ManşetÜniversite-MAKÜBURDUR’DA KENT İMAJI NASIL?

5 sene ago

Burdur’da yaşayanlar mutlu mu? Üniversite öğrencileri Burdur’da neler bekliyor?

 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) tarafından Burdur merkezde yapılan öğrenci ve vatandaş karşılaştırmalı anketin sonucu Valilik Toplantı Salonunda düzenlenen dün toplantıda açıklandı. İlimizdeki üniversite öğrencilerinin Burdur’a bakışını, Burdur’da yaşayan insanların da şehre nasıl baktığını ortaya koyan  çalışma pek çok ilginç bilgiyi barındırıyor.

Yapılan araştırmada Burdur’daki üniversite öğrencileri, hep dile getirildiği gibi; konaklama sorunundan ve ulaşım hizmetlerinden şikayetçi… Kentte sosyal aktivitelerin azlığı da öne çıkan taleplerden biri olurken,  şehre bir büyük AVM kazandırılması da hem Burdur halkının hem de öğrencilerin en çok istedikleri  yatırımların başında  geliyor.

Burdur’da yaşayanların kente dair görüşlerinde de ilginç bulgulara rastlamak mümkün… Burdur’da ikamet edenlerin yaşı büyüdükçü kentten memnuniyet de artıyor. 36 yaşın üzerindekiler Burdur’da yaşamaktan daha keyif alıyor.

MAKÜ’nün gerçekleştirdiği bu çalışmayla ilgili çarpıcı sonuçların paylaşıldığı basın toplantısına;

Vali Hasan Kürklü, MAKÜ Rektörü Mustafa Saatcı, MAKÜ İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Pazarlama Ana Bilim Dalı Başkanı Yrd. Doç. Dr. Yüksel Köksal, MAKÜ Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Cem Ergun katıldı.

“Burdur Kent imajının Yerel Halk ile Üniversite Öğrencileri Arasında” etkisini ölçmek için yapılan ankete, 198 Burdur Halkından, 192’si ise Üniversite öğrencileri olmak üzere toplam 390 kişi katıldı. Üniversite öğrencileri ile yerel halkın Burdur kent imajına ilişkin fikirleri bağımsız t-testi ve Anova yöntemleriyle incelendi, benzer ve farklı görüşler bu çerçevede ortaya çıkartıldı.

Vali Kürklü çeşitli yöntemler ile yapılan anket sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı.

Vali Kürklü, öne çıkan sonuçları şu pasajlar halinde aktardı:

“Burdur’da yaşamaktan, genel olarak yerel halkın memnun olduğu (3.61) fakat öğrencilerin yeterince memnun olmadıkları (2.66) görülmüştür. Fakat, kentin yeterince gelişmemiş olduğu, kültürel ve sanatsal etkinliklerin azlığı, ticari faaliyetlerin ve alışveriş noktalarının yeterli sayıda olmaması, aranan her şeyin şehirde kolayca bulunamaması ve kentin yeterince tanıtılmadığı konusunda yerel halk ve öğrencilerin görüş birliği içerisinde oldukları da anlaşılmıştır.

Tüketicilerin Alış,Veriş Merkezleri (AVM) Algısı üzerine yürütülen bir başka araştırmada ise Burdur, Antalya ve Isparta illerindeki tüketicilerin AVM’lere bakış açıları AVM’lerin olumlu ve olumsuz değerlendirmeleri ölçülmüştür. Ortaya çıkan bulgularda, Burdur tüketicilerinin AVM’ler hakkında çoğunlukla olumlu görüş belirttiği ve büyük bir AVM özlemi içerisinde olduğu görülmüştür.

Öğrencilerin genel olarak; ev bulmakta zorlandığı, kentte eğlence yerlerinin azlığı ve hava kirliliğinin fazlalığından yakındığı ve ulaşım hizmetlerinde sıkıntı yaşadıkları tespit edilmiştir.

