GenelGündemManşetKoronavirüsle mücadele sürecinde, Basın İlan Kurumu’ndan (BİK) YEREL MEDYA’YA DESTEK KARARLARI

5 ay ago

Gazetelere dönüşümlü yayın imkânı

 Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün, ülkemizde de salgına dönüşmemesi için etkin bir mücadelenin verildiği koronavirüs (KOVİD-19) günlük hayattan tutun ekonomiye kadar geniş bir yelpazede herkesi etkilemeye devam ediyor.

Ülkemizde virüs gelişmelerinden en olumsuz etkilenen sektörlerin başında da medya, yazılı basın, yerel medya geliyor. Gazeteler bir yandan haber verme, doğru bilgilendirme misyonlarını, işlevlerini bu zor süreçte, dışarı çıkmanın kısıtlandığı, herkesin evde kalmaya zorlandığı bir ortamda sür- dürmeye çalışırken bir yandan da virüsle birlikte artan ekonomik zorluklarla mücadele ediyor…

Türkiye’de gazetelerin en büyük gelir kalemlerinden biri olan resmi ilan dağıtımlarını düzenleyen Basın İlan Kurumu (BİK) medyadaki bu zor süreci, önceki gün gerçekleştirdiği yönetim kurulu toplantısında geniş bir şekilde ele aldı, değerlendirdi.

BİK yönetiminden yerel medyayı, yazılı basını yakından ilgilendiren bir dizi önlemler, kararlar çıktı. BİK yönetiminin aldığı kararlar arasında en öne çıkan husus, tav- siye kararı; “salgın tehdidi sonrası oluşan mücbir sebeplerden dolayı, günlük süreli yerel yayınlara, dönüşümlü yayın imkânı tanıması…” oldu.

BİK’in aldığı bu karar, dönüşümlü yayın seçeneği; hem basın çalışanlarının da korona riskini en aza indirmeyi amaçlayan, sağlık tedbiri açısından bir düzenleme, hem de ekonomik açıdan neredeyse zaruri hale gelen bir karar.

Çünkü; gazetelerin bu olağanüstü süreçte, Türkiye’de bütün iş kollarında yaşanan sıkıntılardan dolayı, resmi ilanların da azalması, ilan gelirlerinin iyice düşmesi bekleniyor.

İşte; bu aşamada gazetelere günlük çıkmak yerine, kendi aralarında yaptıkları yazılı mutabakat şartıyla dönüşümlü yayınlanmasına imkân vererek, girdi maliyetlerinin (kağıt, kalıp ücretleri, kimyasallar, baskı masrafları) azaltılması hedefleniyor. Böylece zor durumdaki yazılı basının, Anadolu’daki yerel gazeteleri rahatlatmak, nefes alması amaçlanıyor.

BİK’in önceki gün duyurduğu kararlar, önlemler şöyle:

basına destek kararları

Basın İlan Kurumu, sahada zor ve riskli şartlar altında çalışan gazetecilerimize ve yayınlarını aksatmadan sürdüren basınımıza destek olmak amacıyla aldığı kararları şu şekilde açıkladı:

Basın İlan Kurumu olarak, ülkemizin etkin şekilde mücadele ettiği COVID-19 küresel salgını dolayısıyla, devletimizin ve kurumlarının aldığı karar ve uygulamalar çerçevesinde, sahada zor ve riskli şartlar altında çalışan gazetecilerimize ve yayınlarını aksatmadan sürdüren basınımıza destek olmak amacıyla, Basın İlan Kurumu Genel Kurulu tarafından yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar geçerli olmak üzere Yönetim Kurulumuzun 23 Mart 2020 tarihli toplantısında aldığı kararları kamuoyuyla paylaşıyoruz.

1- Kurumumuz Şube Müdürlüklerinin görev alanında bulunan ilçe gazetelerine ait nüshalar ile bağlı şube Müdürlüklerinin görev alanındaki merkez ve ilçelerde yayımlanan gazetelere ait nüshaların ikinci bir duyuru yapılıncaya kadar ilgili Şube Müdürlüklerine haftalık periyotlarla gönderilmelerine imkân sağlanacaktır.

2- Kısa çalışma ödeneği kapsamında gazetelerin kadrosunda görev yapan fikir işçileri, İŞKUR Müdürlüklerinin izni ölçüsünde gazetelerin asgari kadrosunda tam ve eksiksiz olarak çalışmış kabul edilecektir.

3- Gazetelerden ilgili mevzuat uyarınca aranılan fiili satış adedine (baskı-bayi-abone vs.) ilişkin düşüşler, 23 Mart 2020 Pazartesi tarihinden itibaren mücbir sebep kapsamında değerlendirilecektir.

