Burdur’da Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Eylem Planı Çalıştayı yapıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Konferans Salonunda düzenlenen program saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı. 

Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi Müdürü Pınar Doğan tarafından yapılan Kadına yönelik Şiddetle Mücadele 4. Ulusal Eylem Planı sunumu sonrası Vali Ali Arslantaş ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mehmet Şimşek’in konuşmasıyla çalıştayın açılış programı son buldu.

Çalıştayın ikinci bölümünde Teknik Kurul Üyeleri tarafından kurumlarıyla ilgili tanıtım sunumu yapıldı.

Vali Arslantaş yaptığı konuşmada, “Bildiğiniz üzere bir insan hakkı ihlali, halk sağlığı sorunu, ayrımcılık biçimi ve topyekûn mücadeleyi gerektiren küresel bir sorun olarak kabul edilen kadına yönelik şiddet; kültürel, ekonomik, coğrafi sınır tanımaksızın tüm dünyada varlığını sürdürmektedir ve günümüzde ulaştığı boyutlarla uluslararası ve ulusal düzeyde önemli bir gündem haline gelmiştir. Kadına yönelik şiddetin olumsuz sonuçları çok katmanlıdır. Kadına yönelik şiddet her şeyden önce kadının fiziksel, psikolojik, ekonomik ya da cinsel açıdan zarar görmesi ile sonuçlanır. Aynı zamanda da kadının; yaşama, kendini güvende hissetme, eğitim, iş ve sosyal hayata katılma gibi haklarını ve yaşam aktivitelerini elinden alır. Bu nedenle şiddetin ortadan kaldırılması kapsamlı ve eşgüdümlü politikaları gerektirmektedir. Bu sebepten dolayıdır ki sadece ülkemizde değil, dünyanın birçok ülkesinde bu konuya dönük sosyal politikalar geliştirilmekte ve projeler üretilmektedir. Bu kapsamda proje geliştirme veya eylem planı hazırlama sürecinde üzerinde dikkatle durulması gereken nokta ise şiddet olgusunun değişen dünya koşullarında neden hale tükenmediğidir. Kadına yönelik şiddet tüm dünyada her statü ve kültür seviyesindeki kadının yaşantısını olumsuz yönde etkileyen önemli bir toplumsal sorundur. Biliyoruz ki şiddet olgusu sadece yaşanılan çağı değil, yüzyıllar sonrasını bile etkilemektedir. Çünkü birey, çocukluk yıllarında şiddete maruz kalmış veya tanık olmuşsa, yetişkinliğinde şiddeti bir çözüm mekanizması olarak kullanabilmektedir. Bu ve buna benzer nedenlerden dolayı şiddet hala dünyadan maalesef silinememiştir. Ülkemizde de ilki 2007 yılında yürürlüğe giren Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Ulusal Eylem Planı ve devamında hazırlanan yerel eylem planları ve üretilen sosyal politikalar da kadına yönelik şiddetle mücadelede benimsediğimiz kamu politikalarının yönünü göstermektedir. Bugün burada açılışını gerçekleştirdiğimiz Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Yerel Eylem Planı hazırlık çalıştayı sonunda, İlimizde 2022-2025 yılları arasında kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında benimseyeceğimiz politikaların zemini oluşturmayı hedefliyoruz. Şiddetle mücadele kapsamında; tüm tarafların katkılarıyla benimseyeceğimiz yeni yol haritamızın, bizleri şiddetsiz bir topluma daha çabuk ulaştırabileceğine inanarak sözlerime son veriyorum” dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mehmet Şimşek ise şunları kaydetti;

“Son yıllarda; uluslararası açıdan tüm toplumlarda şiddet, önemli bir insan hakkı ihlali ve küresel sağlık sorunu olarak kabul görmektedir. Araştırmalar, kadına yönelik şiddetin tüm coğrafi bölgelerde, ülkelerde, kültürlerde ve ekonomik sınıflarda meydana geldiğini gösteriyor. Birçok uzman kadına yönelik şiddeti, erkekler ve kadınlar arasındaki tarihsel olarak eşit olmayan güç ilişkisinin bir belirtisi olarak görmekte ve zaman içinde bu dengesizliğin, şiddet döngüsünü devam ettiren kültürel klişelere ve tutumlara yol açtığını ileri sürmektedir. Eşit olmayan güç ilişkisi olarak kastettiğimiz şey ise toplumsal cinsiyet eşitsizliğidir. Toplumsal cinsiyet; biyolojik cinsiyet üzerinde yapılanan, bazı gelenek göreneklerden, törel değerlerden ve özellikle çocukluktaki öğrenme deneyimlerinden beslenen, ülkelerin kalkınmasında önemli engellerden bir tanesidir. Bugün burada da bu engelleri, tüm paydaş kurumların katkılarıyla aşmak amacıyla yeni bir yol haritası oluşturmak için bir araya geldik. Gerçekleştireceğimiz bu çalıştayın her türlü şiddeti dünyadan sildiğimiz günlere, bizleri yaklaştırmasını diliyor; Bu çalıştayın gerçekleşmesine katkı sağlayan başta Sayın Valimiz olmak üzere tüm paydaş kurumlara, sivil toplum örgütlerimize ve tüm katılımcılarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyor, saygılarımı sunuyorum.”

Programa başta Vali Ali Arslantaş olmak üzere, Cumhuriyet Başsavcısı Osman Kara, Vali yardımcısı Ahmet Mailoğlu, İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik, İl Jandarma Komutanı J. Alb. Mustafa Güder, Belediye Başkanı Yardımcısı Hasan Duygulu, kurum müdürleri ve uzman personel katıldı.