Burdur’da yaşamaktan en memnun yaş aralığının 36 yaş ve üzerinde olduğu (3.77) ve yaş aralığı yükseldikçe kentte yaşamaktan duyulan memnuniyetin de arttığı görülmüştür.

Eğitim seviyesine göre kentte yaşamaktan en memnun olanların lise ve daha altı düzeyde eğitime sahip olanlardan (3.76) oluştuğu görülmektedir.

Kentte yaşama süresi bakımından; kentten en çok memnun olanların burada 6-10 aralığında yaşayanlar (3.86), ikinci en memnun olanlar ise 11 yıl ve üzeri kentte yaşayanlardan (3.66) oluşmaktadır. Burdur’da 5 yıl ve daha az bir süre yaşayanların (çoğunluğunu öğrenciler oluşturmaktadır) kentten memnuniyet ortalamasının çok düşük (2.63) olduğu belirlenmiştir.

Gelir düzeyi bakımından; kentte yaşamaktan en mutlu olanların 2.000-2.999 TL aralığında aylık gelire sahip oldukları (3.58) görülmüştür. Onları 1.000-1999 TL gelir aralığındaki kişilerin izlediği (3.42) tespit edilmiştir. Memnuniyet düzeyi en düşük iki grubun aylık şahsi geliri olmadığını belirten (öğrenci) kişiler (2.75) ile 4.000 TL ve üzeri gelir düzeyine sahip olanlar (3.00) olduğu anlaşılmıştır. Bu bilgiler de Burdur’un orta gelir düzeyinde aile yaşantısı süren kişilere hitap ettiğini göstermektedir.

Meslek grupları bakımından ise kentte yaşamaktan en memnun olan meslek sınıflamaları şu şekilde sıralanmıştır; ev hanımı(4.67), işçi(3.88), serbest meslek(3.71), emekli(3.50), memur(3.22), öğrenci(2.70) ve işsiz(2.60).

Kentte yaşayanların Burdurlu olması ile burada yaşamaktan duyulan memnuniyet arasındaki ilişki ölçülmüş ve Burdurlu olanların kentte yaşamaktan duyduğu memnuniyetin (3.78) buralı olmayanlara nazaran daha yüksek olduğu (2.67) tespit edilmiştir.

1135 Üniversite Öğrencisi ile birebir yapılan diğer bir anket çalışmasında, ÖĞRENCİLER AÇISINDAN BURDURUN EN AVANTAJLI ÖZELLİKLERİ OLARAK:

Küçük ve sakin bir şehir olması, Şehiriçi ulaşımın kolay olması ve Ekonomik ve güvenli bir şehir olması ön plana çıkmaktadır.

ÖĞRENCİLER AÇISINDAN BURDUR’UN EN DEZAVANTAJLI ÖZELLİKLERİ OLARAK:

Eğlence merkezi ve sosyal aktivite imkanın olmaması, Alışveriş imkanının sınırlı olması, Kentin gelişmemiş olması, Kiralık ev bulmanın sorunlu ve kiraların çok yüksek olması görülmektedir.

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİNİN EN OLUMLU YANI/YANLARI SORULDUĞUNDA EN ÇOK VERİLEN CEVAPLAR ŞU ŞEKİLDE KARŞIMIZA ÇIKMAKTADIR:

Yeni gelişmekte olan bir üniversite olması, Öğretim elemanı-öğrenci ilişkisinin iyi olması, Düzenli bir eğitimin olması.

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİNİN EN OLUMSUZ YANI/YANLARI SORULDUĞUNDA EN ÇOK VERİLEN CEVAPLAR ŞU ŞEKİLDE KARŞIMIZA ÇIKMAKTADIR:

Ulaşım sorunun olması ve kampüs otobüslerinin geç gelmesi Kampüsün şehir merkezinin dışında olması Kampüse ulaşımın pahalı ve zor olması, Kampüs içinde öğrencilerin ders dışında vakit geçirebilecekleri mekan olmaması.”

 

 

 

Kodlama : SadeMedia Interactive