GündemManşetİL HIFZISSIHHA KURULU’NDAN MUHTAR VE HALK TOPLANTILARINA TEDBİR KARARLARI

4 ay ago

Burdur İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Vali Ali Arslantaş Başkanlığında toplanarak yeni kararlar alındı. 

Kurul, Covid-19 salgını dolayısıyla 6.03.2020 tarihinde durdurulan Vali ve Kaymakamların başkanlığında düzenli aralıklarla yapılan muhtar toplantıları ile vatandaşla buluşma şeklindeki halk toplantılarını, alınan tedbirler sonucunda kaydedilen olumlu gelişmeler doğrultusunda kontrollü sosyal hayat dönemine geçilmiş olması ve aradan geçen süre göz önüne alındığında, aşağıdaki usul ve esaslara riayet edilmek kaydıyla Vali ve Kaymakamların başkanlığında muhtar/halk toplantılarının yeniden başlaması yönünde karar aldı.

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nun muhtar toplantıları ile vatandaşla buluşma şeklindeki halk toplantıları için aldığı tedbir kararları şöyle; “01.07.2020 TARİHİNDEN İTİBAREN YENİDEN BAŞLATILMASI UYGUN GÖRÜLEN VALİ VE KAYMAKAMLARIN BAŞKANLIĞINDA YAPILACAK MUHTAR VE HALK TOPLANTILARI KAPSAMINDA ALINMASI GEREKEN TEDBİRLER

Umumi Hıfzıssıhha Kanunun 23. Maddesine göre, 29.06.2020 Pazartesi günü Vali Ali ARSLANTAŞ başkanlığında toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulu aşağıdaki kararları almıştır.

 Covid19 salgınının görüldüğü andan itibaren, Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda salgının/bulaşmanın toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirilmiştir.

 Bu kapsamda Vali ve Kaymakamların başkanlığında düzenli aralıklarla yapılan muhtar toplantıları ile vatandaşla buluşma şeklindeki halk toplantıları 16.03.2020 tarih ve 6 sayılı İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararı ile durdurulmuştur.

 Alınan tedbirler sonucunda kaydedilen olumlu gelişmeler doğrultusunda kontrollü sosyal hayat dönemine geçilmiş olması ve aradan geçen süre göz önüne alındığında, aşağıdaki usul ve esaslara riayet edilmek kaydıyla Vali ve Kaymakamların başkanlığında muhtar/halk toplantılarının yeniden başlatılması uygun görülmüştür.

 Bu kapsamda Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27 ve 72 nci maddeleri uyarınca ;

 1)    Düzenlenecek muhtar/halk toplantıları sırasında salgınla mücadele kapsamında alınan tedbirlere eksiksiz uyulmasına,

2)    Toplantıların mümkün olduğunca açık havada yapılması; temizlik, maske ve mesafe kurallarına dikkat edilmesine,

3) Toplantıların kapalı yerlerde yapılmasının zorunlu olması halinde Koronavirüs Bilim Kurulunun rehberleri doğrultusunda;  

4)Toplantı esnasında mesafe kuralına uygun şekilde oturum düzeni alınmasına (her yöne en az 1 metre mesafe olacak ve görevli personel dâhil 4 metrekareye 1 kişi düşecek şekilde),

5)Toplantıların yapılacağı yerlerin/binaların girişlerinde kişilerin ateşlerinin ölçülmesine,

6) 38ºC dereceden yüksek ateş ölçümlerinde kişilerin içeriye alınmayarak tıbbi maske ile sağlık kuruluşuna başvurmasının sağlanmasını

 7)Katılımcıların toplantı alanına maske ile alınması ve toplantı boyunca maske kullanması, bu amaçla toplantı mekanlarında yeterli miktarda maske bulundurulmasına, 

 8)  Toplantı yapılacak ortak kullanım alanlarında mesafeye yönelik yer işaretlemelerinin yapılmasına,

 9)  Toplantı yapılacak alanın girişinde ve içerisinde uygun yerlerde el antiseptiği bulundurulmasına,

 10) Toplantı sürelerinin toplanma amacını karşılayacak şekilde mümkün olduğunca kısa tutulmasına, toplantının uzaması durumunda ara verilmesi ve pencereler açılarak ortam havalandırmasının yapılmasına,

 11) Toplantı için doğal havalandırması olan (pencereli) odaların/mekanların tercih edilmesine,

 12)Merkezi havalandırma sistemleri bulunan toplantı odalarının havalandırmasının doğal hava sirkülasyonunu sağlayacak şekilde düzenlenmesi, havalandırma sistemlerinin bakımı ve filtre değişimlerinin üretici firma önerileri doğrultusunda yapılmasına,

13)Klima veya vantilatörlerin mümkün olduğunca kullanılmamasına, kullanılmasının zorunlu olması durumda ise Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan “Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi”nde yer alan “COVID19 Kapsamında Klima/İklimlendirme Sistemlerinde Alınacak Önlemler”e uygun hareket edilmesine,

 14)Toplantıların yapılacağı yerin girişine/görünür bir yerine Koronavirüs (COVID19) kapsamında alınması gereken önlemlerle ilgili afişler (el yıkama, maske kullanımı ve toplantı yapılacak yerin içinde uyulması gereken kurallar) asılmasına,

15) Toplantı öncesinde ve sonrasında kullanılan alanların temizlenmesi/dezenfekte edilmesi ve havalandırılmasına,

16) Toplantı salonlarının temizliğinde özellikle sık dokunulan yüzeylerin (kapı kolları, kolların dayanıldığı yerler, masalar, sandalye kolçakları) temizliğine azami derecede dikkat edilmesine,

17)Temizlik yapan personelin tıbbi maske ve eldiven kullanmasına,

18) Toplantılarda zorunlu olmadıkça yiyecek ikramından kaçınılmasına, yiyecek ikramında bulunulması durumunda tek kullanımlık servis ekipmanlarının tercih edilmesine,

19)  Servis personelinin kıyafetlerinin günlük temizliği ve hijyeni ile maske kullanmalarının sağlanmasına,

 20) Toplantıdan sonra tüm katılımcıların adları ve iletişim bilgilerinin en az 14 gün saklanmasına, 

 Oy birliğiyle karar verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

Kodlama : SadeMedia Interactive