GenelBurdur Sivil Toplum Platformu, Meclis’te görüşülen “Ön Ödemeli Akıllı Su Sayacı” uygulamasına karşı çıkıyor

5 sene ago

‘SU’ BİR YAŞAM HAKKIDIR, SOSYAL DEMOKRAT BELEDİYECİLİK’TE 
YOKSULLARIN  SUYU KESİLEMEZ !

Burdur Sivil Toplum Platformu Başkanı Kemal Arslan, Belediye Meclisi’nde gündeme gelen ön ödemeli akıllı su sayacı uygulamasına karşı olduklarını, bu uygulamanın halkçı, sosyal demokrat belediyecilik anlayaşına uymadığını öne sürdü. Burdur Sivil Toplum Platformu adına yazılı açıklama yapan Kemal Arslan konu hakkında şu görüşlere yer verdi:

“Burdur Belediyesinin geçen yıl gündeme getirip geri çektiği ‘Ön Ödemeli Akıllı Su Sayacı’ uygulamasını 2 Eylül 2015 Çarşamba günüMeclis gündemine getirmesi üzerine Başkan ve Meclis üyelerine dün olduğu gibi bugün de aracılığınız ile seslenmek istiyoruz.

Sayın Başkan ve Meclis Üyeleri, 03.12.2014 günkü Belediye Meclis gündemine getirdiğiniz “Ön Ödemeli Akıllı Su Sayacı” uygulaması hakkında 02.12.2014 günü açıklama yapmıştık. 3.12.2014 günkü Meclis Toplantısında çağrımızı dikkate alıp, öneriyi geçirmemiştiniz.Ama “Ön Ödemeli Akıllı Su Sayacı” uygulamasına geçmek için 03.9.2015 günkü Meclis Toplantısında gündeme aldığınız öğrendik ve sizlere, 02.12.2014 günkü açıklamamızla bir kez daha sesleniyoruz. Yoksulları Susuzluğa Mahkum Etmeyin

“Burdur Belediye Başkanlığının meclis üyelerine gönderdiği, 03.12.2014 günü yapılacak toplantı gündeminin 7.maddesinde  “..mekanik su sayacından, kartlı ön ödemeli akıllı su sayaç sistemine geçilmesi…”  nin ve suya yapılacak zammın görüşüleceğini öğrenmemiz üzerine Platformumuz;Türkiye gündemine 2004 yıllarında giren ön ödemeli sayaç uygulamalarını değerlendirerek, aşağıdaki açıklamayı ve çağrıyı yapma gereği duymuştur.

Türkiye örneğinde yaşandığı üzere ön ödemeli su sayacı uygulamasının gerekçesi olarak;Sayaç okuma işlemleri, faturalandırma ve tahsilat  giderlerini ortadan kaldırdığı, abonelerin istediği kadar su kredisini sabit fiyat garantisi ile alıp tarife değişikliğinden etkilenmedikleri, hatalı okumadan dolayı yüksek rakamlı fatura ödemeye mecbur kalmadıkları, borcundan dolayı sayaç sökme-takma ücretine mahkum olmadıkları gibi kolaylıklar getirdiği iddia edilmeye çalışılsa da;Yenilenecek sayaç bedellerinin önemli bir gelir olacağı, ticari bir meta olarak peşin parayla satılacak su’yun , ciddi bir getirisinin  olacağı nedeniyle ön ödemeli akıllı su sayaçlarına geçildiği görülmektedir.Belediyelerin, belde halkının müşterek ihtiyaçlarını karşılamak üzere seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan tüzel kişilikler olduğu gerçeği ortadan kaldırılarak;  Tüm hizmetleri müşterisi  olarak gördüğü yurttaşlara parayla satıp,  ciddi paralar kazanan birer şirket olarak görüldüğü bir anlayış yerleştirilmeye çalışılmaktadır.

