EkonomiManşetBURDUR, URGE’DEN PAY ALMAK İÇİN İLK ADIMI ATIYOR

5 sene ago

URGE. Yani; Uluslar arası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi. Eğer, kullanılabilirse, sektörler ve iller büyük bir yatırım kaynağı. Tüm sektörlerdeki şirketlerin, en az 10 firmayla oluşturulacak kümelenmeyle, uluslararası alanda rekabet gücünü arttırmalarını, hatta dünya pazarında şampiyonluğa oynamalarını sağlayacak dev bir proje…

Bugüne kadar URGE’den yararlanmak için 29 il proje yaparak, Bakanlığa başvurdu. Ne yazık ki bu illerin arasında Burdur yok. Ama, mermercilikte dünya markası olan Burdur, şimdi bu adımı atmaya hazırlanıyor.

Projenin, Burdur’daki mimarı, Burdur Doğaltaş Madenciler Derneği.(BURDOĞTAŞ) Nasuh Ekinci’nin başkanlığını yaptığı dernek, yönetim kurulu üyeleri ve 3 uzmanla beraber, Burdur’un URGE’den pay alabilmesi için proje çalışmalarına başladı. En az 10 firma ile kurulabilecek kümelenmeye, derneğe üye, mermer ihracaatı, üreticisi ya da pazarlayanı olan tüm firmalar dahil edilebiliyor.

Proje 36 ay sürüyor. 36 ay boyunca, önce proje yapılıyor, ki Burdur Doğaltaş Madenciler Derneği’nin MERİH OSB’yi kapsayan projesi hazırlanmış vaziyette. Daha sonra ise, proje gereği istenilen, İhtiyaç Analizi, Eğitim Programları, Eğitimlerin Gerçekleştirilmesi, Bireysel Danışmanlıklar ve Ticari Eşleştirmeler kısmına geçiliyor.

BAŞVURU KRİTERLERİ

İşbirliği kuruluşunun üyesi olan şirketler projeye katılabilir. (Burdur’da Doğaltaş Madenciler Derneği Üyeleri)

Bölgesel Rekabet Edilebilirlik Operasyonel Programı İllerinde en az 5 şirket, diğer illerde en az 10 şirket

İşbirliği kuruluşu aynı anda en az 5 proje yürütebilir.

BAŞVURULAR NASIL YAPILIR?

Başvurular İşbirliği Kuruluşu tarafından Ekonomi Bakanlığı İhracaat Genel Müdürlüğü’ne yapılır.

Açık Başvuru Dönemi: Proje başlangıç tarihinden itibaren en az 2 ay önce başvuru yapılır.

Başvurular iki aşamalı olarak yapılır: İhtiyaç Analizi, rekabetçilik analizi, Pazar analizi, sektör analizi vb.

Eğitim ve/veya danışmanlık, yurt dışı pazarlama ve/veya alım heyeti ve istihdam desteği başvurusu.

URGE DESTEKLERİ GENEL BAKIŞ

URGE’den yararlanmak için proje yapan oluşumlara verilecek destekler:

Bu kısım, ilimize gelecek para açısından çok önemli. Çünkü, bu desteklerin toplamı 3 milyon 900 bin dolar ediyor. Bu da Burdur için kaçırılmaması gereken çok büyük bir fırsat demek.

İHTİYAÇ ANALİZİ İÇİN: %75 devlet desteği verilecek. Destek tutarı ise 400 bin dolar. Program: 36 ay.

EĞİTİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ İÇİN: %75 devlet desteği. Tutarı: 400 bin dolar. Program :36 ay.

YURT DIŞI PAZARLAMA: %75 devlet desteği. Tutarı: 10 kez yurt dışına pazarlama yapılması halinde 150.000 x 10 Program: 5 adet. Alım Heyeti (Yurtdışından ürünü alacak firmaların ilimize gelmesi ve ürün alması): %75 devlet desteği. Destek Tutarı: 100.00×10 Program Süresi: 10 Adet.

İSTİHDAM: %75 Devlet desteği. Destek Tutarı: Emsal Brüt Ücret. İstihdam edilecek kişi sayısı: 2.

BİREYSEL DANIŞMANLIK: %70 devlet desteği. Destek Tutarı: 50 bin dolar. Süre: 3 yıl.

URGE Kapsamında Verilen Hizmetler

Proje Hazırlığı: İşbirliği kuruluşlarının Ekonomi Bakanlığı’na ilk müracaatlarında sunmaları gereken projenin hazırlık aşamasından itibaren destek vermekteyiz.

