İÇME-KULLANMA SUYU İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR
BURDUR İL ÖZEL İDARESİ SU VE KANAL HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

İÇME-KULLANMA SUYU İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR ihale edileceği ilan edilmiştir. Ancak 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 26 ncı maddesine göre aşağıdaki hususlarda , düzeltme ilanı yayımlanmasına karar verilmiştir. Tekliflerin hazırlanması ve sunulmasında düzeltilen maddelerin esas alınması gerekmektedir.

İhale Kayıt Numarası : 2023/743766
1- İdarenin
a) Adresi : Bahçelievler Mah. Bülent Ecevit Bul. No:30 15100 BURDUR MERKEZ/BURDUR
b) Telefon ve faks numarası : 2482331869 – 2482335354
c) Elektronik posta adresi : [email protected]
ç) Ön yeterlik/İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-Düzeltmeye Konu İlanın Yayımlandığı
a) Kamu İhale Bülteninin tarih ve sayısı : 27.07.2023 – 4913
b) Gazetenin adı ve tarihi (yayımlanmış ise) : Gazetebu gazetesi, www.burduryenigun.com internet sitesi – 27.07.2023
3- Düzeltilen [madde/maddeler ] şunlardır

İlanın 4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İnşaat Mühendisi veya Çevre Mühendisi
olarak düzeltilmiştir.

#ilangovtr Basın No ILN01870705