Burdur Baro Başkanı Ramazan Gedik, Emniyet Genel Müdürlüğü’nün “Ses ve Görüntü alınması” konulu genelgesi hakkında Burdur Baro Başkanlığı tarafından açılan dava nedeniyle Danıştay 10. Dairesi genelgenin yürütmesinin durdurulmasına karar verdiğini açıkladı.

Burdur Baro Başkanı Gedik, İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü’nün 27 Nisan 2021 tarih ve 2021/19 sayılı “Ses ve Görüntü alınması” konulu genelgesi hakkında Burdur Baro Başkanlığı olarak genelgenin iptali ve yürütmenin durdurulması için dava açtıklarını belirtirken; “Kolluk görevlilerinin, yürüttükleri kamu görevi sırasında sergilediği eylemler ve davranışların, hayatlarının özel yaşam alanına ilişkin olmadığı, dolayısıyla bu esnada görüntü ve ses kaydının alınarak kamuoyuna aktarılmasının özel hayatın gizliliği kapsamında değerlendirilemeyeceği, öte yandan Genelgenin Anayasa’nın 36’ıncı maddesine aykırı olduğu, ayrıca kanunsuz emir niteliğinde olduğu, genelge ile bilgilenme, toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkı, haber alma, haber verme ve ifade özgürlüğünün ihlal edildiği belirtilerek dava konusu düzenlemede hukuka uyarlık bulunmadığı, bu sebeple yürütmenin durdurulması ve iptali gerektiğini  belirttik.” dedi.

Gedik; “Danıştay 10. Dairesi ‘Anayasa’nın 13’üncü maddesinde getirilen hukuki güvencelere ve kanunla sınırlama ilkesine aykırı olacak şekilde düzenleyen dava konusu genelgede hukuka uyarlık gömülmemiştir’ diyerek yürütmenin durdurulmasına karar verdi.” ifadelerini kullandı.