Eğitim Sen Burdur Şubesi, yazılı basın açıklaması yaptı.

Yapılan açıklamada, “Eğitim Sen olarak, laik bir yaşamı ve eğitimi savunmaya ve bunun mücadelesini yürütmeye devam edeceğiz. Hiçbir eğitim kurumunu demokrasi ve laiklik karşıtı vakıf, cemaat ve tarikatin eline bırakmayacağız. Bakanlık düzeyinde girişimimiz söz konusudur bu yönde bir protokol söz konusuysa gerekli hukuki süreci de eğitim sen olarak yürüteceğiz.” denildi.

Yazılı açıklama şöyle: “Burdur yerelinde bir okulda ‘Bize Okumak Yakışır’ etkinlikleri adı altında Server Yaşam Vakfının okullarda ’Ufka Yolculuk’ adıyla okul öğrencilerine  yarışmalar düzenlediği ve dini içerikli kitaplar dağıttığı  bilgisi üzerine Burdur Eğitim Sen Şubesi olarak avukatımız aracılığıyla Burdur Milli Eğitim Müdürlüğünden konuyla ilgili bilgi isteme hakkımızı kullanarak, Burdur Milli Eğitim Müdürlüğü ve Server Yaşam Vakfı arasında bir protokol yapıldı ise bir örneğinin tarafımıza gönderilmesini talep ettiğimiz dilekçemize , Burdur  Milli Eğitim Müdürlüğü ;belirtmiş olduğumuz  Server  Yaşam Vakfı ile Müdürlüğümüz  arasında düzenlenmiş herhangi bir protokol bulunmadığını  tarafımıza iletti.

Eğitim Sen olarak  laik, bilimsel bir eğitimden yana taraf olduğumuzu ; dini ,vakıf ve cemaatlerin okullarda yapmış olduğu bu etkinliklerin hem milli eğitim mevzuatına hem de laik,bilimsel eğitim anlayışına aykırı olduğunu buradan belirtmek isteriz. Anayasa ve 1739 sayılı milli eğitim temel kanunu kapsamında kamusal hizmet olan  eğitim-öğretim faaliyetlerinin, içeriğinin oluşturulması,uygulanması, gözetim ve denetiminin devletin hizmet alanı içerisinde olduğu , genel idari esaslarına göre memurlar ve diğer kamu görevlileri eliyle yürütülmesi gerektiği  ve devredilemeyeceği açıktır. Aksi halde eğitim öğretim faaliyetlerinin dini vakıf ve cemaatlerin vesayetine terkedilmesinin  tehlikeler barındıracağı ortadadır. Devlet, eğitimi ve toplumsal yaşamı örgütlerken bunu dini kurumlara, dini kurallara, söylemlere ya da referanslara göre yapmamalı, özellikle eğitim sistemini dini kurallara göre değil, evrensel ve bilimsel gerçeklere, toplumsal ihtiyaçlara göre düzenlemelidir. MEB’in görevi çocuk ve gençleri insanlığın ortak evrensel değerleri doğrultusunda yetiştirmek, temel insan haklarını ve çocukların yararını gözetecek, çocuk ve gençlerin kendini gerçekleştirebilmesi için mevcut bilgi birikimine ulaşmasına ve eleştirel düşünce becerisi kazanabilmesine olanak sağlayacak somut adımlar atmak olmalıdır. Server Yaşam Vakfı ve benzeri vakıf ve derneklerin okullarda örgütlenmesine hizmet edecek her faaliyet, bakanlıklarla yapılan protokollere dayandırılsa da meşru değildir ve kesinlikle kabul edilemez. Bakanlıklar kendi çalışma alanlarını proje ortaklıkları adı altında ideolojik vakıf ve derneklere devredemez. . Laiklik karşıtı ve dini inançları istismar etmeye dayalı bu vakıfların, bakanlıkların işlerini üstlenmiş olduğu gözükmektedir. Velilerimizi, bu vakıfların “projeler” adı altında yürüttükleri faaliyetlere karşı dikkatli, denetleyici ve sorgulayıcı  olmaya çağırıyoruz. İktidarın her türlü çarpıtma ve manipülasyonlarına rağmen ülkemizin gerçek anlamda demokratik laik bir yaşama ve eğitime olan ihtiyacı ortadadır. Eğitim Sen olarak, laik bir yaşamı ve eğitimi savunmaya ve bunun mücadelesini yürütmeye devam edeceğiz. Hiçbir eğitim kurumunu demokrasi ve laiklik karşıtı vakıf, cemaat ve tarikatin eline bırakmayacağız. Bakanlık düzeyinde girişimimiz söz konusudur bu yönde bir protokol söz konusuysa gerekli hukuki süreci de eğitim sen olarak yürüteceğiz.”