EkonomiManşetBurdur’da 2017 yılında; KAMU YATIRIMLARINA NE KADAR PARA HARCANDI?

2 sene ago

521 milyon lira, % 88 nakdi gerçekleşme

Geçtiğimiz günlerde gerçekleşen yeni yılın ilk Koordinasyon toplantısında ilimizdeki kamu yatırımları ele alındı. Vali Yardımcısı Mehmet Yıldız başkanlığında yapılan İl Koordinasyon toplantısında, 2017 yılı Burdu’daki kamu yatırımları, harcanan paralar da kamuoyu ile paylaşıldı.

Açıklanan rakamlara göre; 2017 yılı programında 372 adet proje yer almakta idi…  Bu projelerden 218’i 2017 senesi içerisinde ta- mamlandı, 154’ü de devam etmekte. 2017 yılı programında yer alan bu 372 adet projenin toplam bedeli 2 mil- yar 409 milyon 242 bin 852 TL.

Önceki yıllarda yapılan harcama 483 milyon 91 bin 854 TL, 372 projeye ayrılan ödenek miktarı 594 milyon 137 bin 762 TL.  Bu ödeneğin 521 milyon 132 bin 885 TL’si 2017 yılı içersinde harcandı, nakdi gerçekleşme oranı yüzde 88.

İlimizde yerel yönetim yatırımlarında ise; proje sa- yısı 86 olup, bu projelerin bedellerinin toplamı 363 milyon 186 bin 927 TL, önceki yıllar harcaması ise 56 milyon 143 bin 317 TL.  2017 yılında 86 projeye ayrılan ödenek ise; 149 milyon 329 bin 575 TL. 2017 yılında bu ödeneğin 91 mil- yon 87 bin 327 TL’sinin harcandığı açıklandı.

Kodlama : SadeMedia Interactive