ManşetSiyaset“İNSAN ODAKLI, SONUÇ ODAKLI, YÖNETİM ANLAYIŞI”

1 sene ago

Vali Hasan Şıldak 18 Nisan 2019 Perşembe günü İl Genel Meclisi Başkanı Murat Akbıyık ve İl Genel Meclisi’ne ziyarette bulundu.

İl Özel İdaresi’nde gerçekleşen ziyarette Meclis Başkanı Akbıyık’ı odasında ziyaret eden Vali Şıldak, bu ziyaretin ardından Nisan ayının 4. birleşimi için toplanan İl Genel Meclisi Üyelerine hitap ederek, hayırlı olsun temennisinde bulunup başarılar diledi. Vali Şıldak konuşmasında, Valilik görevine günden bu yana ısrarla vurguladığı, insan merkezli, insanı esas alan yönetim anlayışına değindi.

Vali Hasan Şıldak Meclis Salonunda yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi:

“Öncelikle seçilmiş olan bütün İl Genel Meclisi Üyelerimize bir kez daha hayırlı olsun diyor, hepinize bu önemli görevde başarılar, hayırlı çalışmalar temenni ediyorum.

SEÇİMLERİN TAMAMLANMASIYLA BİRLİKTE, YENİ BİR HİZMET DÖNEMİNE GİRMİŞ BULUNUYORUZ

İl Genel Meclisimizin büyük çoğunluğu 31 Mart seçimleriyle yenilenmiş oldu. Hem ülkemizde, hem ilimizde seçimlerin tamamlanmasıyla birlikte artık yeni bir hizmet dönemine girmiş bulunuyoruz. Yeni sürecin ülkemizde ve ilimizde güzel hizmetlere vesile olmasını temenni ediyorum. İl Genel Meclisi Üyelerimiz tarafından dün yapılan ziyaret için tekrar teşekkür ediyorum.

İL ÖZEL İDARELERİ TARİHSEL SÜREÇ İÇERİSİNDE İNSANIMIZA DOĞRUDAN HİZMET GÖTÜRMENİN EN ETKİLİ VASITASI OLMUŞTUR

İl Genel Meclisi, İl Özel İdaresinin genel karar organıdır. Bugün Genel Sekreter Yardımcımız Asım Bey de size bir bilgilendirme yaptı. Mevzuattaki hükümler ve uygulamalar konusunda önemli hususları ilk andan itibaren bilginize sunmak istedik. Bu manada İl Özel İdaresi nedir diye baktığımızda, tarihsel süreç içerisinde Özel İdareler Cum- huriyet öncesi döneme uzanan Osmanlı İmparatorluğu Döneminde ilk yapılanmasını oluşturmuş ve idari sistemimiz içinde bir mahalli idare birimi olarak çok önemli görevleri ifa eder hale gelmiştir.

Kırsal bölge olarak tanımladığımız belediye sınırları dışındaki bütün alanlardaki en başta alt yapı olmak üzere önemli hizmetlerin icra organıdır. Bu bakımdan köyde, kırsalda ne görürseniz özel idarenin eseri olarak görürsünüz.

Amacı kırsal bölgenin en başta temel alt yapı olarak, yol, içme suyu, sulama, kanalizasyon, köy içi düzenlemeler gibi her türlü alt yapı hizmetleri başta olmak üzere, yeni yapılanmayla birlikte il özel idaresi kanunuyla, aynı zamanda diğer bütün yatırımcı kuruluşların da eğitim, sağlık başta olmak üzere elidir, koludur. Bu manada insanımıza doğrudan hizmet götürmenin en etkili vasıtası olmuştur. Bugün de bu hizmetleri başarıyla ifa etmektedir.

