ManşetSağlıkİLAÇ KULLANIMI VE ANTİBİYOTİK FARKINDALIK GÜNÜ ETKİNLİĞİ

6 sene ago

Burdur Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği ve Burdur Devlet Hastanesi tarafından ‘Avrupa Antibiyotik Farkındalık Günü ve Akılcı İlaç Kullanımı’ ile ilgili olarak eğitim düzenlendi.

Eğitime Hastane Yöneticisi Opr.Dr İsmail Taşçı, Hastanede görevli Doktorlar ve  çalışanlar katıldı. Ülkemizdeki en büyük sağlık problemlerinden biri olan akılcı ilaç kullanımı ve antibiyotikler hakkında ilginç bilgiler paylaşıldı.

Burdur Devlet Hastanesi Eğitim ve Toplantı Salonunda Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Derya Korkmaz; “Sizinle iletişim kurmamızın sebebi, antibiyotik direncinde alarm verecek hızda artışa dikkatinizi çekmek ve sizi halk sağlığı için ciddi risk olan bu durumla savaşa davet etmektir. Avrupa Hastalıkların Önlenmesi ve Kontrol Merkezi (ECDC), Avrupa Birliği üye ve aday ülkelerle birlikte, 18 Kasım’ı ‘Avrupa Antibiyotik Farkındalık Günü’ olarak ilan etmiştir.

Avrupa Antibiyotik Farkındalık Günü’nün amacı, antibiyotik direnci problemine karşı farkındalık yaratmak ve antibiyotiklerin gelecekte de etkili olabilmesi için herkesin katılımının nasıl sağlanacağı hakkında bilgi vermektir. Size, desteğiniz ve işbirliğiniz için teşekkür ederim. Sizin yardımlarınızla, gereksiz antibiyotik kullanımında azalma elde etmeyi, hayat kurtarıcı olan bu ilaçların doğru kullanımının sağlanmasını ve gelecekte de etkili olmaya devam etmelerini umuyoruz. Antibiyotik direnci hem Avrupa’da hem de yurdumuzda halk sağlığı tehdidi halini almıştır. Örneğin Türkiye’de Escherictm coltnin gösterdiği 3. kuşak sefalosporin direnci 2003 yılında % 25.6 iken 2008 yıllında %41.6’ya yükselmiştir. Avrupa ülkelerinin önemli bir bölümünde Metisilin dirençli Staphylococcus aureus (MRSA) oranları % 25’den fazla iken, Türkiye’de % 37’dir. Eğer bu sorun ciddiye alınmaz ve antibiyotik kullanım hızı aynı şekilde devam ederse, direnç nedeniyle antibiyotik öncesi çağa dönülmek durumunda kalınacak ve basit bir enfeksiyon dahi öldürücü olabilecektir.

Buna karşılık MRSA için bazı ülkeler direnç oranlarını ulusal düzeydeki çalışmalarıyla düşürmüşlerdir. Benzer çalışmalann verilerine göre, uzun vadede uygun antibiyotik kullanımı ve sağlık alanında enfeksiyonların kontrolü sağlanarak, antibiyotik direnç gelişimini azaltmak mümkündür. Bu amaçla Avrupa Hastalıklann önlenmesi ve Kontrol Merkezi (ECDC), Avrupa Birliği üye ve aday ülkelerle birlikte. 18 Kasım’ı yıllık ‘Avrupa Antibiyotik Farkındalık Günü’ olarak ilan etmiştir.

Avrupa Antibiyotik Farkındalık  Günü’nün amacı, antibiyotik direnci problemlerine karşı  hekimlerde ve toplumda  farkındalık  yaratmak ve antibiyotiklerin gelecekte de etkili olabilmesi için herkesin  katılımının nasıl sağlanacağı hakkında  bilgi vermektir.

Bu yıl, Avrupa Antibiyotik Farkındalık  Gönü kampanyaları, sizin gibi  reçete yazmakla olan hekimleri, doğru antibiyotik kullanımında beraber çalışmaya davet etmektedir. Hastaların ilk iletişim kurulduğu kişiler olarak siz hekimlerimizin, hastaları, doğru antibiyotik kullanımı ve gereksiz olduğu durumlarda antibiyotik almanın ciddi riskleri hakkında eğitmenize ihtiyaç vardır” şeklinde açıklamalarda bulundu.

Burdur Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Dr. Sedat Kavas, Akılcı İlaç Kullanımı ve Avrupa Antibiyotik Farkındalık Günü ile ilgili olarak;

“Akılcı Olmayan İlaç Kullanımı sorunu, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de önemli boyutlarda yaşanmaktadır. Oysa ilaç, sağlığı tehdit etmesi için değil, doğru ve bilinçli kullanılarak sağlığa katkı sunması için üretilir ve kullanılır. Bu koşulun yerine getirilmesinin tek yolu, akılcı ilaç kullanımı denilen şekilde, ilacın belirli kurallar çerçevesinde bilinçli kullanımından geçmektedir. Akılcı olmayan ilaç kullanımı olarak nitelendirilen bu sorun, sadece hekimin ya da hastanın değil, ilaçla ilgili muhatapların tümünün sorunu halini almıştır, ilaçlarını yanlış şekilde, yanlış dozda ve sürede kullanmak, reçeteyle satılması gereken ilaçlan doktor kontrolü dışında kullanmaya çalışmak gereksiz yere pahalı ilaçlan kullanmak, ilaç israfında bulunmak vb. pek çok sorun bu duruma örnek olarak gösterilebilir.

Antibiyotikler bakterilere karşı etkili olup, virüslere karşı fayda sağlamaz ve virüslerin başka insanlara bulaşmasını önlemezler. Yanlış alınan antibiyotik örneğin grip için alınan antibiyotikler size hiçbir fayda sağlamayacağı gibi yan etkileri de olabilir. Bununla beraber bakterilerdeki antibiyotik direncini artırır ve ihtiyaç olduğu zamanlarda antibiyotiklerin size fayda sağlamamasına sebebiyet verebilir. Antibiyotik almadan önce mutlaka hekime danışılmalı ve onun tavsiyeleri ve size önereceği tedaviye uyulmalıdır.

Akılcı olmayan ilaç ve özellikle antibiyotik kullanımı sonucu tedavide başarısızlık, yan etki riskinde artış, ilaçlara karşı direnç/tolerans gelişmesi, ilaç etkileşimi olasılığında artış, tedavi maliyetinin yükselmesi, hastalann ilaç bağımlısı olması gibi olumsuzluklar, ortaya çıkarak kaliteli sağlık anlayışına ters düşmektedir.

Sağlıklı yaşamak ve ilaç tedavisi alırken başarılı olabilmek için doğru/akılcı ilaç kullanımının  genel ilkelerini bilmemiz şarttır. İlacı zehir olmaktan çıkaran onun akılcı kullanımıdır” dedi.

Hastane’den Aşure

Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreteri Dr. Sedat Kavas, İdari Hizmetler Başkanı  Enver Dicle, Mali Hizmetler Başkanı Cemalettin Oral, Devlet Hastanesi Yönetiçisi Opr.Dr. İsmail Taşçı, Hastane Başhekim Yardımcısı Opr.Dr Ulaş Sağlam, Hastane Doktorları ve çalışanlarına  aşure ikramı yapıldı. Genel Sekreter Kavas ve Hastane Yöneticisi Taşçı, aşure kazanlarının başına geçerek tek tek kaselere koyup hastane çalışanlarına  aşure ikram ettiler.

Kodlama : SadeMedia Interactive