GündemManşetİnsuyu Mağarası’nda yeni bilimsel çalışmalar yapılacak

5 sene ago

Şehrimizin en önde gelen doğal varlıklarından biri olan, “Türkiye’nin ilk turizme açılan mağarası olma” ünvanını elinde bulunduran İnsuyu Mağarası’nda yeni bilimsel çalışmalar gerçekleştirilecek. Pamukkale Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi-Jeoloji Mühendisliği işbirliğiyle, hidrojeolojik ve hidrolojik çalışma yapılması için harekete geçildi.           

Şehrimizin en önde gelen doğal varlıklarından biri olan, “Türkiye’nin ilk turizme açılan mağarası” olma ünvanını elinde bulunduran İnsuyu Mağarası’nda yeni bilimsel çalışmalar gerçekleştirilerek, hidrojeolojik ve hidrolojik çalışma yapılacak.

Merkezi Burdur’da olan Doğa Koruma ve Milli Parklar 6. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada; “Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ile Burdur Valiliği arasında 2012 yılında imzalanan işbirliği protokolü gereğince İnsuyu Mağarasının Acil Durum Eylem Planının yapıldığı. 2015 yılında öncelikle mağara içi elektrik-aydınlatma sistemleri, yürüyüş yollarının iyileştirilmesi için Bakanlıkca ödenek tahsisi yapıldığı, Pa-mukkale Üniversitesi, Mühendislik Fa-kültesi, Jeoloji Mühendisliği işbirliğiyle, hidrojeolojik ve hidrolojik çalışma yapıl-ması için harekete geçildiği” belirtildi.

Burdur denilince ilk akla güzelliklerden biri olan, ilimizin en önemli tanıtım enstrümanları arasında başı çeken İnsuyu Mağarası’nda yapılacak olan yeni bilimsel çalışmalar hakkında şu bilgiler verildi:

“Burdur ili sınırları içerisinde yer alan İnsuyu Mağarası, Türkiye’nin turizme açılmış ilk mağarası olup, 1963 yılından günümüze kadar binlerce ziyaretçiyi ağırlamış bir jeolojik mirasımızdır.

İnsuyu Mağarasının ekosisteminin korunması, gelecek nesillere aktarılması ve sürdürülebilir turizm faaliyetlerinin devamlılığının sağlanabilmesi amacıyla Genel Müdürlüğümüz ve Burdur Valiliği arasında 2012 yılında bir işbirliği protokolü imzalanmış olup protokol kapsamında mağara içi ve çevresinin fiziki şartlarının (yürüyüş yollarının ve elektirik-aydınlatma sistemi) iyileştirilmesi ve mağara risk eylem planının hazırlanması hedeflenmiştir.

Bu kapsamda öncelikle Bölge Müdürlüğümüz bünyesinde 1. Seviye Mağaracılık Eğitimi düzenlenmiş ve akabinde İnsuyu Mağarası Acil Durum Eylem Plan Toplantısı yapılarak İnsuyu Mağarasının Acil Durum Eylem Planı yapılmıştır.

2015 yılında öncelikle mağara içi elektrik-aydınlatma sistemleri, yürüyüş yollarının iyileştirilmesi için Bakanlığımızca ödenek tahsisi yapılmıştır.

Mağara ekosisteminin korunması, İnsuyu Mağarasının kaynak değeri olan yeraltı göllerinin muhafazasını da gerektirmektedir. Son yıllarda mağara içerisindeki göllerde gözle görülür derecede çekilmeler ve kurumalar oluşmaktadır. Bu durum uzun vadede mağara içi ekosis-teminin bozulmasına neden olmaktadır. Sebeplerinin belirlenmesi ve iyileştirilmesine yönelik olarak çözüm önerilerinin ortaya konması açısından Bölge Müdürlüğümüzce Pamukkale Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği ile işbirliğinde hidrojeolojik ve hidrolojik çalışma yapılması için harekete geçilmiştir. Ayrıca Türkiye’nin turizme açılmış ilk mağarası olan İnsuyu Mağarasının daha etkin tanıtılması, korunması ve ziyaretçilere daha iyi hizmet sunulabilmesi amacıyla ‘Tabiat Anıtı’ statüsü verilmesi için Bakanlığımızca tescil çalışmalarına başlanılmıştır.”

Kodlama : SadeMedia Interactive