AK Parti Burdur Milletvekilleri Bayram Özçelik ve Yasin Uğur, Kırsal Kalkınma Destekleme  başvurularının başladığını duyurdu.

Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımları Desteklenmesi Ve Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımlarının Desteklenmesi 2021-2022 Başvuru Dönemi Uygulama Rehberi yayınlandığını belirten Burdur Milletvekilleri Bayram Özçelik ve Yasin Uğur, “Bu kapsamda pulluktan römorka, yem karmadan mibzere kadar 74 den fazla makine ve ekipman desteklenmektedir. Yatırım niteliği “yeni tesis” olan proje başvurularında hibeye esas proje tutarı 3 milyon liradan 3, 5 milyon liraya yükseltildi. Yatırım niteliği “tamamlama” olan proje başvurularında hibeye esas proje tutarı 2, 5 milyon liradan 3 milyon liraya çıkarıldı. Yatırım niteliği “kapasite artırımı, teknoloji yenileme ve/veya modernizasyon” olan proje başvurularında hibeye esas proje tutarı daha önce 1, 5 milyon lira iken 2 milyon lira oldu.” dediler.

Bu dönemde başvurularda uygulanacak asil ve yedek uygulamasının altını çizen Milletvekilleri Bayram Özçelik ve Yasin Uğur uygulamaya hak kazanmış ancak çeşitli nedenlerle hayata geçirilmeyecek yatırımlar yerine yeni yatırımların gerçekleştirilmesi sağlanacağını söylediler. 


Uygulanacak proje başvuruları “A iş planı” ve “B iş planı” olarak iki kısma ayrıldığını söyleyen Milletvekilleri Özçelik ve Uğur yaptığı açıklamada, “A iş planıyla mevcut tarımsal işletmelerin makine-ekipman ihtiyaçlarının, hibeye esas proje tutarı 300 bin liraya kadar olacak şekilde karşılanması öngörüldü.Başvurulardaki asil ve yedek uygulamasıyla geçmiş dönemlerde hibe desteğinden faydalanmış yatırımcılardan üç yılını dolduranlara ilişkin düzenleme burada da geçerli olacak. “B iş planı” kapsamında gerçekleştirilecek başvurularda hibeye esas proje üst limiti ise 500 liradan 600 bin liraya yükseltildi. Program kapsamında; Kırsal alanda ekonomik ve sosyal gelişmeyi sağlamak, tarım ve tarım dışı istihdamı geliştirmek, gelirleri artırmak ve farklılaştırmak için kadın ve genç girişimciler öncelikli olmak üzere gerçek ve tüzel kişilerin ekonomik faaliyetlere yönelik yatırımlarını arttırmak amaçlanmaktadır.” ifadelerini kullandılar. 

Başvurular hakkında da bilgilendiren Burdur Milletvekilleri Bayram Özçelik ve Yasin Uğur, başvuruların “www.tarimorman.gov.tr” internet sitesi üzerinden yapılacağını hatırlatarak, “Altyapı Yatırım başvuruları 17.12.2021 tarihinde, Ekonomik Yatırım başvuruları 21.01.2022 tarihinde sona erecektir. Ayrıntılı bilgi İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden alınabilir.” şeklinde konuştular.