2024 yılında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından personel alımı yapılıyor. Sözleşmeli olarak 35 büro personeli ve 27 destek personeli temini gerçekleştiriliyor. Başvuru süreci ise e-Devlet üzerinden yapılıyor olacak. İşte, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı personel alımı ayrıntıları...


ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU GENEL ŞARTLARI
1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
2- Müracaat tarihi itibarıyla herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmamış olmak,
3- Son başvuru tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak,
4- Askerlik çağına gelmiş erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak,
5- Kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesine göre sözleşmeli olarak çalışmıyor olmak, (farklı ünvana yapılan başvurular hariç)
6- Kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesine göre sözleşmeli olarak çalışmakta iken, son bir yıl içinde hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi sebebiyle kurumlarca sözleşmesinin feshedilmemiş olması veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmemiş olmak,
7- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı bulunmamak.


PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NE ZAMAN, NASIL OLACAK?
Adaylar başvurularını 24 Ocak - 4 Şubat tarihleri arasında e-Devlet üzerinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden yapılıyor.

BAŞVURU EKRANI