Halkına ön ödemeli akıllı su sayacını zorlayan belediyelerden; Bolu Belediyesinin uygulamasında Sakarya 1. İdare Mahkemesi önce yürütmenin durdurulması, akabinde iptal kararı vererek, ön ödemeli su sayacı zorlamasını hukuka aykırı bulmuştur.Ankara 5. İdare Mahkemesi Ankara Belediyesi kararına dayanarak ASKİ’nin kartlı su sayacı takılması konusundaki dayatmasının hukuka aykırı olduğunu tespit etmiş ve bu yönde alınmış yerel yönetim kararını iptal etmiştir.Ankara Büyükşehir Belediyesinin kartlı su sayacı uygulamasında Ankara 11. İdare Mahkemesinin   yürütmeyi durdurma Kararı verdiği  gerekçesinde, …hizmetin karşılığının alınmasının, hizmetin sunulmasından sonra gerçekleşecek bir aşama olduğu, dava konusu olayda sökülen su sayaçlarının yerine kartlı su sayacının takılması işleminin kamu hizmeti sunumunun peşin ödemeye bağlanarak anılan anayasal ve yasal kamu hizmeti anlayışına uymayan ticari niteliği ağır basan yeni bir ilişki biçimi oluşturmak istendiği, belirtilerek, sökülen su sayaçlarının yerine kartlı su sayacı takılmasını hukuka aykırı olduğu ve  yürütmesinin durdurulması gerektiği kararı verilmiştirYine Ankara Büyükşehir Belediyesinin ön ödemeli kartlı sayaç uygulamasına, Ankara Barosu Başkanlığı’nın 2005 yılında Ankara 7. İdare Mahkemesi’nde açtığı davada su sayaçlarının ön ödemeli elektronik kartlı sayaçla değiştirilmesine yönelik kararı ile sayaç bedeli olarak 200 TL, montaj bedeli olarak 100 TL alınmasına yönelik kararını iptal ettirmiş ve karar 24 Haziran’da Danıştay tarafından da onanmıştır. Danıştay 8. Daire’nin, 2007/77020 E. Ve 2007/4496 K. sayılı, 24.06.2008 tarihli kararı ile onanan Ankara 7. İdare Mahkemesi kararında da hizmetin karşılığının alınmasını, hizmetin sunulmasından sonra gerçekleşecek bir aşama olarak belirlendiği özellikle vurgulanmıştır.

Mekanik su sayaçlarının değiştirilmesi, teknolojik ve yasal bir zorunluluk değildir. Su tüketim faturalarında da belirtildiği üzere su sayaçlarının mülkiyeti aboneye aittir. Aboneye ait olan sayacın zorla değiştirilmesi, Anayasa‘nın 35. maddesinde düzenlenen mülkiyet hakkının ihlalidir.Ön Ödemeli Su Sayaçları sosyal devlet ilkesine aykırıdır. Ön ödemeli sayaç kullanımının doğal sonucu, kontörü biten ve yeni kontör almak için parası olmayan abonenin, içme, temizlenme, bulunduğu yeri temizleme, dolayısı ile sağlık hakkından mahrum kalması demektir. Parası olmayan insanların, çocukların, bu uygulama ile susuz kalması söz konusudur. Bu durum sosyal devlet ilkesine aykırıdır.Hiçbir kurumun insanları susuz bırakma yetkisi yoktur. Anayasa uyarınca, insanlar sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir. Ön ödemeli sistemin Burdur halkının sağlığını tehlikeye sokacağı açıktır.

Sayın Belediye Başkanı ve Meclis Üyeleri,

03.12.2014 Günü; emekli ve memura, asgari ücretli yurttaşın gelirine % 5 oranında bir zam yapıldığı günümüzde suya %20 leri bulan oranda zam yapmanızı ve mekanik su sayacından, kartlı ön ödemeli akıllı su sayaç sistemine geçilmesi kararı vermeniz  halinde neden olacağınız insanlık suçunu bir kez daha hatırlatmak isteriz! Alacaklarınızı Türk Ticaret Kanunu kapsamında icra yolu ile alabilirsiniz. Ama alacağınızı, o evde yaşayan insanların yaşamsal ihtiyacı olan suyu keserek tahsil edemezsiniz!Parasını ödeyemediği için suyunu keseceğiniz ailede, yoksulluğun faturasını  evin kadınına  ve çocuklarına keserek, onları adeta ölüme mahkum ederek ağır bir   insanlık suçu işlemiş olursunuz !

Sayın Belediye Başkanı ve Değerli Meclis Üyeleri,

Dün olduğu gibi bu günde halkımızın gözü kulağı ve sesi olan Burdur Sivil Toplum Platformu olarak sizleri, Meclis gündemine getirilen ve tehlikelerini yukarıda sıraladığımız ön ödemeli akıllı su sayacı uygulamasını kabul etmemeye ve suya % 5 in üzerinde zam yapmamaya  çağırıyoruz.Tüm bu uyarılara rağmen, ön ödemeli akıllı su sayacı uygulamasını kabul edecek olursanız, emsal teşkil eden yargı kararlarıyla konuyu yargıya götürerek halkımızın mağduriyetini önlemeye çalışacağımızı bilmenizi isteriz.Halkımıza ve ilgililere önemle duyururuz.”

 

Kodlama : SadeMedia Interactive