GündemManşetSağlıkEtkin ve kaliteli hizmet sunmayı amaçladık

5 sene ago

Burdur Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Dr. Sedat Kavas, görevi süresince geçen iki yılın ardından Genel Sekreterlik Faaliyetleri hakkında değerlendirmelerde bulundu. ‘Amacımız; yerinde ve zamanında, doğru, etkin ve kaliteli sağlık hizmeti sunmak’ diyen Kavas’ın yaptığı değerlendirme şöyle:  

“Sağlıkta dönüşüm programı ile temel çerçe-vesi çizilen, profesyonelleşme ve yerinden yönetim ilkeleri ile daha etkin bir tıbbi, idari ve mali yapıya kavuşturulması amaçlanan kamu hastanelerinin, üst yönetim organı olarak kurulan Burdur Kamu Hastaneleri Birliğinde 2 Kasım 2012 tarihi itibariyle göreve başlayışımızla birlikte; yaptığımız durum analizinin sonrasında önceliklerimizi,  amaçlarımızı ve hedeflerimizi ortaya koyarak, bir plan dahilinde çalışmalarımıza başladık.

  • Amacımızı; yerinde ve zamanında, doğru, etkin ve kaliteli sağlık hizmeti sunmak olarak belirledik.
  • Son teknoloji ile en kısa sürede, tıbbi hataların en aza indirildiği, istenen ve beklenen kalitede sağlık hizmeti sunarak, hasta ve çalışan memnuniyeti oluşturmayı hedefledik.
  • Vizyonumuzu ise, sağlık tesislerimizin bölgede aranan sağlık hizmetini sunan birer sağlık tesisi olarak çalışmalarını sürdürmeleri olarak belirledik.

Belirlemiş olduğumuz amaç, hedef ve vizyon doğrultusunda gerekli mali kaynak oluşturmaya yönelik çalışmalara başladık. Bu kapsamda merkezi bir satın alma birimi oluşturarak, hizmet alımları ve kiralamalar da dahil tüm alımlarda kurumumuz lehine ölçek ekonomisi fırsatlarını kullanma ve tam rekabeti sağlama olanağı elde ettik. Bunun da sonucu olarak alımlarımızı en optimal maliyetlerle gerçekletirdik. Oluşturmuş olduğumuz merkezi stok kontrol birimi ile yaptığımız envanter çalışmaları neticesinde mevcut kaynaklarımızı eksiksiz olarak tespit ederek kayıt altına aldık. Teşkil ettiğimiz komisyonlar marifetiyle yürütülen çalışmalarla sağlık tesislerimizin ihtiyaçlarını reel olarak tespit ederek, ihtiyaç fazlası talepleri iptal edip ciddi oranlarda da tasarruf sağladık. Tabiidir ki bu mali önlemler yeni yatırımlar için bize kaynak sağladı. Geçen iki yılda tıbbi hizmet kalitesinin artırılması ve sağlık tesislerimizin modernizasyonu için yaklaşık 5 milyon liralık tıbbi cihaz ve tıbbi donanım yatırımı yaptık. Bunun yanında Hastanelerimizde hasta odaklı otelcilik hizmetleri bakış açısıyla, bekleme alanlarından, hasta odalarına, ortak kullanım alanlarından, görüntüleme merkezlerimize ve yoğun bakımlarımıza kadar birçok alanda iyileştirme yaparak  sağlık hizmetlerine erişimde engellerin kaldırılmasına yönelik yatırımlar yaptık. Tüm hasta karyolalarını motorlu hale getirip, 1 ya da 2 yataklı tuvalet ve banyosu içerisinde olan nitelikli oda olarak tanımlanan hasta odalarının sayısın artırdık. Bu yapım onarım mahiyetindeki yatırımlar için de yaklaşık 3 milyon liralık  kaynak aktardık.

İlimizde bilgi teknolojileri konusunda da sağlık tesislerimizde ciddi yatırımlar yaparak, sağlık tesislerimizin teknik altyapılarını yeniledik ve güçlendirdik. Dijital görüntüleme sistemi sayesinde Türkiye’de açık ihale usulü ile alımı yapılan ilk merkezi hastane bilgi yönetim sistemi kurulumu Genel Sekreterliğimiz ve Bağlı sağlık tesislerinde gerçekleştirildi.

Şu anda yaklaşık maliyetleri 40 Milyon liraya yakın olan iki yeni hastane binası yatırımı devam etmekte olup, bunlardan 50 yataklı Gölhisar Devlet Hastanesinin fiziki gerçekleşme oranı % 90’dır ve 2015 yılı başında hizmete açılması planlanmaktadır. Fiziki Gerçekleşmesi % 15-20 civarında olan Bucak Devlet Hastanesi ise 2016 yılı ortalarında hizmete açılacaktır. Ayrıca 300 bin lira bedelle Burdur Devlet Hastanesi Yeni Bina olarak adlandırdığımız Cerrahi Branşların olduğu binaya ilave asansör yapımına başlandı.

