf Keyik, Ziraat Odası Başkanı İbrahim Demir, Kooperatif başkanları ve davetliler katıldı.

Katılımcılar Türkiye- Alman Kooperatiflerinin ortaklaşa yaptığı DGRV projesi hakkında bilgi verirken, Alman konuklar Burdur’u çok beğendiklerini ve misafirperverlikten dolayı teşekkürlerini ilettiler.

Alman Kooperatifleri Konfederasyonu (DGRV) Alman kooperatif sektörünün ulusal üst örgütü ve üst düzey denetim federasyonudur… İhtisas kuruluşu olarak DGRV, bankacılık, kırsal ve endüstri mal ve hizmet kooperatiflerini, tarım kooperatiflerini, tüketim kooperatiflerini, bölgesel ve ulusal birlikleri ve özel ihtisas kooperatif işletmelerini kapsamakta olduğunu açıklayan, proje hakkında da geniş bilgi veren Köy Koop Genel Başkanı Yakup Yıldız şu açıklamayı yaptı:

“DGRV’nin Türkiye’de kooperatifleri destekleme çalışmaları, Almanya ve Türkiye arasındaki kalkınma işbirliğinin resmi bir parçasıdır. DGRV, Türkiye’de 09/2004’te Tarım Bakanlığı’nın talebi üzerine faaliyete geçmiştir. Türkiye’de, özellikle kırsal kesimde, kooperatif örgütlerinin gelişmelerine beraberce katkı sağlanıp sağlanamayacağının araştırılması istenmiştir. İş ilişkileri doğrultusunda farklı tarımsal kooperatif kuruluş grupları ve Tarım Bakanlığı’nın kooperatiflerden sorumlu Genel Müdürlüğü ile başlama kararı alınmıştır. Bununla ilgili olarak, Temmuz 2006 yılında bir mutabakat belgesi imzalanmış, proje faaliyetlerine başlanmıştır. Alman Kalkınma ve İşbirliği Bakanlığı (BMZ) finansal desteğiyle başarıyla yürütülen proje son aşamasındadır.

Türkiye’de Tarımsal Kooperatiflerin Güçlendirilmesine Yönelik Türk – Alman Birliklerinin İşbirliği projesinin hazırlanmasında yukarıda kısaca anılan BMZ destekli projeden elde edilen tecrübeler, bilgiler ve sonuçlardan faydalanılmıştır.

Bu doğrultuda DGRV Haziran 2015 sonunda Alman Federal Gıda ve Tarım Bakanlığı (BMEL)’na bir proje taslağı sunmuştur. Bu taslak Ağustos ve Eylül 2015’te BMEL ve aynı faaliyet içerisinde bulunan ilgili merkez birlikleri ile müzakere edilmiş ve taraflar tarafından kabul edilmiş, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın ilgili makamlarının onayıyla 01.04.2016 tarihi itibariyle ön çalışmalara başlanmıştır. Projeye ilişkin resmi yazı TRGM tarafından T.C. Dış İşleri Bakanlığına gönderilmiş ve onayı beklenilmektedir.

Projenin Amacı

Tarımsal amaçlı kooperatif birlikleri ortaklarının ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik etkin ve sürdürülebilir hizmet sunmaktadır.

Proje kapsamında yer alan kooperatif birlikleri proje sonunda bir yandan kendi ortakları olan kooperatiflere ihtiyaca uygun danışmanlık, denetim, eğitim, temsil, yönetim araçları vb. hizmetleri verebilecek, bir yandan da kendi aralarında yakın işbirliğini geliştirebilecek ve uzun vadede tek çatı altında toplanabileceklerdir.

Projenin Siyasi Ortakları: Türkiye tarafı olarak T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı (GTHB) Tarım Reformu Genel Müdürlüğü, Alman tarafı olarak Alman Gıda ve Tarım Bakanlığı (BMEL)

Uygulamadan Sorumlu Ortaklar: Alman tarafını temsilen DGRV (Alman Kooperatifleri Konfederasyonu), Türk tarafını temsilen tarımsal kooperatiflerin merkez ve bölge birlikleri.

Özel olarak şu birlikler ile işbirliği öngörülmektedir:

KÖY-KOOP: 1971’de kurulan Köy Kalkınma ve Diğer Tarımsal Amaçlı Kooperatifler Merkez Birliği’nin 21 bölge birliği ve yaklaşık 192.000 ortağı vardır.

HAY-KOOP: 2003’te kurulan Hayvancılık Kooperatifleri Merkez Birliği’nin, 33 bölge birliği ve yaklaşık 208.200 ortağı bulunmaktadır.

TARIM – KOOP: 2012’de kurulan Tarım Kooperatifleri Merkez Birliği ağırlıklı olarak bitkisel üretimle ilgilenmektedir ve 17 bölge birliği ile yaklaşık 107.000 ortağı vardır.

Ayrıca 3 Merkez Birliğine bağlı 7 Bölge Birliği ile de işbirliğini kapsar. Bunlar:

S.S. Balıkesir Bölgesi Hayvancılık Birliği,

S.S. Burdur İli Köy Kalkınma Kooperatifler Birliği

S.S. Çanakkale Tarım Kooperatifleri Bölge Birliği,

S.S. Denizli Bölgesi Hayvancılık Kooperatifleri Bölge Birliği,

Proje uygulama dönemi (öngörülen): 4/2016-3/2019 olup bir yıl uzatma opsiyonu bulunmaktadır.

Kodlama : SadeMedia Interactive