Proje kapsamındaki firmaların seçimi: İşbirliği kuruluşunun üyeleri arasından kümelenme mantığıyla oluşturulacak proje takımının seçimine ve tanıtım toplantılarına destek vermekteyiz.

İhtiyaç Analizi: Anket sorularının hazırlanması, uzman anketörler tarafından gerçekleştirilmesi ve sonrasında verilerin işlenmesi işlemlerinin tamamı ODTÜ İstatistik Bölümü hocalarının denetiminde yürütülmektedir. Elde edilen veriler, SAS Analytics (http://www.sas.com/) veri işleme programıyla analiz edilmektedir.

Eğitimlerin Programlanması: Eğitim programlarının Ekonomi Bakanlığı’na sunulması, onay alınması ve uygulanması aşamalarında destek vermekteyiz.

Eğitimlerin Gerçekleştirilmesi: Eğitim gerçekleştirilmesi aşamasında uzmanlık alanımızdaki konularda eğitimler vermekteyiz.

Bireysel Danışmanlıklar: URGE projesi kapsamındaki işbirliği üyesi kurumlara firma bazında bireysel danışmanlıklar vermekteyiz.

Ticari Eşleştirme Hizmetleri: URGE projeleri kapsamında işbirliği kuruluşlarına yurt dışı “Alım Heyetleri” ve “Ticari Heyetler” için ticari eşleştirme hizmeti vermekteyiz.

URGE Nedir?

23 Eylül 2010 tarihinde kısaca URGE diye anılan “Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ” yürürlüğe girmiştir. Tebliğ, şirketlerimizin uluslararası pazarlarda rekabet gücünü arttırmayı hedeflemektedir. Bu kapsamda, eğitim/danışmanlık, yurt dışı pazarlama ve alım heyeti gibi faaliyetler desteklenmektedir.

İŞBİRLİĞİ KURULUŞLARI!

Türkiye İhracatçılar Meclisi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu

İhracatçı Birlikleri

İl Ticaret ve Sanayi Odaları

Organize Sanayi Bölgeleri

Endüstri Bölgeleri

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri

Sektörel Üretici Dernekleri

Sektörel Dış Ticaret Şirketleri

İmalatçı Dernek/Birlik/Kooperatifler

Proje Kapsamında Desteklenen     Kalemler Nelerdir?

Eğitim ve Danışmanlık

Yurtdışı pazarlama programları

Ortak pazar araştırmaları

Pazar ziyaretleri

Küme tanıtım faaliyetleri

Ticaret heyetleri

Yurtdışı fuar ziyaretleri

Eşleştirme vb. organizasyonlar

Alım heyetleri

Bireysel danışmanlık

İşbirliği kuruluşuna istihdam desteği

Tebliğ Hangi Eğitim Konularını Desteklemektedir?

Avrupa Birliği ve Dünya Ticaret Örgütü Mevzuatı

Dış Ticarette Anlaşmazlıkların Çözümü ve Uluslararası Tahkim

Dış Ticaretin Finansmanı ve Dış Ticaret Muhasebesi

Dış Ticarette Fiyatlandırma

Dış Ticaret, Gümrük ve Kambiyo Mevzuatı

Dış Ticarette Kullanılan Belgeler ve Ödeme Şekilleri

Dış Ticarette Sözleşmeler ve Teslim Şekilleri

Tedarik Zinciri Yönetimi ve Lojistik

Uluslararası Pazarlama ve Elektronik Ticaret

Yenilikçilik ve Kümelenme

Ekonomi Bakanlığı’nca uygun görülen diğer konular

Destek Tutarları Ne Kadardır?

Proje kapsamında kaç tane yurtdışı pazarlama faaliyeti ve alım heyeti söz konusudur?

URGE projeleri kapsamında, 5 adet yurtdışı pazarlama faaliyeti 10 adet alım heyeti söz konusudur.

İstihdam desteğinden proje paydaşı   firmalar yararlanabilmektedir

URGE projeleri kapsamında 2 kişi işbirliği kuruluşunda istihdam edilebilmektedir. Bu personelin ücretleri aynı kuruluşta benzer işi yapan personel ücreti emsal alarak belirlenmektedir ve 36 aylık proje süresince %75 oranında devlet tarafından desteklenmektedir. Bunun dışında ayrıca şirketler için istihdam desteği söz konusu değildir.

 

 

 

 

Kodlama : SadeMedia Interactive