GündemKültürManşetÜniversite-MAKÜBURDUR TÜRKÜLERİ KAYIT ALTINA ALINIYOR

5 sene ago

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Bilimsel Araştırma Proje Koordinatörlüğü tarafından Müzik Eğitimi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Zeki Nacakcı yönetiminde yü-rütülen “Nesilden Nesile Burdur Türküleri” projesinde sona geliniyor.

Doç. Dr. Zeki Nacakcı, Proje ile Burdur halk ezgilerinin tek bir kaynakta toplanacağını ve  sonraki nesillere yazılı bir kaynak olarak aktarılarak ülke ve Burdur halk kültürüne kazan-dırılmasının amaçlandığını belirtti. Türkülerin nesilden nesile, kulaktan kulağa meşk yoluyla geçtiğini ve bir çok türkünün kayıt altına alın-madan kaybolup gittiğini aktaran Nacakcı; “Bu değerlerimizi yitiriyoruz. Geç kalmış oluyoruz. Biz bu projeyle çok daha fazla geç kalmadan Burdur’a ait tüm halk ezgilerini tek bir kaynakta toplayarak sonraki nesillerin bu kaynaktan ya-rarlanmasını umut ediyoruz.” dedi.

Yaptıkları saha çalışmaları ile Burdur İl sınırları içerisindeki tüm yerlere ulaşmaya çalışarak kaybolmaya yüz tutmuş halk ezgilerini derlediklerini aktaran Nacakcı şunları söyledi; “Derlemelerimizde dikkat ettiğimiz önemli hususlardan biri, kişi haklarına saygı duymak. Kimden aldıysak mutlaka kaynak kişisini belirtiyoruz. Daha önce derleme yapanların isimlerine de kaynak kişi olarak bu kitapta yer vereceğiz.”

Nacakcı, bu projenin tam anlamıyla başa-rıya ulaşabilmesi için hemen her yere, yaşayan tüm kaynak kişilere ulaşılmasının önemini vurguluyor. Nacakcı, bu kapsamda Burdur’lulara seslenerek “bizim ulaşamadığımız kaynak kişiler olabilir. Bu kişilerin Burdur’un türkülerine, halk ezgilerine sahip çıkılması anlamında ellerindeki bilgi belge ve dökümanları bize ulaştırmalarını rica ediyoruz. Ulaştırdıkları Halk ezgileri bu kaynakta yer alacak ve bundan sonraki nesillere aktarılacak. Sözlü gelenek yazılı kayıt altına alınmadığı takdirde kaynak kişilerle birlikte yok olup gidiyor. Bizim amacımız yok olmasını engellemek.  Üniversite olarak zengin bir kültürel mirası olan Burdur halk ezgilerini kayıt altına alıp sonraki nesillere aktarmak” ifadelerini kullandı.

Kodlama : SadeMedia Interactive