Burdur İl Hıfzıssıha Kurulu, Vali Ali Arslantaş başkanlığında toplanarak yeni kararlar aldı.

İl Hıfzıssıhha Kurulu, “Köy ve benzeri seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki okul öncesi eğitim, ilkokullar, ortaokullar ile imam hatip ortaokullarının bütün sınıf seviyelerinde derslerin 12 Ekim 2020 Pazartesi gününden itibaren haftada 5 (beş) gün yüz yüze eğitim yoluyla işlenmesine” oy birliği ile karar verdi.

Burdur Valiliği Basın Bürosu, İl Hıfzıssıhha Kurulunun almış olduğu kararları kamuoyu ile paylaştı.

Valilikten yapılan açıklama şöyle: “Umumi Hıfzıssıhha Kanunun 23. Maddesine göre, Burdur Valisi Sayın Ali ARSLANTAŞ başkanlığında toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından aşağıdaki kararlar alınmıştır.

Covid-19 salgın sürecinin ülkemizdeki seyri dikkate alınarak Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğünün 11.09.2020 tarihli ve 45512797-10.03-E. 12521847 sayılı yazısı doğrultusunda 28 Eylül – 2 Ekim 2020 tarihlerini kapsayan hafta ve devamında okul öncesi eğitim kurumları ile ilkokul 1. sınıflarda haftada 2’şer (iki) gün yüz yüze eğitim, diğer sınıf seviyelerinde ise uzaktan eğitim gerçekleştirilmektedir. Diğer taraftan, Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün 18.09.2020 tarihli ve 83203306-10.07.02-E. 13044945 sayılı yazısı,Personel Genel Müdürlüğünün 23.09.2020 tarihli ve 28892082-869-E.13365395 sayılı yazısı ve  Temel Eğitim Genel Müdürlüğünün 29.09.2020 tarihli ve 43769797-10.07.01-E. 13666070 sayılı yazılarında 2020-2021 eğitim öğretim yılının yüz yüze ve uzaktan eğitim imkânlarının birlikte kullanılması ile sürdürüleceği, diğer kademe ve sınıf düzeylerine ilişkin değerlendirmelerin salgının seyrine bağlı olarak ilan edileceği, öğrencilerin müfredatın tamamından sorumlu olacağı ifade edilmiştir. MEB Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin “Olağanüstü durumlarda eğitim, öğretim, yönetim ve işleyişe ilişkin alınması gereken tedbirler” başlıklı Ek 2 nci maddesinin birinci fıkrasında ise “İlçe, il veya ülke genelinde genel hayatı etkileyen salgın hastalık, doğal afet, elverişsiz hava koşulları gibi durumlarda bu Yönetmelikle düzenlenen eğitim, öğretim, yönetim ve işleyişe ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça ayrıca belirlenebilir.” düzenlemesine yer verilmiştir.

Bu kapsamda 12 Ekim 2020 Pazartesi gününden itibaren resmî ve özel okul öncesi eğitim, ilkokul, ortaokul ve imam hatip ortaokullarında yapılacak yüz yüze eğitim faaliyetleriyle ilgili olarak;

– Köy ve benzeri seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki okul öncesi eğitim, ilkokullar, ortaokullar ile imam hatip ortaokullarının bütün sınıf seviyelerinde derslerin 12 Ekim 2020 Pazartesi gününden itibaren haftada 5 (beş) gün yüz yüze eğitim yoluyla işlenmesine,

– Tüm okullar tarafından Sağlık Bakanlığı web sayfasında yayınlanan Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinin (https://covid19.saglik.gov.tr/Eklenti/39026/0/covid-19salginyonetimivecalismarehberipdf.pdf)  güncel halinin takip edilmesi ve vaka çıkması durumunda “Okullarda Covid-19 Pozitif Vaka Çıkması Durumunda Yapılması Gereken Uygulamalar” bölümüne riayet edilmesine, Oy birliğiyle karar verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”