Cumhuriyet Halk Partisi Burdur İl Kadın Kolları Başkanı Zinet Gezer, “CHP‘nin sosyal devlet anlayışı içinde yürüttüğü politikasında, en önemli başlıklar içinde olan, Aile Destekleri Sigortası yer almaktadır. “Her yurttaş eğitim sağlık ve adalet kurumlarından eşit pay aldığında insanca yaşam koşullarına ulaşılır” anlayışı ile yola çıkan bu beyannameyi ortaya koyuyoruz. Bunun ülke koşullarında düşündüğümüzde ne kadar gerekli olduğunu anlatmak için buradayız.” dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi Burdur İl Kadın Kolları Başkanı Zinet Gezer, aile destekleri sigortası konu başlıklı yazılı basın açıklaması yaptı.

Zinet Gezer açıklamasında şunları kaydetti:

AİLE DESTEKLERİ SİGORTASI

“CHP‘nin sosyal devlet anlayışı içinde yürüttüğü politikasında, en önemli başlıklar içinde olan, Aile Destekleri Sigortası yer almaktadır. “Her yurttaş eğitim sağlık ve adalet kurumlarından eşit pay aldığında insanca yaşam koşullarına ulaşılır” anlayışı ile yola çıkan bu beyannameyi ortaya koyuyoruz. Bunun ülke koşullarında düşündüğümüzde ne kadar gerekli olduğunu anlatmak için buradayız. “İkinci yüzyıla çağrı beyannamesinde güçlü sosyal devletin ilk adımı olarak Aile Destekleri Sigortası Kurumu kurulacaktır. Anayasamızın ailenin korunması maddesi gereğince; annenin ve çocukların korunması ve aile planlamasının sağlanması için gerekli teşkilatı kuran ve huzuru sağlamakla mükellef olan devlettir. Vatandaşlarımızın asgari gelir düzeyine ulaşması için bu yardımları lütuf gibi değil, hakkı olana vereceğimizi sözünü veriyoruz. Anayasamızın 49. Maddesinde söylendiği gibi herkesin çalışma hakkına sahip olması gereğince kadınların üzerindeki maddi ve manevi sorumluluğu hafifleteceğiz. Çalışmayan işsiz iş bulamayan kız kardeşlerimizin mağdur olmaması için çalışmayı destekleyip gerekli tedbirleri sosyal devlet olarak alacağız. Yine bilinmelidir ki Anayasamızın 60. Maddesine göre herkes sosyal güvenlik hakkına sahiptir. Ne yazık ki yasanın ön gördüğü bu kurala uyulmadığı, milyonların sosyal güvenliğinin olmadığını görüyor ve biliyoruz.

AİLE DESTEKLERİ SİĞORTASI NEDİR?

Dünyanın ortak sorunu olan sosyal güvenliği sağlamak için 1952 yılında Uluslar Arası Çalışma Örgütü kurulmuştur. 29 Temmuz 1971 yılında Türkiye Çalışma Örgütünün 9 sigorta dalını hayata geçireceğine dair kanun çıkardı ve sözleşmeyi onayladı. Bu kanunlardan bir tanesi olan Aile Destekleri Sigortası hala uygulanmıyor.

AİLE DESTEKLERİ SİGORTASI KİMLERİ KAPSAMAKTADIR?

 Asgari ücretin altında geliri olan veya hiç geliri olmayan bütün aileleri kapsayacaktır. Aile gelir desteği ailenin yoksulluk durumuna göre hesaplanacak, ailede engelli yaşlı ve çocuklar belirlenecek en az asgari ücret tutarında yardım yapılacaktır. Aile destekleri sigortasına giren tüm hanelerin durumu özel olarak incelenecek ve pozisyonlarına göre en az asgari ücret tutarında destek sağlanacaktır. Desteklenen ailelerde çalışabilir durumda olanlardan en az bir kişiye kamuda öncelik sağlanıp, ailelerin üniversiteye giden çocuklarına yurt ve burs imkânlarından yararlanmada öncelik verilecektir. Yalnız yaşayan yoksul ve yaşlılarımızdan düzenli gelir desteği alacaklardır.

DEVLET KAMUYA ELEMAN ALIRKEN AİLE DESTEKLERİ SİGORTASINDAN YARARLANAN AİLELERE POZİTİF AYRIMCILIK UYGULAYACAK MI?

Bu yasa çıktığında yasadan yararlanan ailelerin fertlerine çocuklarına öncelik tanınacak. Her ailede bir asgari ücretli üreten olmasını sağlamak, sürekli yardım alan değil üreten, çalışan, kazanan huzurlu toplumu yaratmak ana hedefimizdir. Aile Destekleri Sigortası Kurumunu kurup meşru hale getireceğiz. Bütün yardımları tek elde toplayıp israfı önleyip keyfiliğe son vereceğiz. İnancımıza ve felsefemize göre sağ elin verdiğini asla sol el görmeyecek.

AİLENİN MALİ DURUMUNU VE SOSYAL STATÜSÜNÜ KİM BELİRLEYECEK?

Sosyal Hizmet uzmanları ve sosyologlar her aileyi inceleyecekler evde yaşlı, engelli, okula giden çocukların eğitim durumları belirlenecek ve buna göre aile destekleri sigortası aileyi güvence altına alacak ve kadının adına açılan banka hesabına yatırılacaktır. Aile destekleri sigortası çıktığında engelli, evde bakım ve yaşlılık maaşı gibi destekler devam edecektir. Engelli bakımını üstlenen kadın sigortalılarının sayısı artacak, emeklilik hakları güvence altına alınacak. Çocukların eğitim harcamaları karşılanacak mı? Eğitimde fırsat eşitliği sağlanıp yoksul çocukları okul ve öğretmenle buluşturacağız. Eşinden ayrılan kadının çocukları ile yeniden hayata başlaması için gerekli maddi destek sağlanacaktır. Ev tutulup ihtiyaçları karşılanacak kadınlarımız mağdur edilmeyecektir. Tam tersine ailelere destek verilecektir. Üretim reformu ile istihdamı artıracağız. En düşük emekli maaşını asgari ücretle sabitleyeceğiz.

KAYNAK VAR MI?

Aile destekleri sigortasının hayata geçirilmesi maliyet sorunundan ziyade bir zihniyet meselesidir. Önemli olan kaynağı nereye kim için akıttığımızdır. Bu da hükümetlerin siyasi tercihidir. Biz bu tercihi halktan ve yoksuldan yana kullanacağız. CHP olarak toplumun temel taşı olan aileyi korumak bizim en önemli görevimizdir. Anayasası’nın vermiş olduğu hakları hep birlikte yaşayacağız. Çünkü CHP sosyal devlet anlayışını benimsemiştir. Unutmayalım ki,” Cumhuriyet kimsesizlerin kimsesidir”. Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’nun dediği gibi :”Bizim anlayışımızda yandaş yok sadece vatandaş vardır. İstinasız her vatandaşımız bu ülkenin kaynaklarından hak ettiği payı almalı, her vatandaş rahat bir nefes almalıdır.”