Genel Sekreterliğimize bağlı Burdur Devlet Hastanesi bünyesinde kurmuş olduğumuz Toplum ve Ruh Sağlığı Merkezimizde; toplum temelli sağlık hizmetleri ve rehabilitasyon faaliyetleri kapsamında bir çok başarılı çalışma yürütüp, bu bireylerimizin toplumsal hayatın içerisine yeniden katılmasını ve sosyal problemlerinin azaltılmasını sağladık. Birimimiz ülke genelinde örnek olarak gösterilebilecek birçok faaliyete imza atıp, örneğin çevre illerle işbirliği protokolleri ve beraberinde sosyal faaliyetler yaparak hem ilimiz idareleri, hem de vatandaşlarımız tarafından büyük takdir topladı.

Evde sağlık hizmetlerinde Genel Sekreterliğimize kurumsal hedef olarak belirtilen rakamın 4 katı hastaya  ulaşıp  yaklaşık 2000 kişiye evde bakım hizmeti sağladık.

İlimizde sunulan ağız ve diş sağlığı hizmetlerini; Artan diş hekimi sayımızla birlikte alımını yaptığımız yeni diş ünitleri, Bucak Devlet Hastanesi bünyesinde yeniden oluşturduğumuz modern diş tedavi biriminin yanı sıra kaliteli laboratuar hizmetlerimizin de sağladığı avantajlarla, çevre illerden gelen hastalara da hizmet veren bir yapıya kavuşturduk ve çok yüksek memnuniyet oranları ile geri dönüşler yakaladık.

İlçelerimizde hizmet veren sağlık tesislerimizde sunulan hizmetlerin kapsamını genişletip, iyileştirerek,  ilçelerden merkeze olan hasta akışını azaltmayı amaçladık. Bu doğrultuda öncelikle ilçelerimizin hekim eksikliklerini giderdik. sevk sayılarımızda 2013 yılında % 8,  2014 yılında %23 oranında azalma sağladık. Göreve geldiğimizde sağlık tesislerimizde 127 uzman hekim görev yapmakta iken, bugün uzman hekim sayımız 150’nin üzerine çıkmıştır. Dijital görüntüleme ve hastanelerimiz arasında tıbbi kayıtların paylaşımını sağlayacak iyileştirmeler yaparak, mükerrer birçok tıbbi işlemde tasarruf sağlayıp, kamu kaynaklarının israfının önüne geçtik. Gölhisar ilçemizde yine Türkiye’de az sayıda örneği olabilecek bir yatırımla, bir takım kısıtlayıcı faktörler olmasına rağmen, hem vatandaşımızın hizmete erişim kolaylığı hem de sağlık hizmetinin kendi özelliklerinden kaynaklanan zamanında ve uygun tıbbi müdahale olanağı sağlamak adına tomografi hizmeti vermeye başladık.

İlimizde 2. basamak sağlık hizmetlerinin % 97’si Genel Sekreterliğimize Bağlı Sağlık Te-sislerimizce sunulmakta olup, özel sektörün payı ise % 3 civarındadır. İki yılda sağlık tesislerimizde yaklaşık 3 Milyon Hasta muayenesi gerçekleştirilmiştir ki bu da ilimiz nüfusunun yaklaşık 10 katından daha fazlasına tekabül etmektedir. Sağlık tesislerimizde bu sürede büyük ameliyat olarak nitelendirilen A, B ve C grubunda yaklaşık 20.000 ameliyat gerçekleştirilmiş, 90.000 yatan hastaya hizmet verilmiştir. Tesislerimizde son dönemde 3. Basamak sağlık tesislerinde yapılma olanağı olan onkolojik akciğer ameliyatları, lazerli bel fıtığı ameliyatları gerçekleştirilmeye başlamıştır.

TUİK 2013 memnuniyet araştırma raporuna göre ilimizin sağlık hizmetlerinden memnuniyet oranı % 78,8 olarak bildirilmiş ve bu oran Türkiye Ortalaması olan % 74,7 ten yaklaşık 4 puan yukarıdadır.

Yeni dönemde,  ilimizde Anjio Merkezi açılışı için Bakanlığımızla yapılan çalışmalara devam edilerek, ilimize Anjio Merkezinin kazandırılmasıyla nitelikli tedavi olanaklarının daha da iyileştirilmesi hedeflenmektedir. Bunun yanında toplum ruh sağlığı merkezi sayısının artırılarak, yeni hastane binası yatırımı, tıbbi cihaz ve  tıbbi donanım yatırımlarının sağlanması, hasta ve çalışan memnuniyetinin daha da artırılması hedeflenmektedir.

Kodlama : SadeMedia Interactive