Burdur İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, koronavirüs pandemisi ile mücadele kapsamında yeni tedbir kararları aldı.

Vali Ali Arslantaş başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, cumartesi günü kurulmakta olan oto pazarının ikinci bir karar alınana dek Perşembe günleri kurulmasına, pazar içinde maske ve sosyal mesafeye uyumun sağlanmasına yönelik gerekli tedbirlerin alınmasına, oto pazarına girişlerde zabıta/kolluk kuvvetlerince HES kodu sorgulanması yapılmasına karar verdi.

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nun almış olduğu kararlar Burdur Valiliği Basın Bürosu tarafından kamuoyu ile paylaşıldı.

Valilikten yapılan açıklama şöyle:

“OTO PAZARI İLE İLGİLİ 21.12.2020 TARİH VE 139 SAYILI İL UMUMİ HIFZISSIHHA KURULU KARARI

Umumi Hıfzıssıhha Kanunun 23. Maddesine göre, 21.12.2020 Pazartesi günü saat 09.00’da Burdur Valisi Sayın Ali ARSLANTAŞ başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından aşağıdaki kararlar alınmıştır.

Bilindiği üzere Koranavirüs salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirilmektedir.

Bu çerçevede 30.11.2020 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde yapılan değerlendirmeler doğrultusunda, yeni bir karar alınıncaya kadar, hafta içi 21.00 – 05.00 saatleri arasında, hafta sonu ise Cuma günleri saat 21.00’de başlayacak, Cumartesi ve Pazar günlerinin tamamını kapsayacak ve Pazartesi günleri saat 05.00’de tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlamalarını da içeren bir dizi önlemler İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararlarıyla hayata geçirilmiştir.

Bu kapsamda ilimizde cumartesi günü kurulmakta olan oto pazarının ikinci bir karar alınana dek Perşembe günleri kurulmasına, pazar içinde maske ve sosyal mesafeye uyumun sağlanmasına yönelik gerekli tedbirlerin alınmasına, oto pazarına girişlerde zabıta/kolluk kuvvetlerince HES kodu sorgulanması yapılmasına, 

Konu hakkında gerekli hassasiyetin gösterilerek uygulamanın yukarıda belirtilen çerçevede eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesinin sağlanmasına, tedbirlere uymayanlarla ilgili Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesine, aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına;

Oy birliğiyle karar verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”