4- Kurumumuz görev alanında bulunan ilan dağıtım yerlerinde en az iki gazetenin yayımlanması kaydıyla, aynı yayın yerindeki resmi ilan yayınlama hakkını haiz gazetelerin, aralarında yazılı olarak yaptıkları mutabakat doğrultusunda dönüşümlü yayın yapmalarına imkân sağlanacaktır. Buna ilişkin bilgilendirme ayrıca Basın İlan Kurumu Şube Müdürlükleri tarafından duyurulacaktır.

5- Gazeteci derneklerinin yapılan para yardımına ilişkin müracaat süreleri 15 Nisan 2020 tarihine kadar uzatılmıştır.

6- Kurumumuzdan borç para almış olan gazetecilerin borç tahsil işlemleri talepleri halinde üç ay süreyle ertelenecektir.

7- Gazeteler hakkında daha önce alınan Genel Müdürlük kararlarıyla belirlenen mahsup uygulamaları 23 Mart Pazartesi günü itibarıyla durdurulmuştur.

COVID-19 (Koronavirüs) salgınıyla mücadelede halkımızın doğru bilgilendirilmesi için risk alarak habercilik yapan gazetecilerimize ve basın kuruluşlarımıza aldığımız kararlarla destek olmaya çalıştığımız bu süreçte, sahada haber peşinde koşan gazetecilerimize görevlerinde kolaylık diliyor, acil haber kadroları dışında basın mensuplarımızın da gerekmedikçe evlerinden çıkmamaları için aldığımız destek kararları doğrultusunda duyarlılık bekliyoruz.

Hayatımız ve toplumsal sağlığımız için özveriyle çalışan sağlık personelimiz başta olmak üzere, COVID-19 salgınıyla mücadele sürecinde fedakarca gayret gösteren tüm görevlilerimize ve alınan kararlara riayet ederek duyarlılık gösteren vatandaşlarımıza da ayrıca teşekkür ediyoruz.

 

TGK, kararları olumlu karşıladı Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu Genel Başkanı Nuri Kolaylı’dan Basın İlan Kurumu’na (BİK) teşekkür

 Koronavirüs (KOVİD-19) salgını tehdidi nedeniyle ülkemizde medyanının, yazılı basının, yerel basının yaşadğı zor süreçte son bir haftadır çeşitli girişimler yapan, raporlar ve hazırlık çalışmaları ortaya koyan Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu (TGK), Basın İlan Kurumu’nun önceki gün aldığı son kararları olumlu karşıladı.

Basın İlan Kurumu Yönetim Kurulu’nda alınan kararları olumlu bulan  TGK Başkanı Nuri Kolaylı, diğer kamu kurumlarından da medyaya desteğin artmasını beklediklerini söyledi.

Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu (TGK) Genel Başkanı Nuri Kolaylı, Koronavirüs (Covid-19) salgınının basın sektörünü derinden etkilediğini belirterek, sektörde özveriyle çalışan basın emekçilerinin ve halkın doğru haber alması amacıyla yayınlarını sürdürme mücadelesi veren basın kuruluşlarının bu zor dönemde desteklenmesini istedi.

Basın İlan Kurumu’nun bugün yapılan yönetim kurulu toplantısında bir dizi kolaylaştırıcı önlem alınması nedeniyle BİK Yönetim Kurulu’na ve BİK Genel Müdürü Rıdvan Duran’a teşekkür eden TGK Genel Başkanı Nuri Kolaylı, alınması gereken diğer önlemleri ve basın sektörünün beklentilerini şöyle özetledi; “Halkı doğru bilgilendirmek için özveriyle çalışan basın mensuplarının önerilerimizi, Anadolu Ajansı’nın 3 ay süreyle yerel basından abone ücreti almaması, RTÜK paylarıyla, Türksat kirasının alınmaması veya ertelenmesi, kiranın Türk lirasına çevrilmesi, sigorta ve muhtasar ödemelerinin 3 ay ertelenmesi, vergi borcu sorgulamasına 3 ay süreyle ara verilmesi, başta gazete kağıdı olmak üzere gazete sarf malzemeleri temininin kolaylaştırılması olarak sıralayabiliriz.”

Başta muhabir ve kameramanlar olmak üzere sokakta görev yapan basın çalışanlarının da enfekte olmadan görevlerini yapmalarının sağlanması gerektiğine dikkat çeken Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu Genel Başkanı Nuri Kolaylı, “Kamu görevi yapan arkadaşlarımız zor şartlarda özveriyle çalışmaktadır. Virüs tehdidine karşın, gerek sahada gerekse işyerlerinde görevli meslektaşlarımızın hijyen şartlarının sağlanması gerekmektedir” dedi. Kolaylı açıklamasını şöyle tamamladı: “Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu’nu oluşturan yaklaşık 20 bin basın emekçisine güveniyor, her zaman ülkemizin, milletimizin ve insanlığın hizmetinde olacağımızı, doğru ve tarafsız habercilik ilkelerinden taviz vermeden görevimizi yapacağımızın sorumluluğunu taşıyacağımızı kamuoyuna duyuruyoruz.”

Kodlama : SadeMedia Interactive