EğitimManşetBurdur’un eğitim göstergeleri

4 sene ago

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) her ay hazırladığı Türkiye- İl Sunumu dosyasında illerin sosyo-ekonomik göstergelerini yansıtan pek çok bilgi ile veriye yer veriliyor. TÜİK’in her ay güncellediği bu çalışma illerin, adeta fotoğrafını çekiyor. TÜİK’in sunumlarında öne çıkan konu başlıklarından biri de eğitimle ilgili veriler… Eğitim başlığının altını okur-yazar nüfus oranı, net okullaşma oranı, öğretmen başına düşen öğrenci sayısı ve derslik başına düşen öğrenci sayısı gibi kriterlerin yer aldığı göstergeler ve alt başlıklar dolduruyor.

Son yıllarda eğitim alanında kaydettiği gelişmeler ve eğitim başarılarıyla adından sıkça söz ettiren, ‘eğitim kenti ünvanıyla anılan Burdur’un son eğitim verileri neler? Burdur’un eğitim başarısı, öne çıkan eğitimsöylemi rakamlara da yansıyor mu?

İşte; bu soruların cevabını, bazı bulguları TÜİK’in 2016 Türkiye-il sunumu çalışmasında bulmak mümkün…

Burdur’un eğitim verileri

Burdur’da okur-yazar oranı 2015 yılı rakamlarına göre; % 96,7. Bu rakam Tükriye ortalamasının binde beş üzerinde (Türkiye’de okur-yazar oranı % 96,2)

Net okullaşma oranı: (2014-2015 öğretim yılı)

Burdur’da okullaşma rakamları şöyle sıralanıyor: İlkokul %91.46, Ortaokul: % 91,8 Lise: % 85, 40

Burdur’da İlkokul ve Ortaokul’da net okullaşma oranı Türkiye ortalamasının altında, Lise ise Türkiye ortalamasının üzerinde. Net okullaşma oranında Türkiye rakamları şöyle: İlkokul % 96.30, Ortaokul % 94. 3, Lise % 79. 37

Eğitim göstergelerinin yüksek olduğu Batı Akdeniz bölgesinde Burdur dışındaki diğer illere bakıldığında ise; Isparta Lise’de %94.43’lük net okullaşma oranı ile öne çıkıyor. İlkokul seviyesinde en yüksek net okullaşma oranı ise % 93.4 ile Antalya olurken, Ortaokul düzeyinde net okullaşma oranı Antalya ile Isparta’nın % 94.

Öğretmen başına düşen

öğrenci sayısı

Burdur’da öğretmen başına düşen öğrenci sayısı İlkokul: 12, Ortaokul 11, Lise 13. Burdur, üç alanda da Türkiye ortalamasının altında. Türkiye ortalaması öğretmen başına düşen öğrenci sayıları: İlkokul: 18, Ortaokul 17, Lise 14.

Antalya’da İlkokul ve Ortaokul: 16, Lise 14 iken Isparta’da ise İlkokul:14, Ortaokul 12, Lise: 11 olarak sıralanıyor.

Derslik başına düşen öğrenci sayısı Burdur’da derslik başına düşen öğrenci rakamları İlkokul+Ortaokul: 14, Ortaöğrenim: 20. Bu göstergede Türkiye ortalaması İlkokul+Ortaokul: 27, Ortaöğrenim: 28. Bölgenin diğer iki ilinde ise; Antalya 24-26’lık, Isparta 17-20’lik orana sahip.

 

Kodlama : SadeMedia Interactive