EkonomiGündemManşetGündüzalp: “Karpuz’a uygulanan ithalat vergisi diğer ürünlere de uygulanmalı”

5 ay ago

BTB Başkanı Ömer Faruk Gündüzalp’ten İTHALAT ÇIKIŞI:

“Karpuz’a uygulanan ithalat vergisi diğer ürünlere de uygulanmalı”

Tarım ve hayvancılık sektörünün sorunları ve çözüm önerileri noktasında yaptığı sazın açıklamalarında sık sık ithalat tehlikesine dikkat çeken Burdur Ticaret Borsası Başkanı Ömer Faruk Gündüzalp, yerli üretimin desteklenmesi gerektiğine, üreticinin korunmasının önemine her fırsatta vurgu yapıyor.

Burdur Ticaret Borsası (BTB) Yönetim Kurulu Başkanı Veteriner Hekim Ömer Faruk Gündüzalp, Borsa Basın Bürosu aracılığıyla yaptığı açıklamada; Türkiye’ye gelen ithal karpuzun vergisi ton başına 75 dolar’dan 300 dolar’a çıkarılmasının üreticiyi korumak adına atılmış önemli bir karar olduğunu belirterek, “Bitkisel ve hayvansal üretimde kendi kendine yeten ülkemiz, birçok ürünün ithal edilmesiyle birlikte neredeyse ithalatçı konumundadır. Karpuzda olduğu gibi ithal edilen hububat-bakliyat ve yağlı tohumlarda da vergi arttırılmalıdır. İthal ürünlere acilen sınırlandırma getirilerek üreticimiz desteklenmeli, yerli üretimin önü açılmalıdır” dedi.

BTB Başkanı Gündüzalp, Türkiye’ye ithal gelen karpuz vergisinin ton başına 75 dolardan 300 dolara çıkarılmasını değerlendirdi. İthal edilen ürün vergisinin sadece karpuzda değil, bitkisel ve hayvansal ürünlerde de arttırılması gerektiğini vurgulayan Başkan Gündüzalp, “Ülkemizde yaklaşık 25 milyon hektar tarım arazisi var. Buna karşılık birçok ürün ithal ediyoruz. 2019 yılında bitkisel üretimde 5 milyar 789 milyon dolar ithalata karşılık, 2 milyar 697 milyon dolar ihracat yapılmış. Hayvansal üretimde 465 milyon dolarlık ithalata karşılık, 273 milyon dolarlık ihracat yapılmış. Neden kendi üreticimizi değil de, başka ülkelerin üreticisini destekliyoruz” şeklinde konuştu.

“İthal edilen ürünlerden dolayı, ürünlerin tarlada kaldığını, üreticinin girdi maliyetlerinden dolayı zarar ettiğini ve aracıların kazandığını” belirten Başkan Gündüzalp, “Hükümetin bitkisel ve hayvansal üretime verdiği desteklerin yeterli olmamasından dolayı, üretimimiz azaldı. Bundan dolayı da ithalat arttı. Örneğin, ortalama 20 milyon ton buğday üretimi olan ülkemiz, kendi kendine yetiyor. Ancak kendi kendimize yetmemize karşın, yine buğday ithal ederek un, makarna ve diğer mamuller ihraç ediyoruz. Yerli üretime dayalı ihracatı benimsenebilmesi için buğday üretiminin arttırılması gerek” dedi.

Hayvancılığın ana girdisi olan yemde, yüzde 60’ın üzerinde dışa bağımlı olduğumuzu hatırlatan Başkan Gündüzalp, “Yemde kullanılan soya, mısır, kepek gibi birçok ürün ithalatla karşılanıyor. Yem sanayisi için kritik ürün olan soyaya, alternatif ürün bulmalıyız. Öte yandan canlı hayvan fiyatları artıyor ve doğrudan et fiyatlarına yansıyor. Bu durum devam ederse, et fiyatları daha artacak. Çünkü hem üretici, hem tüketici hem de esnaf tedirgin. Hayvancılığın ana girdi maliyetleri düşürülmezse, canlı hayvan ve veya karkas et ithalatı kaçınılmaz olacak” ifadelerini kullandı.

İthal ürünlere acilen sınırlandırma getirilerek, üreticiye verilen desteklerin artırılması gerektiğinin altını çizen Başkan Gündüzalp, şu şekilde konuştu: “İthalata dayılı politikalar, çiftçimizi üretimden koparıyor. Hep söylediğimiz gibi üreticinin girdi maliyetleri düşürülmelidir. Avrupa ülkelerinde olduğu gibi ülkemizde de orta ölçekli işletmelerin sayıları arttırılmalıdır. Üretimi yetersiz olan hububat ve yem bitkilerinin üretimi artırılmalı, daha fazla desteklenmelidir. Üretici maliyet fiyatı ile piyasa fiyatı arasındaki fark minimuma indirilmelidir. Her yıl değişen değil, ülkemize uygun, kalıcı yerel tarım ve hayvancılık politikaları oluşturmak, üreticimizin ve ülkemizin geleceği açısından hayati önem arz etmektedir.”

Kodlama : SadeMedia Interactive