GenelGündemManşetHem umutsuz hem de mutsuzuz

2 ay ago

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Yaşam Memnuniyeti Araştırması’nın 2019 yılı sonuçlarını internet sitesinden duyurdu. Verilere göre önceki yıla kıyasla mutlu olduğunu beyan eden vatandaşların oranı gerilerken, mutsuz olduğunu söyleyenlerin oranı yükseldi.

2018 yılında yüzde 53.4 seviyesinde olan ‘mutluyum’ diyen 18 ve üzeri yaştaki bireylerin oranı, 2019 yılında yüzde 52.4’e geriledi. ‘Mutsuzum’ diyenlerin oranı ise 2018 yılında yüzde 12.1’den 2019 yılında yüzde 13.1’e yükseldi. Yaşam memnuniyeti kadın ve erkeklerde farklılıklar arzediyor.

Mutlu olduğunu beyan eden erkeklerin oranı, 2018 yılında yüzde 49.6 iken 2 puan azalarak 2019 yılında yüzde 47.6 oldu. Kadınlarda ise bu oran, 2018 ve 2019 yıllarında değişmeyerek yüzde 57 oldu.

Kadınların erkeklere oranla 10 puan daha fazla mutlu olmaları dikkat çekti. Mutsuz olduğunu beyan edenlerin oranı ise hem kadınlarda hem de erkeklerde arttı.

Evliler daha mutlu

Evli bireylerin, evli olmayan bireylere göre daha mutlu olduğunu ortaya koyan TÜİK verilerine göre mutlu olduğunu belirten evli bireylerin oranı, 2019 yılında yüzde 55.6 iken evli olmayanlarda bu oran, yüzde 45.1 olarak gerçekleşti.

Evli olanların mutluluk düzeyi cinsiyete göre incelendiğinde; evli erkeklerin yüzde 50.6’sının, evli kadınların ise yüzde 60.2’sinin mutlu olduğu gözlendi.

Yaş gruplarına göre ise 2018 yılında yüzde 61.2 olan 65 ve üzeri yaş grubundaki mutluluk düzeyi, 2019 yılında yüzde 58.5 ile en yüksek mutluluk oranının görüldüğü yaş grubu oldu.

En düşük mutluluk oranı ise 2018 yılında yüzde 47.8 ile 45-54 yaş grubunda görülürken 2019 yılında yüzde 48.7 ile 55-64 yaş grubunda gözlendi.

Mutsuz olduğunu beyan edenlerin oranı da en fazla bu yaş gruplarında yükseldi. 25-34 yaş grubunda 2018 yılından 2019 yılına kadar 3.3 puan artarken, 55-64 yaş grubunda ise mutsuzluk bu dönemde 3.2 puan arttı.

Diploma mutlu etmiyor

Eğitim durumuna göre mutluluk düzeyi incelendiğinde; 2019 yılında en yüksek mutluluk oranı, yüzde 55.4 ile hiç bir okul bitirmeyenlerde görüldü.

Bunu sırasıyla; yüzde 52.7 ile yükseköğretim mezunu, yüzde 52.3 ile ilköğretim veya ortaokul mezunu, yüzde 51.8 ile ilkokul mezunu ve yüzde 50.8 ile lise ve dengi okul mezunu bireyler takip etti.

Aile ve sağlık mutlu ediyor

Bireylerin mutluluk kaynağı olan kişiler incelendiğinde; kendilerini en çok ailelerinin mutlu ettiğini belirtenlerin oranı, 2019 yılında yüzde 74.1 olurken bunu sırasıyla; yüzde 12.8 ile çocuklar, yüzde 3.8 ile kendisi, yüzde 3.7 ile eş, yüzde 2.5 ile anne/baba ve yüzde 1.6 ile torunlar takip etti.

Bireylerin mutluluk kaynağı olan değerler incelendiğinde; kendilerini en çok sağlıklı olmanın mutlu ettiğini ifade edenlerin oranı, 2019 yılında yüzde 69.9 olurken bunu sırasıyla; yüzde 14.3 ile sevgi, yüzde 9,.2 ile başarı, yüzde 4.2 ile para ve yüzde 2.1 ile iş takip etti.

TÜİK tabloları ayrıntılı incelendiğinde dikkat çekici değişimler göze çarpıyor. Mesela 2012 yılında kendilerini çocukların mutlu ettiğini söyleyenlerin oranı yüzde 13.9 iken, bu oran 2019’da 1.1 puan gerileyerek yüzde 12.8 oldu.

Benzer bir gerileme kendilerini eşlerinin mutlu ettiğini söyleyen bireylerde de yaşandı. 2018 yılında yüzde 7 olan kendilerini eşlerinin mutlu ettiğini söyleyenlerin oranı 7 yılda 3.3 puan gerileyerek 2019’da yüzde 3.7’ye düştü.

Bu dönemde mutluluk kaynağı olarak anne/baba diyenler 1 puan, torunlarım diyenler 0.4 puan geriledi. Ancak mutluluk kaynağı oarak kendisini gösterenlerin oranı ise 2012’den 2019’a 1.6 puan arttı.

Umut geriledi umutsuzluk arttı

TÜİK verilerine göre kendi geleceklerinden umutlu olduğunu beyan eden bireylerin oranı, 2019 yılında yüzde 70 oldu. Kendi geleceklerinden umutlu olan erkeklerin oranı yüzde 69 iken kadınlarda bu oran yüzde 70.8 oldu.

Ancak 2012-2019 yılları arasındaki değişime baktığımızda karşımıza acı bir tablo çıkıyor. 2012 yılında umutlu olduğunu söyleyenlerin oranı yüzde 76.6 iken 2019’da bu oran yüzde 70’e geriledi. Aynı dönemde umutlu olmayanların oranı ise yüzde 23.4’ten yüzde 30’a çıktı.

2012-2019 arası dönemde erkeklerde umutlu olanların oranı yüzde 76,3’ten yüzde 69’a geriledi, umutlu olmayanların oranı ise yüzde 23.7’den yüzde 31’e yükseldi.

Kadınlarda ise aynı dönemde umutlu olanların oranı yüzde 76,9’dan yüzde 70.8’e gerilerken, umutlu olmayanların oranı ise yüzde 23.1’den yüzde 29.2’ye yükseldi.

Kodlama : SadeMedia Interactive