Genelİstasyon Caddesi’ndeki eski KIZ MESLEK LİSESİ binası; YIKILMAYACAK

4 sene ago

Şehrimizde İstasyon Caddesi’ndeki eski Kız Meslek Lisesi, mahkeme kararıyla ‘Korunması Gerekli Kültür Varlığı’ statüsünü kazandı.

Burdur’da İstasyon Caddesi’nde yıllarca Kız Enstitüsü, ardından Kız Meslek binası olarak kullanılan, en son MAKÜ bünyesinde Veteriner Fakültesi, olarak kullanılan binanın yıkılmak istenmesi çeşitli tartışmalara neden olmuş, Burdur’da uzun süre gündemde yer almıştı.

Milli Eğitim Müdürlüğü’ne ait binanın ‘depreme dayanıksız olduğu’ gerekçesiyle yıkım kararı alınmış, geçtiğimiz yıl yıkım hazırlıklarına başlanmıştı. Milli Eğitim Müdürlüğü kullanılmayan atıl haldeki binayı yıkarak yerine yeni bir yatırım (içinde uygulama otelinin de olduğu yeni TUREM binası) başlatma kararı almıştı.

Bu duruma tepki gösteren Kent Konseyi öncülüğünde sivil toplum kuruluşları ve dernekler imza kampanyası başlatarak yıkıma karşı çıkmışlar, ortak basın açıklaması yapan kuruluşlar, bu binanın bir kültürel miras olduğunu, tarihi anlam taşıdığını ifade ederek yıkımına karşı çıkarak, korunması gerektiğini vurgulamışlardı…

Bina ile ilgili yıkım işlemlerinde ise; Burdur Belediyesi devreye girmiş, 22 Nisan 2015 tarihinde yıkım girişimini durdurmuştu. Daha sonra konu hukuki zemine taşınmış, Burdur Kent Konseyi Isparta Bölge İdare Mahkemesine dava açarak, bu binanın bir kültür varlığı niteliği taşıdığını öne sürmüştü. Mahkeme de binanın bir ‘kültür varlığı’ olduğu kararını verdi.

Bölge İdare Mahkemesi, konuyla ilgili geçici kararını verdi. Mahkemenin gerekçeli kararında şu ifadeler yer alıyor: “Bu durumda, dosya içeriğindeki tüm bilgi ve belgeler ile bilirkişi raropu ve keşif sırasında edinilen kanaat ve mevzuat hükümleriyle birlikte değerlendirildiğinde; dava konusu yapının ‘Korunması gerkeen taşınmaz kültür varlığı’ tanımına uyduğu, Cumhuriyet dönemi mimarı anlayışının son temcilcisi olma özelliği gösterdiği, toplumun ve kamunun ortak mirası olma özelliğine sahip olduğu anlaşıldığından, söz konusu yapının gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilmesi yönünden yapılan talebin reddine yönelik tesis edilen dava konusu işlemde dava konusu işlemde mevzuata ve hukuka aykırı uygarlık bulunmadığı sonucu na varılmıştır.

Öte yandan hukuka aykırı bulunan, dava konusu olan işlemin uygulanması halinde ilerleyen süreçte, yapının yıkımına başlanabileceği, bu durumun da telafisi imkansız zararlara yol açacağı açık olduğundan, yürütmenin durdurulması talebinin kabülü gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle; hukuka aykırılığı açık olan dava konusu işlemin; uygulanması halinde, telafisi güç zararlar doğabileceğinden 2577 Sayılı Kanunun 27. Maddesi uyarınca teminat alınmaksızın ‘yürütülmesinin durdurulmasına’ kararın tebliğinden 7 gün içerisinde Bölge İdare Mahkemesi’ne itiraz yolu açık olmak üzere 14.04.2016 tarihinde oy birliği ile kabul edildi.”

 

Kodlama : SadeMedia Interactive