EkonomiManşetElektrik faturalarında BURTÜKODER’den yeni bir kazanım

5 sene ago

BURTÜKODER (Burdur Hasta ve Tüketicileri Koruma Derneği) elektrik faturalarında vatandaşlardan kayıp-kaçak bedeli altında alınan paraların geri alınabilmesi için verdiği hukuk mücadelesinde yeni bir kazanım elde etti. BURTÜKODER Başkanı Kemal Arslan, dün Cumhuriyet Parkı önünde yaptığı basın açıklamasında; “VE NİHAYET, MAHKEME KARARINI VERDİ, ELEKTRİKTE  KAYIP-KAÇAK SOYGUNUNA  SON VERDİ!” diyerek elde edeline yeni kararın tüketicilere nasıl yansıyacağını açıkladı.

BURTÜKODER, elektrik faturalarında kayıp-kaçak bedellerini geri almaya devam ediyor. 2012 yılında 80 abonenin başvurmasıyla dava açılmış ve kayıp kaçak bedellerini geri almıştı. En son 2013 yılında da açılan davada 40’ a yakın tüketici mahkemeye başvurmuştu… Açılan davalar sonrasında nihai karar verildiğini, abonelerin kayıp kaçak bedellerini geri almaya hak kazandığını açıklayan Kemal Arslan şunları söyledi:

“Liberal ekonomi adı altında bir talan ekonomisinin uygulandığı ülkemizde Devlet, biz yoksulları tekelci sermayenin insafına terk etmiştir. Tüketicilerin kullandığı elektriğin %10’u oranında kayıp kaçak bedeli eklenmesi ile halkımız açıkça soyulmaktadır. Tüketici haklarının elde edilmesinde başat bir rol üstlenen Burdur Tüketicileri Koruma Derneğinin 2012 yılında açtığı davalar sonucu yurttaşlarımız ödedikleri kayıp kaçak bedellerini geri almışlardır.

Ülkemizde yaşan hukuk karmaşası bu alanda da kendini göstermiş, yetkili mahkemelerin belirlenmesinde bir sorun yaşanmış ve son olarak Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun 2013/7-2454 Esas, 2014/679 Karar sayılı kararı ile konunun kesinleşmesi üzerine yaptığımız çağrılar üzerine tüketicilerimiz taleplerini yinelemişler, Tüketici Hakem Heyetlerinden alınan kararlara yapılan itirazlar sonucu Tüketici Mahkemesi sıfatıyla Burdur 2. Asliye Hukuk Mahkemesi, 05.5.2015 günü 2015/73 E. Sayılı kararıyla Elektirikte Kayıp kaçak olarak alınan paranın Ticari faizi ile birlikte geri ödenmesine kesin olarak karar vermiştir. Gelinen noktada Burdur, Yargıtay’ca verilen Kararların uygulanmasında öncülük etmiş bir il olma vasfını da göstermiştir.Halkımız, Elektrik faturalanın % 10 na tekabül eden kayıp kaçak bedellerini arık geri alabilecektir.Yapılacak iş Burdur’da Elektrik Dağıtım Şirketi CLK’ya başvurup, 10 yıllık tüketim miktarlarını istemek olacaktır. Alınacak bilgiler doğrultusunda Derneğimizin yönlendirmesi ile gerekli mercii nezdinde başvuruyu yapmaktır.

Gerek konutlar ve gerekse işyeri sahipleri, elektrik faturaları içinde % 10’a tekabül eden KAYIP-KAÇAK BEDELLERİNİ geri alabilmeleri için Derneğimiz ve sağlayacağı hukuk danışmanları eliyle süreç takip edilip, yurttaşlarımızın elektrik şirketlerine soydurulmaları önlenmiş olacaktır. Bu süreçte gerek konutlar ve gerekse iş yerlerinde tüketilen elektrikten alınan kayıp kaçak bedellerinin geri alınma sürecinde Derneğimizce her türlü hukuki yardımın yapılacağını yurttaşlarımıza bildiririz. Güçlü finans kurumları ve sektörler karşısında bireysel mücadelenin olanaklı olmadığının bilinciyle örgütlenen tüketicilerimiz, iğneyle kuyu kazarcasına elde ettikleri kazanımları tüm tüketicilerle paylaşarak büyütmek, tekelci sermaye karşısında birlikte ayakta kalabilme mücadelesi vermektedirler. Elektrik abonesi tüketici yurttaşlarımızı, www.burtukoder.com internet sayfamızı takip ederek, yapılan soygunu durdurmaya çağırıyoruz.”

 

Kodlama : SadeMedia Interactive