Bu sözleşme, çocukların sağlığı, eğitimi, korunması, katılımı ve diğer birçok alanı kapsayan haklarını belirler. Temel hakları arasında yaşam hakkı, eğitim hakkı, sağlık hakkı, oyun ve eğlence hakkı gibi unsurlar bulunmaktadır. Aynı zamanda, çocukları cinsel ve ekonomik sömürüden, şiddetten ve ihmal edilmesinden koruma amacını güder.

Dünya Çocuk Hakları Günü, çocuk haklarına ve refahına dikkat çekmek, ihlalleri önlemek ve çocukların toplum içinde eşit haklara sahip olmalarını teşvik etmek amacıyla bir fırsat olarak değerlendirilir. Bu gün, dünya genelinde birçok etkinlik ve kampanya ile kutlanır ve çocuk haklarına dair farkındalık yaratmayı hedefler. Hükümetler, sivil toplum kuruluşları ve diğer paydaşlar, çocuk haklarını koruma ve uygulama çabalarını artırmak için bu günü bir fırsat olarak kullanır.

Dünya Çocuk Hakları Günü, ilk kez 20 Kasım 1989 tarihinde Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından kabul edildi. Bu önemli gün, çocuk haklarının korunması ve çocukların sağlıklı bir şekilde büyümeleri için küresel düzeyde bir çaba ve farkındalık oluşturmayı amaçlar.

20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü...
Peki; çocuklarımızın haklarını biliyor muyuz?

Yaşama ve gelişme hakkı;

Bir isme ve vatandaşlığa sahip olma ve bunu koruma hakkı;

Sağlık hizmetlerine erişim hakkı;

Eğitime erişim hakkı;

İnsana yakışır bir yaşam standardına erişim hakkı;

İstismar ve ihmalden korunma hakkı;

Ekonomik sömürüden korunma hakkı;

Uyuşturucu bağımlılığından korunma hakkı;

Eğlence, dinlenme ve kültürel etkinlikler için zamana sahip olma hakkı;

Düşünce özgürlüğü hakkı;

İfâde özgürlüğü hakkı;

Çocukların kendileriyle ilgili konularda görüşlerini dile getirme hakkı;

Özel gereksinimleri olan çocukların hakları;

Engelli çocukların hakları.

Yani zengin fakir ayırmaksızın her çocuğumuz eşitçe yaşamaya, eğitim almaya,  fiziksel, psikolojik, cinsel saldırıya karşı korunma haklarına sahiptirler. 

Ne yazık ki dünyanın her yerinde olduğu gibi bizim ülkemizde de bu hakların ne derece uygulandığı, anne babalar tarafından ne kadar bilindiği ortada. 
Bizlerin görevi çocuklarımızı korumak, geleceğe sağlıklı bireyler yetiştirmek, onlara en güzel ortamı sunmak.

Kaynak: KADRİYE ÇETİN