GündemManşetSağlıkÇürüyüp TOPRAK olmak mı? UMUT bekleyen bedenlere HAYAT olmak mı?

7 ay ago

İnsan başına gelmeden organ bağışının önemini anlamıyor. Biraz empati kurarak bizimde bir gün organ nakline ihtiyacımızın olabileceğini unutmamamız gerekiyor. Türkiye’de halen 30 bini aşkın insan organ nakli için sıra bekliyor.

Çalan her telefon onlar için bir umut. Organ bağışı başkalarının hayatını kurtaracağı için, nakil bekleyen hastalara umut olabilmek için çok önemli ve gereklidir. Bağışlanan organlar sayesinde birçok insanın hayatı kurtarılmaktadır. Organ bağışı bireylerde dayanışma duygularını geliştirir. Çünkü bağışlayacağımız organlar kimin yaşamını kurtaracağını bilmeden, onları topluma bağışlamış oluyoruz. Bu da toplumda millî birlik, beraberlik ve dayanışmayı kuvvetlendirir. Millî birlik ve beraberliğimizin gelişmesini sağlamak amacıyla organ bağışında bulunmalı ve bunu teşvik etmeliyiz.Unutmayın ki “Bugün şifa dilediğiniz kişinin şifası siz olabilirsiniz”…

Organ Nakli Hayat Kurtarır!

Organ ve doku nakli, tedavisi sadece nakil ile müm- kün olan organları hasar görmüş hastalara büyük umut ışığı olmaktadır. Günümüzde, birçok organ için naklin mümkün hale geldiği söylenebilir. Organ nakli konusundaki bilinç son yıllarda oldukça artmasına rağmen, tüm Dünya’da ve Türkiye’de de organ nakli bekleyen insan sayısı çok fazladır. Dünyada, organ nakli yapılmazsa yaşamı ölümcül bir tehlike altında olan 1 milyara yakın insan yaşamaktadır. Sağlık Bakanlığı’nın son verilerine göre, bu sayının yaklaşık 30 bini Türkiye’de yaşamaktadır.

Organ Bağışı Nedir?

Organ Bağışı, kişinin hayatta iken, serbest iradesi ile tıbben yaşamı sona erdikten sonra doku ve organlarınızın başka hastaların tedavisi için kullanılmasına olanak tanır.

Bir birey, sağlığında vücudunun tamamını veya belirli dokularını, tedavi, teşhis ve bilimsel amaçlar için bıraktığını resmi veya yazılı bir vasiyet ile belirtebilir. Bu şartların sağlanmaması durumunda sırasıyla eşi, 18 yaş ve üzeri çocukları, anne, baba, kardeşlerinin veya yanında bulunan herhangi bir yakınının muvafakatiyle ölen kişiden organ ve doku alınabilmektedir. Birey, ölümünden sonra, kendisinden organ veya doku alınmasına karşı olduğunu belirtmişse, organ ve doku alınamaz.

Bazı nakiller, yaşarken de yapılabilmektedir. Bu bağışlarda böbrek nakli ilk sıradadır. İnsan vücudunda 2 böbrek bulunduğu ve bu böbrekler birbirlerinden bağımsız çalıştığı için, bir tanesi bağışlandığında diğer böbrek işlevini kaybetmez. Karaciğer de yaşarken bağışlanabilir. Ancak, yüksek oranda kendini yenileme özelliği olan karaciğerin tamamı bağışlanamasa da, bir parçası bağışlanabilir.

Organ bağışını yaşarken yapmak isteyen kişilerin 18 yaşını doldurmuş olması ve karar verebilecek durumunda olması gerekmektedir. Bağış yapan kişiye, yapılacak müdahalenin şekli, olası tehlikeleri, sağlığına şimdi veya daha sonra gelebilecek olan zararlar konusunda doktor tarafından bilgi verilmelidir. Bu şartlar altında, bağış yapacak kişi tüm bilgilendirmelerden sonra bağış yapmakta kararlıysa, organlarını yaşarken de bağışlayabilir.

Organ bağışı yapıldıktan sonra sa- dece bir yoğun bakım ünitesinde beyin ölümü (tıbben yaşamın sona ermesi) kararı alınması halinde organlar kullanılmaktadır. Diğer ölüm hallerinde organlar alınmaz. Organ bağışı bazen görmeyen bir insanın görmesini ya da hayatını diyaliz cihazına bağlı olarak sürdüren bir böbrek hastasının hayata dönmesini sağlar.

Alınan Organlar Kimlere Nakledilir?

Organ alacak hastalar önce kan ve doku gruplarına göre daha sonra da tıbbi aciliyet durumlarına göre belirlenir. Cins, ırk, din, zengin ve fakir ayrımı yapılmaz.

Organ Bağışının Dini Yönden Sakıncası var mı?

Diyanet İşleri Başkanlığı 6.3.1980 tarih ve 396 sayılı kararı ile organ naklinin caiz olduğunu açıklamıştır. Diğer İslam ülkelerinde ve diğer bütün büyük dinlerde de benzer kararlar mevcuttur. Kuran-ı Ke- rim de Maide Suresinin 32. ayetinde de  “Kim bir kimseye hayat verirse, o sanki bütün insanlara hayat vermişçesine sevap kazanır” beyan bulunduğu bilinmektedir. (Maide Suresi, Ayet 32)

Kimler Organ Bağışında Bulunabilir?

Bir bireyin, organ bağışı yapabilmesi için 18 yaş veya üstünde olup akli dengesi yerinde olması gerekir. Bu şart ve koşulları sağlayan herkes sağlık müdürlüklerine, hastanelere, organ nakliyle ilgili dernek ve kuruluşlara başvurarak, doku ve organ bağış belgesi alabilir.

Organ bağışı yapıldığı mutlaka, kişinin yakınlarına da bildirilmelidir. Bunun nedeni; bir kişide beyin ölümü gerçekleştiğinde akrabalarının organ bağışı konusunda karar vermelerinin istenmesidir.

Bağış yapan kişi sonradan fikrini değiştirir ise ve verilen “Doku ve Organ Bağış Belgesi”ni yırtarak atması ve bu karar değişikliğini aileye bildirmesi yeterlidir.

Hangi Organlar Bağışlanabilir?

Tıptaki gelişmelerin bugün geldiği noktada, insan vücudunun birçok organı nakil edilebilmektedir.

Yaşarken bağışlanabilir organlarda, yaşayan bir insan, diğer bir insana gerekli olan organı veya hücreyi bağışlar. Bu organlar çift veya tabaka halinde olan veya kendini yenileme özelliğine sahip olan organlardır. Örneğin; böbrek, karaciğer ve yenilenebilir özelliğe sahip hüc- reler veya kan, ilik ve üreme hücreleri gibi dokular.

Burada bağış yapanın yaşından ziyade organın durumu çok önemlidir ama genelde 70 yaş üstündekilerin organları nadir durumlarda alınmaktadır.

Ölümden sonra bağış olarak kabul edilebilecek organlar ve dokular; pankreas, damar, bağırsak, kulak kemikçikleri, deri, kalp, kalp kapakçıkları, gözün saydam tabakası, kemik dokusu, kıkırdak dokusu, karaciğer, akciğer, böbrek, kas ve beyin zarının bir kısmından oluşmaktadır.

Organ Bağışını Nerelere Yapabilirim?

İl Sağlık Müdürlükleri, Üniversite Hastaneleri, Eğitim ve Araştırma Hastaneleri, Devlet Hastaneleri, Aile Sağlığı Merkezleri ve Toplum Sağlığı Merkezleri.

Kodlama : SadeMedia Interactive