GenelKemal Arslan: ‘KENT KONSEYİ, partiler üstü yeni bir yapılanmayla halkın sesi olmalı’

5 sene ago

BURTÜKODER ve Sivil Toplum Platformu Başkanı Kemal Arslan, ‘Kent Konseyi’ hakkında bir açıklama yaptı.

90’lı yıllarda ‘Yerel Gündem 21’ ismiyle gündeme giren, 2006 yılında ise ‘Kent Konseyi’ adı altında yeni yapılanmayla, yerel demokrasinin gelişmesi, şehirlerde katılımcı bir anlayışın gelişmesi için bir fırsat ortaya çıktığını belirten Arslan, Burdur’un bu imkandan şimdiye kadar iyi bir şekilde faydalanamadığını, Kent Konseyi’ni etkin bir şekilde çalıştıramadığını dile getirdi.

‘Bugüne kadar şehrimizde siyasi iktidarların ve yerel yönetimin kontrolünde olduğu’ eleştirisinde bulunan Burdur Kent Konseyi’nin Eylül ayında yapılacak olan toplantısında, partiler üstü yeni bir yapılanma ile halkın sesi olması gerektiğinin altını çizen Kemal Arslan, “halkımız gelecği için Kent Konseyi’ne sahip çıkmalı” çağrısında bulundu.

Kent Konseylerinin birlikte yönetme anlayışına, kent halkının yönetimi katılıp karar süreçlerinde etkin olmasına örnek teşkil eden bir zemini oluşturduğuna dikkat çeken, Burdur’da da bu anlayışı hayata geçirmek gerektiğini vurgulayan Kemal Arslan açıklamasında şu görüşlere yer verdi:

“Toplumsal yaşamımıza 1990’lı yıllarda ‘Yerel Gündem 21’lerle giren ve 2006 yılında yasal bir statüye kavuşan Kent Konseyleri, kent halkının yönetime katılıp karar süreçlerinde yer alması olarak da algılanan, diğer adıyla birlikte yönetelim biçiminde değerlendirilen ‘yönetişim’ kavramının yaşam bulması gereken Kent Konseyleri, toplumun kültürü ve demokrasi anlayışı doğrultusunda şekillenerek günümüze kadar gelmiştir.

Demokrasinin beşiği olarak görülen halkın en yakınında ki yönetimlerde gelişmesi öngörülen Kent Konseyleri, toplumun tüm kesimlerinin kendini ifade ederek oluşan ‘kent halkı görüşünün’ yönetimlere aktarıldığı uzlaşma kültürünün sağlanacağı birer emniyet sübabı görevi de görecek mekanizmalardır.

İlimizde 2007 yılında yapılandırdığımız Kent Konseyi, iktidarın bir uzantısı olarak ele geçirilmesi gereken bir mevzi olarak görülüp, halkın hak ve çıkarlarının yönetenlere karşı savunulduğu bir yapı olmasına, azınlığın da çoğunluk olabilme hakkını öngören demokrasinin yerleşip-işlemesine izin verilmemiştir.

Böylesine yaşamsal öneme sahip bir organın çalıştırılmadığı ilimizde,  halkımızın yaşadığı sorunların çözümü için birkaç sivil toplum örgütünün çırpındığı dikkate alınarak; Burdur halkının daha kaybedecek zamanı olmadığı düşüncesiyle Kent Konseyi başkanının istifa etmesi nedeniyle 2015 Eylül ayında seçimli yapılması bir zorunluluk olan genel kurulunda partiler üstü bir Kent Konseyi var etme anlayışı içinde sağlıklı bir yapılanmaya gidilmesi gerektiği inancıyla halkımızı geleceği için, Burdur Kent Konseyine sahip çıkmaya çağırıyoruz.”

Kodlama : SadeMedia Interactive