YÖNETİM ANLAYIŞIMIZ HER ZAMAN VATANDAŞ MERKEZLİ, İNSAN VE SONUÇ ODAKLI BİR HİZMET ANLAYIŞIDIR

İl Özel İdaresi’nin sizler genel karar organı olarak, içinizden her hafta toplantılarını gerçekleştirecek olan İl Encümenini oluşturmuş oldunuz. İl Encümenin de hayırlı olmasını temenni ediyorum. Bizler de İl Özel İdaresinin başı, İl Valisi olarak, sizlerle birlikte yeni dönemde inşallah hayırlı hizmetlerin içinde olacağız. Bu manada bu organlar arasındaki karşılıklı iş birliği ve uyum son derece önemlidir.

EN ÖNEMLİ HUSUS YAPILACAK HİZMETLERİN DOĞRU TESPİTİ, İHTİYACA GÖRE İYİ ANALİZLER  YAPILMASI VE BÜTÇE DİSİPLİNİNE UYGUN BİR HARCAMA YÖNTEMİ, HARCAMA USULÜ GELİŞTİRİLMESİDİR

Hızlı, istikrarlı ve samimi bir çalışma temposu içerisinde mevzuata uygun, işbirliği ve uyuma açık, her zaman kapısını vatandaşa açık tutan bir yönetim uygulaması gerçekleştiriyoruz. Bu manada Özel İdarede de aynı sistem içinde vatandaş odaklı, istikrarlı, plan program çerçevesinde, hızlı ve düzenli bir çalışmayı hep beraber ortaya koyacağız inşallah bu dönemde.

Burada da en önemli husus yapılacak hizmetlerin doğru tespiti, ihtiyaca göre iyi analizler yapılması ve bütçe disiplinine uygun bir harcama yöntemi, harcama usulü geliştirilmesidir diye düşünüyorum. Bizler tabi sizlerin aldığı kararların uygulayıcısıyız. Özel idarenin iki tarafı vardır. Bir tarafında siyasi kanat, bir tarafında bürokratik kanat. Hiçbir kurumda olmayan bir uygulama bu. Özel idareler kendine has bir modele sahip.

Bu model içindeki uyumdan her zaman güç doğar, vatandaşımız için iyi sonuçlar doğar. Biz de bu yaklaşım içinde kaynaklarımız nispetinde, mümkünse bu kaynaklarımızı daha da geliştirmeye çalışarak hep beraber bütün imkanları kullanarak, en optimal ölçekte, en tasarruflu şekilde hizmet etme arzusunu burada ifade ediyoruz. Bütçe disiplinine uyumlu davranma bizim için elzem. İl Özel İdaresinin harcama şekli, yöntemi, bütçenin yapılışı, yatırım programı- nın gerçekleştirilmesi, bütün bunlar bir süreç dahilinde gerçekleşiyor ve sizlerden istirhamım bu süreçleri titizlikle uygulayalım.

Görev tanımlarına ve yapılmış olan planlamalara uygun bir çerçevede İlimizin gelişmesine yönelik her türlü hizmetin içinde olalım. Özel İdarenin hizmet alanı çok geniş. Yani turizmden sağlığa, eğitimden kültüre, çevreye gibi her alana harcama yapma imkanımız, planlama yapma imkanımız, yatırım gerçekleştirme imkanımız mevcut. Bütün bakanlıkların zaten İlimize gönderilen ödenekleri Özel İdaremiz vasıtasıyla kullanılıyor. Ben bu çerçevede bu konuşma vesilesiy- le, genel sekreterliğimizi yürütmekte olan Vali Yardımcımıza, genel sekreter yardımcılarımı- za ve bütün şube müdürlerimize teşekkür ediyorum. En az altı ay süredir çok disiplinli, planlı bir çalışma temposu içerisinde ve hızlı bir çalışma ortaya koyarak insanlarımıza hizmet etmeye çalışıyoruz. Sizlerin gelişi ve katkılarıyla bu tempo inanıyorum ki, daha da etkili bir seviyeye ulaşacak. Bu duygu ve düşüncelerle görevinizde başarılar diliyorum.”

Kodlama : SadeMedia Interactive