Burdur İl Hıfzıssıhha Kurulu, Vali Ali Arslantaş başkanlığında toplanarak koronavirüs pandemisi ile mücadele kapsamında yeni tedbir kararları aldı.

Hıfzıssıhha Kurulu’nun aldığı yeni kararlar ile Burdur’da binalarda karantina uygulaması sona erdi. 

Burdur Valiliği Basın Bürosu, İl Hıfzıssıhha Kurulu’nun almış olduğu kararları kamuoyu ile paylaştı.

Valilikten yapılan açıklama şöyle: “Umumi Hıfzıssıhha Kanunun 23. Maddesine göre, 15.09.2020 Salı günü saat 14.00’da Burdur Valisi Ali ARSLANTAŞ başkanlığında toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından aşağıdaki kararlar alınmıştır.

 Bilindiği üzere Koranavirüs salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirilmektedir.

 14.08.2020 tarih ve 91 nolu İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararı ile İlimizde tespit edilen COVİD pozitif vakalarının dış ortamla temas etmesinin önüne geçilerek virüsün yayılımının engellenmesi amacıyla ikinci bir düzenleme yapılana dek ikamet ettikleri binalarda karantina uygulaması yapılmasına, uygulamanın vakanın yaşadığı daire haricindeki adreslere kolluk kuvvetlerince tebliğine, kolluk kuvvetlerince gerekli tedbirlerin alınabilmesi için pozitif vakalara ait adres bilgilerinin günlük olarak İl Sağlık Müdürlüğünce kolluk kuvvetlerine iletilmesi ve 19.08.2020 tarih ve 94 nolu İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararı ile apartmanda ikamet eden pozitif vakanın negatife dönmesi sonrası karantina uygulanan apartmanda o tarihe dek yeni vaka tespit edilmemesi, sağlık personelince yapılan değerlendirme sonrası apartman sakinlerinde COVİD 19 açısından risk tespit edilmemesi durumunda, pozitif vakanın ikamet ettiği dairede uygulanan karantinanın Sağlık Bakanlığı Kılavuzlarında belirlenen izolasyon süresinin sonuna dek devamı kaydıyla, karantina uygulanan diğer dairelerde uygulamanın sonlandırılması amacıyla kolluk kuvvetlerine adres bilgilerinin günlük olarak İl Sağlık Müdürlüğünce iletilmesi kararları alınmıştı.

 11.09.2020 tarih ve 103 nolu İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararı ile İzolasyon koşullarını ihlal eden ya da izolasyon koşullarını sağlama imkanı olmayan geçici nitelikte yerlerde konaklayan kişilerin izolasyon süreçlerini geçirmek/tamamlatmak üzere Valiliğimizce yurt/pansiyon gibi yerlerin belirlenmesi kararı alındığından,  pozitif vakanın ikamet ettiği hane ve pozitif vaka ile temaslı olmasından dolayı ikamette izleme alınan kişiler hariç olmak üzere,

 14.08.2020 tarih ve 91 nolu İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararında belirtilen binalarda karantina uygulamasının sonlandırılmasına,

 19.08.2020 tarih ve 94 nolu İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararında belirtilen sağlık personelince yapılan karantina çıkış değerlendirmesinin sonlandırılmasına,

 10.09.2020 tarih ve 102 sayılı İl Hıfzıssıhha Kurul Kararına ek olarak hastaneye yatışı gerekmeyen COVİD pozitif hastanın sosyal endikasyonu (evde oda sayının az olduğu ve kişi sayısının çok olduğu uygunsuz ev koşulları, hastanın izolasyon kurallarına uyum sorununun düşünülmesi, evde yaşayan > 65 yaş ve/veya COVID-19’un ağır seyretmesine neden olabilecek risk faktörü olan birey varlığı, vb.) var ise izolasyon süresinin KYK yurtlarında tamamlanmasına,

 Konu hakkında gerekli hassasiyetin gösterilerek uygulamanın yukarıda belirtilen çerçevede eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesinin sağlanmasına, tedbirlere uymayanlarla ilgili Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesine, aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına; Oy birliğiyle karar verilmiştir.”