https://www.ilan.gov.tr

Hurda karşılığı yıkım işi yaptırılacak.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan duyuruya göre; 

Burdur İli Bucak İlçesinde bulunan Anadolu Lisesi Binasının hurda bedeli karşılığı yıkım işi 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. Maddesi gereğince Açık artırma usulü ile ihale edilecektir. İşin muhammen bedeli 177.000,00 TL (Yüz yetmiş yedi bin Türk Lirası) olup, ihale 27.07.2022 Çarşamba günü saat 14:00’de Burdur İl Özel İdaresi İhale Salonunda (İl Genel Meclisi salonu ) İl Encümeni huzurunda yapılacaktır.

Detaylı bilgi için tıklayınız