Burdur Cumhuriyet Anadolu Lisesi öğrencileri,  Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenleri Sema Kaygısız ve Hüseyin Aydın, İngilizce Öğretmeni Zeynep Yücedağ  rehberliğinde 3 farklı eTwinning projesinin derslere entegresiyle derslerin daha kalıcı ve öğrenmenin okulla sınırlı olmadığını gösterdiler.

Okul Müdürü Mücahit Kılınç yaptığı açıklamada şunları söyledi; “Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Sema Kaygısız rehberliğindeki ‘’Her Hafta Bir Kitap İncelemesi’’ adlı  eTwinning  projesi  Burdur Cumhuriyet Anadolu Lisesi, İstek 1915 Çanakkale Okulları, İstek Afyon Okulları, Şanlıurfa  TES-İŞ Anadolu Lisesi Bursa Halil İnalcık Sosyal Bilimler Lisesi, Antalya Dr. İlhami Tankut Anadolu Lisesi ortaklığıyla gerçekleştirilmiştir. Projenin amacı, öğrencilere okudukları hikâye metinlerini inceleyerek yazarlar ve hikâyeler hakkında konuşma becerileri kazandırmak ve eleştirel düşünme süreçlerini yaşamlarına katmak. Ayrıca öğrenciler proje kapsamında çeşitli web2. 0 araçlarını kullanarak öğrencilerin  teknoloji kullanma becerilerinin geliştirmeleri sağlanmıştır.. Projemiz, Türkiye’nin 6 faklı ilinden 6 öğretmen ve 53 öğrencinin katılımıyla yapılan ulusal bir projedir.  Türk Dili ve Edebiyat Öğretmeni Hüseyin Aydın rehberliğindeki  ‘’Kodla Eğlen, Teknolojiyle Öğren’’ adlı eTwinning projesi Burdur ve İstanbul illerinden farklı 9 okulun ortaklığında gerçekleştirilmiş olan ulusal bir projedir. Projenin amacı Kodlama yaparak öğrencilerin dikkatini güçlendirmek, konsantrasyon ve yaratıcılığı arttırmak, öğrencilerin analitik düşünme ve problem çözme becerisini geliştirmek;  eğlenerek,  özgüvenlerini geliştirerek öğrenmeyi sağlamak. Farklı web 2 araçları kullanarak öğrencilerin kodlama eğitimi ile algoritma kurma becerisi kazanmalarının yanı sıra soyut kavramları özelleştirmesine olanak verilmiştir.  Zeynep Yücedağ’ın  rehberliğindeki  ‘’ BE(mis) informed, Be (un)aware adlı  eTwinnning  projesi   Polonya ve Türkiye kuruculuğunda, İspanya ortaklığında başlatılmıştır. Projenin amacı içinde yaşadığımız dijital çağda,  sosyal medya ve internet kullanımının hayatımızın ayrılmaz bir parçası olmasından dolayı öğrencilerin medya okuryazarlığı ve güvenliği konusunda bilinçlendirilmesi. Ayrıca öğrencilerin sosyal medyada karşılaştıkları haberlerin doğruluğu konusunda araştırma yöntemlerini geliştirmeler ve öğrencilerin eleştirel düşünme becerilerini geliştirmeleri. Öğrenciler, proje kapsamında yabancı dillerini geliştirmelerinin yanı sıra web 2. 0 araçlarını kullanma becerilerini de geliştirmişlerdir.”