Eylem planı, trafik güvenliğini en üst seviyeye çıkarmayı amaçlıyor ve trafik kazası sonrası müdahale, bakım ve rehabilitasyon yöntemlerinin güçlendirilmesiyle can kayıplarının önlenmesine katkı sunmayı hedefliyor. Bu kapsamda, AFAD, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Türkiye Belediyeler Birliği, MEB Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı, MEB Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü gibi kuruluşlar belirlenen hedeflere yönelik çalışmalara katkı sağlayacak.

Eylem planı çerçevesinde, elektrikli araç kazalarına müdahale edecek personele özel eğitim verilmesi planlanıyor. "Elektrikli Araç Trafik Kazası Kurtarma Eğitimi" kapsamında standart eğitim müfredatı ve ders materyalleri geliştirilecek, eğiticiler yetiştirilecek. Bu eğitimler, polis, jandarma, AFAD, itfaiye ve diğer acil müdahale personeline yönelik olacak.

Ayrıca, elektrikli araç trafik kazalarına müdahale ile görevli birimlerin araç, gereç, malzeme ve personelinin trafik kazalarına müdahale kapasitelerinin güçlendirilmesi ve standardizasyonu için çalışmalar yapılacak.

Kaynak: AA