Burdur’da hekimler ve sağlık çalışanları, maaşlarının ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi talebiyle bugün iş bıraktı.

Sağlık çalışanları, Burdur Devlet Hastanesi Acil Servis karşısında basın açıklaması düzenledi.

Isparta-Burdur Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Nermin Karahan ve Genel Sağlık-İş Burdur Şube Başkanı Egemen Gökbolat basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Karahan ve Gökbolat açıklamasında sağlık çalışanlarının taleplerini sıraladı. CHP Burdur Milletvekili Mehmet Göker’de basın açıklamasına katılarak sağlık çalışanlarına destek verdi.

“HEKİMLER NE İSTİYOR!”

Isparta-Burdur Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Nermin Karahan: “İnsanca yaşayacağımız temel ücret, insanca çalışma koşulları ve güvenli çalışma ortamları istiyoruz. İnsanca yaşanacak, emekliliğe yansıyacak hakkımız olan ücretlerimizi ve 7200 gösterge istiyoruz. Emekli hekimlerin maaşlarının yaşamlarını ekonomik ve sosyal açıdan sürdürebileceği seviyeye çıkarılmasını istiyoruz. TTB’nin yıllardır önerdiği ‘Sağlıkta Şiddet Yasası’nın çıkarılmasını, sağlıkta şiddetin sona ermesini istiyoruz. COVID-19’ un bütün sağlık çalışanları için illiyet bağı aranmaksızın meslek hastalığı olarak kabul edilmesini istiyoruz. ‘Aile Hekimliği Ceza Yönetmeliği’nin geri çekilmesini; koruyucu sağlık hizmetlerinin kamu tarafından yeterli ve güvenli koşullara kavuşturulan kamu binalarında, toplumun her kesimine eşit ve öncelikli sunulduğu birinci basamak sağlık hizmeti vermek istiyoruz. Asistan hekimlerin asli işlerinin eğitimleri olduğunun kabulünü, ucuz emek sömürüsüne denk düşen uygulamalara son verilmesini istiyoruz. Özel sektörde ciro baskısına, şirket kurdurma zorlamasına son verilmesini; sendikalı çalışma koşullarının oluşturulmasını istiyoruz. Pandemide çalışılan her yıl için 120 gün yıpranma payı istiyoruz.” dedi.

“Taleplerimiz bir an önce duyulmalı, gerekli adımlar ivedilikle atılmalıdır”

Genel Sağlık-İş Burdur Şube Başkanı Egemen Gökbolat ise; “Kıymetli yurttaşlarımız, Sağlık emekçileri siyasi iktidarın ‘’zam yaptık… yapacağız… yapıyoruz…’ söylemlerinden artık umudu kesmiştir. 20 yılın sonunda sağlık çalışanlarının geldiği nokta açlık sefalet ve yoksulluktur. Aralık ayında iktidar tarafından umut balonları patlatılmış, hekimlere 2500 TL ile 5000 TL arası zam yapılacağı haberleri en yetkili ağızlar tarafından kameralar önünde defalarca deklare edilmiştir. Müjde manşetleriyle toplumda algı oluşturulmuş, ancak aradan 60 gün geçmesine rağmen, verilen sözlere dair en ufak bir adım dahi atılmamıştır. Siyasi iktidara ve onun “atanmış” Sağlık Bakanına soruyoruz; Yapılacağını iddia ettiğiniz zamlar nerededir?  Ne zaman yapılacaktır? Türkiye Cumhuriyeti’nin Sağlık Bakanlığı makamı; vaatler verip, algı oluşturup sonra da unutturma yeri değildir.  Bu ülkenin devlet geleneği, Sağlık Bakanını verdiği sözü yerine getirmekle mükellef kılar. Sağlık sistemi artık çökme noktasındadır; Sağlık emekçisi geçinemez. Hastalar randevu bulamaz durumdadır. Son bir yılda yaklaşık 1400 hekim yurt dışında, daha cazip imkânlarla çalışmak için istifa etmiştir. Ülkemizde hekimlik yapmak yerine yurt dışında garsonluk yapmayı tercih eden doktor haberleri her geçen gün giderek artmaktadır. Kamu hastanelerinde ilaç ve sarf malzeme eksikliği yaşanmakta, hastaların ihtiyacı olan tıbbi malzemeler bazı kurumlarda hasta yakınlarınca temin edilmeye çalışılmaktadır. Ağız ve Diş Sağlığı Merkezlerinde, malzeme eksikliği nedeniyle tedaviler yapılamamaktadır.  Bu gidişat, kaçınılmaz sona doğru yaklaştığımızın göstergesidir. Muayene olacak hekim, hasta takibi yapacak hemşire bulamayacağımız günler çok yakındır. Taleplerimiz bir an önce duyulmalı, gerekli adımlar ivedilikle atılmalıdır. Uzman hekim ve pratisyen hekimler için vaat edilen ekonomik artışlar hızlıca hayata geçirilmelidir. Ek ödeme ve performans aldatmacasına derhal son verilmeli, tüm sağlık emekçileri için yoksulluk sınırı üzerinde insan onuruna yaraşır tek kalem maaş düzenlemesini gerçekleştirmelidir.  Geçmişe etkili olmak koşuluyla yılda 90 gün yıpranma payı derhal kanunlaşmalıdır. Seçim meydanlarında onlarca kez vaat edilen 3600 ek gösterge artışı için gün saymaktan vazgeçilmeli Lisans mezunlarına 3600 ve Hekimlere de 7200 kademeli ek gösterge artışının gereği acilen yapılmalıdır. Genel Sağlık-İş olarak TBMM ye sunduğumuz sağlıkta şiddetle etkin mücadele yasa tasarısı kabul edilerek sağlıkta şiddetle mücadele samimiyetle yürütülmelidir. Sağlık emekçileri için artık bıçak kemiği geçmiş, iliğe dayanmış vaziyettedir. Gün birlik olma birlikte mücadele etme günüdür. Mücadelemiz haklarımızı alana kadar kararlılıkla sürecektir. Bu bağlamda bugün 8 Şubat 2022 Salı günü acil sağlık hizmetlerini aksatmamak üzere iş bırakıyoruz. Amacımız halkımızın sağlık hizmetini sekteye uğratmak değil, değersizleştirilen, yok edilmeye çalışılan sağlık sistemimizin düzeltilmesidir. Halkımızın parasız sağlık hizmeti alabilmesinin mücadelesidir. Taleplerimiz sağlık çalışanlarının biraz olsun nefes alabilmesi içindir.” diye konuştu.

Muhammet Fatih Başcı