https://www.ilan.gov.tr

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 28 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK.

İstanbul Üniversitesinin ilanında yapılan açıklama da; “Üniversitemizin aşağıda isimleri yazılı birimlerine, 2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri, 657  sayılı  Devlet  Memurları  Kanunu’nun  48.  maddesi,  12.06.2018  tarihli  Resmî  Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin ilgili maddeleri ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan “İstanbul Üniversitesi Akademik Yükseltilme   ve   Atama   Kriterleri”   uyarınca   Profesör,   Doçent   ve   Doktor   Öğretim   Üyesi kadrolarına şahsen veya posta yoluyla eleman alınacaktır.”denildi.

Detaylı bilgi basın ilan kurumu ilan.gov.tr adresinden alınabilir.