ManşetÜniversite-MAKÜBurdur’da Tıp Fakültesi Projesine GÜÇLÜ DESTEK

5 sene ago

            Burdur’da hep gündeme gelen, hayata geçmesi talep edilen yatırımların başında gelen Tıp Fakültesi’nin kurulması noktasında önemli bir destek de kentin önde gelen iki sivil toplum kuruluşu Burdur Ticaret ve Sanayi Odası (BUTSO) ile Burdur Ticaret Borsası’ndan (BTB) geldi.                                     

Bilindiği gibi; daha önce ilimizin hayırsever işadamlarından Ercan Akın yaptırdığı Fen Li-sesi’nin açılış töreninde “Burdur’a bir de Tıp Fakültesi kazandırmak istediğini” müjdelemişti…     Gelişen süreç içersinde MAKÜ ile Ercan Akın arasında Tıp Fakültesi binalarının yapımı protokolü imzalanmıştı…

Ercan Akın’la yapılan bu protokolün ardın-dan MAKÜ’nün Tıp Fakültesi kurma çabasına bir destek te, ilimizdeki sivil toplum örgütlerinden geldi.

MAKÜ bünyesinde Tıp Fakültesine kurul-ma izni verildiği takdirde İstiklâl Yerleşkemizde belirlenecek alan üzerinde Burdur Ticaret ve Sanayi Odası ile Burdur Ticaret Borsası tara-fından Tıp Fakültesine ait binaların bir kısmının yapılması amacıyla protokol imzalandı.                               MAKÜ internet sitesinden imzalanan proto-koller hakkında kamuoyuna şu bilgiler verildi:

“Daha önce hayırsever işadamı Ercan Akın’la yapılan protokole istinaden, kurulum başvurusu yapılan tıp fakültemize bir destekte sivil toplum örgütlerinden geldi.

Üniversitemiz Tıp Fakültesine kurulma izni verildiği takdirde İstiklâl Yerleşkemizde belirle-necek alan üzerinde Burdur Ticaret ve Sanayi Odası ile Burdur Ticaret Borsası tarafından Tıp Fakültesine ait binaların bir kısmının yapılması amacıyla protokol imzalandı.

Protokol imza töreninde, Üniversite ve şehir olarak çıkılan Tıp Fakültesi yolunda belli bir aşama kaydettiklerini belirten Rektörümüz Prof. Dr. Mustafa Saatcı, “Bugün hem Ticaret ve Sanayi Odası hem de Ticaret Borsası baş-kanlarımızdan büyük bir destek alıyoruz. Tıp Fakültesi izni çıktığı zaman hızlı bir şekilde binalaşmasını tamamlayıp Üniversitemize ve şehrimize bir kazanım sağlamış olacağız.” şeklinde konuştu.

Üniversitemizin kuruluşundan bu yana her zaman işbirliği içinde olduklarını belirten Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Yusuf Keyik, Üniversi-tenin gelişimi adına yapılacak her türlü çalış-mada yine Üniversitemizin yanında olacakla-rının altını çizdi.

Toplumsal bilinci ön planda tuttuklarını dile getiren Ticaret Borsası Başkanı Yılmaz Başar, sağlık konusundaki bu girişimin Burdur’a pozitif bir ivme kazandıracağına inandıklarını belirtti.                        Konuşmaların ardından protokoller im-zalandı.”

Kodlama : SadeMedia Interactive