GündemKültürManşetBurdur Sanat Tiyatrosu: “TİYATROMUZ YAŞASIN!”

4 ay ago

Kovid-19’dan en çok etkilenenlerin başında gelen tiyatro salonları, imza kampanyası sonucu karşılanmayan taleplerini tekrarlamak için tüm Türkiye’de kapanmanın eşiğine gelmiş özel tiyatro salonlarının önünde buluştu.

Burdur’da Tiyatro oyuncuları, Burdur Sanat Tiyatrosu önünde sosyal mesafe kuralına uyarak basın açıklaması gerçekleştirdi.

Burdur Sanat Tiyatrosu adına açıklama yapan Yönetmen Yardımcısı Aytaç Topuz konuşmasında; “Sanat üreticileri olarak bu dönemde farklı iş kollarındaki tüm emekçilerle aynı kaderi paylaşıyor ve nefes almaya çalışıyoruz. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nı, Maliye Bakanlığı’nı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nı ve Yerel Yönetimleri tüm tiyatro emekçilerinin yanında durmaya ve sorunlarımıza çözüm aramaya bir kez daha davet ediyoruz.” dedi.

Aytaç Topuz’un açıklaması şöyle; “Bizler, pandemi süreciyle birlikte hayatta kalma mücadelesi içinde olan sanat üreticileriyiz.

Bu dönemde farklı iş kollarındaki tüm emekçilerle aynı kaderi paylaşıyor ve nefes almaya çalışıyoruz.

“Tiyatromuz Yaşasın İmza Kampanyası”na destek veren Türkiye’den yüzlerce tiyatronun oluşturduğu Tiyatro İnsiyatifi olarak ve onbinlerce imzayla bize destek veren seyircilerimizi de yanımıza alarak;

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI’NI, MALİYE BAKANLIĞI’NI, AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI’NI VE YEREL YÖNETİMLERİ TÜM TİYATRO EMEKÇİLERİNİN YANINDA DURMAYA VE SORUNLARIMIZA ÇÖZÜM ARAMAYA BİR KEZ DAHA DAVET EDİYORUZ.

Gönül ister ki sahnelerden selamlayalım sizleri…

Ancak bu ekonomik koşullarda sahnelerimizi açmamız maalesef mümkün değil!

Bu sebeple tiyatrolarımızın yaşaması için, henüz yetkili ve sorumlu muhataplarımızdan bir çözüm önerisi sunulmayan taleplerimizi bir kez daha tekrarlıyoruz:

-Tiyatroların KDV, Gelir Vergisi, Stopaj vergi oranları yeniden düzenlenmeli, mevcut borçlarla ilgili düzenlemeler acilen yapılmalıdır.

-Elektrik, doğalgaz, su gibi giderlerimiz 2021 Ocak ayına kadar dondurulmalı, var olan borçlar taksitlendirilmeli ve sonrası için de indirim uygulanabilecek bir düzenleme yapılmalıdır.

-2021 Ocak ayına kadar tiyatroların salon kiralarına ilgili bakanlıkça destekte bulunulmalıdır.

-Tiyatrolarda çalışan personelin maaşları ile ilgili destek olunmalı ve 2021 Ocak ayına kadar olan SGK primleri geçici bir yönerge ile ilgili bakanlıkça ödenmeli, geçmiş prim borçları ile ilgili düzenlemeler yapılmalıdır.

-Tiyatro sezonu sağlıklı biçimde başlayana dek tüm tiyatro emekçilerinin asgari yaşamsal koşulları bireysel maddi desteklerle sağlanmalıdır.

-Zaman kaybetmeden “Tiyatro Yasası” çıkarılmalıdır. Türkiye’de tiyatro yapan ödeneksiz özel ve bağımsız kurumlar “Kamusal Tiyatro” unvanı almalı, ticarethane kimliğinden kurtarılıp “Kamusal Hizmet Üreten Sanat Kurumu” statüsüne geçirilmelidir.

-Kültür ve TurizmBakanlığı tarafından verilen“Özel Tiyatrolara Devlet Desteği”olarak tanımlanan yönetmelikteki yapılan değişiklikler tekrar gözden geçirilerek, hem Bakanlığı hem Sanat Kurumlarını rahatlatacak şekilde net bir yapıya kavuşturulmalıdır.

Ancak bunlar yapıldığında nefes alabilir, hayatta kalabilir ve üretimlerimize devam edebiliriz.

BU SORUNLAR ÇÖZÜLMEDİĞİ TAKDİRDE SAHNELERİMİZİN PERDESİ VE SALONLARIMIZIN KAPISI MAALESEF AÇILAMAYACAKTIR.

Değerli basınımıza ve kamuoyuna saygıyla duyururuz. TİYATROMUZ YAŞASIN!”

-Muhammet Fatih Başcı

Kodlama : SadeMedia Interactive