Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından Somut Olmayan Kültürel Miras Envanter Çalışmaları kapsamında Burdur’un 11 adet “Somut Olmayan Kültürel Miras Unsuru” Ulusal Envantere alındı.

Ulusal Envantere Alınan On Bir Unsur; “Alaca Dokumacılığı, Sipsi Yapımcılığı, İkitelli Kozağaç Curası Yapımcılığı, Serenler Zeybeği, Kütük Atma, Düğün Gecesi Eğlencesi/ Maşala, Yünüm, Boğaz Havası-Boğaz Hadası, Teke Zortlatması, Ceviz Ezmesi Geleneği, Burdur Şiş” oldu.

Somut Olmayan Kültürel Miras Envanter Çalışmaları”, Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından, İl Kültür ve Turizm Müdürlükleri koordinasyonunda illerde oluşturulan “İl Tespit Komisyonları” vasıtasıyla yürütülürken İllerde bulunan “Somut Olmayan Kültürel Miras İl Tespit Komisyonları” yılda iki kez toplanarak Somut Olmayan Kültürel Miras Türkiye Ulusal Envanteri ile Yaşayan İnsan Hazinesi Türkiye Ulusal Envanteri için illerden belirledikleri teklifleri değerlendirmek üzere Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğüne sunuluyor.

Burdur İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü bu çerçevede yürütülen çalışmalar kapsamında “Burdur Somut Olmayan Kültürel Miras İl Tespit Komisyonu”nca dosyaları hazırlayarak değerlendirilmesi amacıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğüne gönderdi ve 11 unsur Bakanlık tarafından uygun görülerek “Ulusal Envanter Listesi”nde kayıt altına alındı.

“Ulusal Envanter Listesi”nde kayıt altına alınan unsurlar şunlar;

Alaca Dokumacılığı, Sipsi Yapımcılığı, İkitelli Kozağaç Curası Yapımcılığı, Serenler Zeybeği, Kütük Atma, Düğün Gecesi Eğlencesi/ Maşala, Yünüm, Boğaz Havası-Boğaz Hadası, Teke Zortlatması, Ceviz Ezmesi Geleneği ve Burdur Şiş.

Burdur İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “ilimizin kültür hayatına katkı sağlayacak olan “Somut Olmayan Kültürel Miras Unsurları”nı tespit ve kayıt altına alınması için yürüttüğü çalışmalar devam etmektedir.” denildi.