EkonomiManşetBurdur’da ARAZİ TOPLULAŞTIRMA çalışmalarına 4 milyon liralık ödenek

4 sene ago

Burdur’da tarım arazilerinin toplulaştırılması çalışmalarına Gölhisar’ın 4 mahallesi, Yusufça, Hisarardı, Uylupınar, Yamadı ile Kargalı, Karapınar, Tefenni Beyköy, Karamusa, Yeşilova Büyükyaka, Sazak, Gökçeyaka, Beyköy, Akçaköy’de başlanıyor. Ak Parti Burdur Milletvekili Bayram Özçelik yaptığı açıklamada, “Gölhisar’daki 4 mahallemizle, diğer ilçe, mahalle ve köylerimizin hali hazırları alınacak, mülakatlar ve bloklar yapılacak ve 1. askıya çıkılacak. Bunun için 2 milyon TL’lik bir bütçe ayrıldı.”dedi.

Özçelik açıklamasının devamında, “Burdur Merkez Karaçal, Yassıgüme, Hacılar, Yazıköy, Yarıköy, Akyaka, Yarışlı, Düğer Köylerimizde ise toplulaştırma için 1.Askıya çıkıldı. İtirazlar alındı. Önümüzdeki haftalarda ise 2. askıya çıkılacak ve yolların yapılması çalışmalarına başlanacak. Bunun için de 2 milyon TL ödenek ayrılmış durumdadır. Ancak bu ödenekler yeterli değildir. Önümüzdeki haftalarda çalışmaları daha da hızlandırmak için Gıda Tarım Ve Hayvancılık Bakanlığımızca ek ödenekler almamız gerekmektedir. Tarım arazilerinin toplulaştırılması, çiftçimizin, üreticimizim veriminin ve gelirlerinin arttırılması sağlayacaktır.” dedi.

Arazi toplulaştırması nedir?

Arazi toplulaştırması; çeşitli nedenlerle ekonomik olarak tarımsal faaliyetleri yapmaya imkan vermeyecek biçimde veya toprak muhafaza ve zirai sulama tedbirlerinin alınmasını güçleştirecek derecede parçalanmış, dağılmış, bozuk şekilli parsellerinbir araya getirilerek daha düzenli parseller halinde tarla içi geliştirme hizmetleri ile birlikte modern tarım işletmeciliği esaslarına ve sulama hizmetlerinin geliştirilmesi için en uygun biçimde birleştirilmesi, şekillendirilmesi ve yeniden düzenlenmesi işlemine “ARAZİ TOPLULAŞTIRMASI” deniyor.

Arazi toplulaştırmasında amaç nedir?

Arazi toplulaştırmasının amacı, daha az zaman, işgücü ve sermaye kullanımı ile üretim faktörlerinden en iyi biçimde yararlanarak tarımsal üretimi ve tarım işletmelerinin verimliliğini artırmak ve kırsal kesimdeki nüfusun hayat standartlarını yükseltmektir. Arazi Toplulaştırması bir yönüyle de Kadastronun yenilenmesi demektir.

Arazi toplulaştırmasını zorunlu kılan nedenler?

Arazi toplulaştırmasını zorunlu kılan nedenler şunlardır:

a) Arazi parçalanmasının tarım işletmelerinde işgücü, girdi, sermaye ve üretim kayıplarını artırması,

b) Arazilerin bir kısmının mevcut servis yolları, sulama ve drenaj kanallarından yararlanamaması,

c) Parsellerin miras yoluyla bölünmesi veya şekillerinin bozuk olması,

d) Sulama, toprak muhafaza veya devlet yolu gibi projelerle yeni kanal ve yollarla parsellerin daha da parçalanması,

e) Topografik yapının  parsel sınırlarına bağlı kalmaksızın arazi tesviyesini gerektirmesi

f) Sulama, karayolu, otoyol ve demiryolu gibi kamu yatırımlarında kamulaştırma bedellerinin yüksekliği vb. gerekçelerden biri veya birkaçının bir arada  mevcut olması arazi toplulaştırmasını gerekli kılmaktadır.

Arazi toplulaştırmasının faydaları nelerdir?

Arazi toplulaştırması ile;

– Parçalılık azalmakta,

– Sosyal Problemler çözülmekte.(Sınır, Yol, Hisseli parseller vb.)

– Tarıma elverişli düzenli ve ideal şekilli parseller oluşmakta, kullanılamayan küçük parçalı araziler kullanılabilir hale gelmekte,

– Her parsel yol ve sulama ağı ile irtibatlandırılmakta,

– İşlenebilir arazi artmakta ve ayrıca yakıt tasarrufu artmakta,

– Zirai mücadele ve gübreleme kolaylaşmakta,

– Arazinin değeri en az iki kat artmaktadır.

– Kadastro yenilenir.

Kodlama : SadeMedia Interactive