-CHP Burdur Milletvekili Dr. Mehmet GÖKER salgın sürecinin şeffaf yönetilmediğini söyledi…

– Rakamlar birbirini tutmuyor…

TBMM İdare Amiri Dr. Mehmet GÖKER Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya salgın sürecinin şeffaflığı hakkında yazılı soru önergesi verdi.

Ülkemizde, Covid-19 pandemisinin başlangıcından itibaren sürecin şeffaf yönetilmediğine dair eleştirilerin her geçen gün daha da arttığını belirten GÖKER, “Salgının ülkemizde görüldüğü ilk günlerden itibaren pandemiye ilişkin paylaşılan verilerin doğruluğuna ve Bilim Kurulu’nun aldığı kararların uygulandığına dair güçlü bir toplumsal kanaat oluşmasına karşın, geldiğimiz aşamada bu güven zedelenmiştir. Bunun en önemli gerekçeleri arasında, yayınlanan sayısal verilerin halkımızın yaşadığı gerçeklerle çeliştiğinin açıkça görülür hale gelmesidir. Diğer bir önemli neden de meslek odalarının ve diğer bazı sivil toplum kuruluşlarının kendi araştırmaları sonucu elde ettikleri verilerin ve bilgilerin Bakanlık açıklamalarıyla uyuşmadığıdır.” dedi.

Yapılan test sayılarının, tespit edilen vaka ve virüs kaynaklı can kayıpları verilerinin, il bazında açıklanmamasının da halkımızda endişe oluşturduğunu belirten CHP’li Vekil, “Tarafımıza ulaşan bazı bilgiler, yapılan test sayılarındaki önemli bir oranın bazı kurum çalışanlarına daha sıklıkla yapılan testler olduğu, buna karşın vatandaşlarımızın birçoğunun testlere ulaşamadıkları yönündeki eleştirilerdir. Bu konuda yapılan test sayılarının illere göre dağılımının açıklanması, pandemi yönetimi açsından daha sağlıklı bir yaklaşım olacaktır.” dedi.

Açıklamalarına devam eden GÖKER, “Yine sürecin şeffaf yürütülmediğine dair önemli bir çelişki de Sağlık Bakanlığı’nın yurt dışı yayınında (Older Adults With Coronavirus Disease 2019; A Nationwide Study In Turkey) verdiği 5 Nisan 2020 tarihine kadar yaşanan can kaybı sayısına ilişkindir. Bakanlık yurtdışı yayınında o tarihe kadar Covid-19’a bağlı 65 yaş üstü can kaybı sayısının 1081 olduğunu belirtirken, ülkemizdeki aynı tarihli veriye göre tüm yaşlar dahil can kaybı sayısı 574 olarak açıklanmıştır. Veriler arasındaki bu büyük farkın nereden kaynaklandığı ve ülkemizde bazı Covid-19 verilerinin gizlenip gizlenmediği hususunda Sağlık Bakanlığı’nın kamuoyunu bilgilendirmesi gerekmektedir. Ayrıca hızla artan vaka ve ölüm sayıları da acilen yeni kararlar alınmasını gerektirirken, sağlık çalışanlarımız başta olmak üzere, bütün vatandaşlarımızın pandemiden en az etkilenmesi için Bakanlığın ilgili meslek örgütleri ve uzmanlık dernekleri ile iş birliği içerisinde hareket etmesi ülkemiz yararına olacaktır.” diyerek bakanlığa bir takım sorular yöneltti.

 CHP Burdur Milletvekili Dr. Mehmet GÖKER yazılı soru önergesinde şu sorulara yer verdi.

 Bakanlığınızca yayınlanmış olan yurt dışı yayınında, 5 Nisan 2020 tarihine kadar Covid-19’a bağlı yaşamını kaybeden 65 yaş üstü vatandaşımızın sayısı 1081 olarak açıklanırken, aynı tarihte ülkemizde açıklanan ölüm sayının tüm yaşlar dahil 574 olarak duyurulmasını nasıl açıklıyorsunuz?

Yapılan test sayıları, tespit edilen vaka ve yaşanan can kayıplarını ayrıntılı bir şekilde il il açıklamayı düşünüyor musunuz?

Pandemi sürecinin şeffaf yürütülmediği, tespit edilen vaka ve ölüm sayılarının düşük gösterildiği, hastanelerde tutulan kayıtların hatalı olduğu eleştirileri hakkında kamuoyunu tatmin edici ne gibi bir açıklamanız vardır?

Verilerin sağlıklı olmadığı yönündeki bütün eleştirilere rağmen, yine de ülkemizdeki vaka ve ölüm sayılarının her geçen gün ciddi oranda artmasının nedenlerini nasıl açıklıyorsunuz?

Bilim Kurulu’nun önerileri eksiksiz olarak yerine getirilmekte midir? Vaka artışları karşısında Bilim Kurulu’nun ne gibi önerileri vardır?

Vatandaşlarımızın testlere ulaşamadıkları ve belirti gösterdikleri halde hastanelerde test yapılmadığı yönündeki şikayetler hakkında açıklamanız nedir?

Giderek artan Covid-19 hasta sayısı nedeniyle hastanelerde yer olmadığı için eve gönderilen hasta sayısı kaçtır? Bunlardan evde yaşamını kaybeden kaç vatandaşımız vardır?