Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Hayvancılık Sektöründe Dijital Teknolojiler Ortak Uygulama ve Araştırma Merkezi (HAYTEK) Müdürü Doç. Dr. İsmail Kırbaş İskoçya’nın Glasgow şehrinde Glasgow Üniversitesi (Birleşik Krallık) Yerçekimi Araştırmaları Enstitüsü bünyesinde düzenlenen COST (European Cooperation in Science and Technology) kapsamında yürütülen CA17137 nolu “A network for Gravitational Waves, Geophysics and Machine Learning (G2net)” adlı uluslararası projenin çalışma grubu toplantısına katıldı.

Hem ülkemizi hem de MAKÜ’yü temsilen katıldığı toplantıda kütle çekim dalgalarının derin öğrenme teknikleri kullanılarak sınıflandırılması ile ilgili sunum yapan HAYTEK Müdürü Kırbaş, proje kapsamında çalışmalar yapan 27 Avrupa ülkesinin yanı sıra Amerika, Avustralya’dan da 70’ten fazla katılımcının yer aldığını söyledi.

Proje hakkında bilgi veren HAYTEK Müdürü Kırbaş, “Proje kapsamında karadelikler ve nötron yıldızlarının çarpışmaları sonucunda meydana gelen kütle çekim dalgalarının tespiti için donanım, yazılım ve hesaplama teorileri geliştirilmesi üzerine çalışılmaktadır. Kütleçekimsel dalga veya kütleçekim dalgası (KÇD), fizikte uzayzaman eğriliğinde oluşan kırışıklık olup kaynağından dışarıya doğru bir dalga olarak yayılır. Albert Einstein tarafından 1915’te varlığı öngörülen bu dalgalar, Genel Relativite Teorisi’ne dayanarak kütleçekimsel ışıma şeklinde enerji naklederler. Tespit edilebilir kütleçekimsel dalga kaynakları, beyaz cüce, nötron yıldızı veya kara delik içeren çift yıldız sistemleri olabilir. Günümüzde Amerika Birleşik Devletleri, İtalya, Almanya ve Japonya’da kütle çekim dalgalarını tespit edebilen dedektörler bulunmaktadır. Kütle çekim dalgalarının yapay zeka ve makine öğrenme teknikleri kullanılarak tespit edildiği proje kapsamında 27 Avrupa ülkesinin yanı sıra Amerika, Avustralya’dan da yetmişten fazla katılımcı yer almaktadır. Gerçekleştirilen akademik toplantıda G2net’in Makine Öğrenimi, Jeofizik ve Yerçekimi Dalgaları üzerine araştırmaları tartışıldı. Ayrıca, G2net üyelerinin potansiyel iş birliklerini tartışmak üzere sektör temsilcileri de dahil olmak üzere paydaşlarla etkileşime geçebilecekleri bir inovasyon toplantısı da gerçekleştirildi.” ifadelerini kullandı.